Työpajat pe 27.9.

Työpajojen kautta osallistujat saavat mahdollisuuden oppia uutta, kehittää yhdessä, verkostoitua ja vaikuttaa maaseutupoliittisen julkilausuman valmisteluun. Se mitä työpajoissa syntyy, jää elämään ja vaikuttamaan tapahtuman jälkeen.

Klo 13.00 alkavat työpajat

Työpajojen kestot vaihtelevat. Tarkista työpajan kesto työpajan lisätiedoista. Osaan työpajoista otetaan rajoitettu määrä osallistujia ja ilmoittautuminen niihin voi loppua aiemmin.
 • Drop-in
  Tila: Ronkeli

  Mitä me haluamme yhdessä kertoa ja sanoa toiveikkaan tulevaisuuden tekemisestä maaseuduilla? Mitä sisältöä haluamme yhteiseen Maaseutuparlamentin 2024 julkilausumaamme - jaa ideasi! Millä tavalla julkilausuman sisältö ja viesti resonoi arjen kokemuksien kanssa - kerro tarinasi! 

  Työpaja on drop-in -työpaja, johon saat pistäytyä kun sinulle sopii. Tule lukemaan ja ideoimaan, kehittämään ja karsimaan, vähentämään ja lisäämään painotuksia sekä konkretisoimaan julkilausuman sanomaa oman tarinasi kautta. Tervetuloa mukaan!

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Lautiainen
  Kesto: 1 h 50 min

  Ikäihmisten toiveet, tarpeet ja turvallisuus asumisessa. 1 A. Rakentava keskustelu. Ideariihi. Vaihtoehto hyvälle elämälle. Mitkä ovat ikäihmisten toiveet ja odotukset tulevaisuuden asumisessa? Millaiset ovat terveyttä ja viihtyisyyttä tukevat palvelut ja palvelurakenne? Millaisia teknisiä ratkaisuja tarvitaan ikäihmisten turvallisuuden varmistamiseksi muuttuvassa yhteiskunnassa? Miten ikäihmisten virikkeellisyyttä ylläpidetään? Mikä on tulevaisuudessa yhteisöllisyyden merkitys?

 • Avoin (ennakkoilmoittautuminen)
  Tila: Kullervo
  Kesto: 1 h 50 min

  Monet viestittävät asiat ovat vaikeita ja monimutkaisia, mutta informaatiotulvassa on löydettävä oma tapansa viestiä. Pohdimme kolmen eri osa-alueen kautta maaseudusta tehtävää viestintää ja teemme samalla kiinnostavuusmuotoilua; kulttuuri, yrittäjyys ja arki. Pohdimme myös uusia, innovatiivisia tapoja hyödyntää tulevaisuuden viestintävälineitä, kuten esimerkiksi Jodelia. Luvassa yhteinen pohdinta ja työpaja. Mukana monenlaisia kommentaattoreita eri viestinnän osa-alueilta, esimerkiksi toimittaja, sosiaalisen median vaikuttaja ja viestintätoimiston sparraaja yms.

 • Sisältö tarkentuu. 

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Vinkeri
  Kesto: 1 h 50 min

  Tulevaisuuden muistelu- ja innovaatiotyöpajassa, ikäystävällinen jatkuva oppiminen, tarkastellaan maaseudulla asuvien 55+ -asukkaiden kokemuksia ja ratkaisuehdotuksia siitä, kuinka maaseudulla voitaisiin edistää jatkuvan oppimisen keinoin ikääntyvän väestön hyvinvointia ja osallistumismahdollisuuksia yhteiskuntaan. Työpajan vetäjinä Heli Makkonen, yliopettaja Karelia-ammattikorkeakoulusta ja Terhi Myller, yliopettaja ja projektipäällikkö AliVe-hankkeessa Karelia-ammattikorkeakoulusta.

 • Tila: Vasan Pertti
  Kesto: 1 h 30 min

  Tulevaisuus ei vain tapahdu, vaan se rakennetaan – niiden ajatusten pohjalta, mitä ihmisillä nyt on. Tulevaisuusvallan avulla vaikutamme siihen, mitä tulevaisuudessa pidetään mahdollisena tai toivottavana. Vaikka tulevaisuuden maaseutu näyttää tilastollisesti harvalta ja harmaalta, voimme vaikuttaa kehitykseen rakentamalla aktiivisesti vaihtoehtoisia tulevaisuudennäkymiä.

  Työpajassa käydään läpi konkreettisia esimerkkejä tulevaisuusvallan laajentamisesta, sekä ideoidaan ryhmissä tulevaisuudennäkymiä hyvän arjen näkökulmasta.

 • Drop-in
  Tila: Bomba kokoustila 2
  Kesto: 50 min

  Kukkapelto, energiaremontti tai vieraslajien torjunta! Joko teidän kylällä tehdään ympäristötekoja?

  Maaseudun kylillä ja yhteisöissä tehdään paljon konkreettisia tekoja oman lähiympäristön ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Maisemanraivaukset ja siivoustalkoot ovat tuttuja lähes joka kylällä, mutta ympäristön hyväksi voi tehdä myös monia muita asioita. Ympäristötyöstä saa uudenlaista sisältöä kylätoimintaan ja sen kautta on hyvä rakentaa positiivista kylämarkkinointia.

  Työpajassa esitellään Maaseudun Sivistysliiton ja kylien suunnittelemia ja toteuttamia ympäristötekoja. Tule hakemaan ideoita yhteisöpuutarhaan, biohiiletykseen, perinnerakentamiseen, vieraslajitorjuntaan, kimppakyytirinkiin ja moneen muuhun juttuun!

  Samalla voit jakaa omat hyvät ja huonot kokemuksesi kylien ympäristöteoista.

  Työpaja soveltuu erityisesti kylien toimijoille, kylien ja maaseudun yhteisöjen kanssa työskenteleville sekä ympäristöhankkeiden vetäjille.

  Vetäjinä Reeta Rönkkö ja Tanja Airaksinen

 • Drop-in
  Tila: PielisAreenan piha
  Kesto: 3h

  Työpajassa valmistetaan biohiiltä mobiilipyrolyysiretortilla sekä kartiohiilettimellä. Sytytämme hiilettimet tapahtuman aluksi ja jatkamme biohiiletystä kolmen tunnin ajan. Työpajassa perehdytään biohiilen valmistukseen käytännön tekemisen kautta ja opimme, kuinka valmistetaan maanparannusainetta kylätalon tai oman pihan maisemanraivauksesta syntyneestä risusta. Ohessa myös tietoutta biohiiletyksestä Suomessa.

  Kestävän kehityksen viikko, Mikko Hyvärinen ja Mari Korhonen

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Kuohatti
  Kesto: 60 min

  Työpaja tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutuksesta ja sen kehittämisestä. Konkreettisia esimerkkejä tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutuksesta, ja yhteistä työpajatyöskentelyä siitä, kuinka tutkimusta ja kehittämistä voitaisiin kytkeä vahvemmin yhteen luomaan vahvempaa vaikuttavuutta.

 • Tila: Bomban 2. kerros
  Kesto: 2 h

  Valtakunnallisten maaseudun kehittämishankkeiden ja valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden sekä maaseutupolitiikan neuvoston verkostojen kokoontuminen ja tiedonvaihtotilaisuus. Kaikki hanketoimijat mukaan verkostoitumaan!

  Järjestäjinä maaseuturahasto, maaseutupolitiikan neuvosto, Hämeen ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö

 • Avoin (vaati ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Höljäkkä
  Kesto: 1h 50min

  En interaktiv workshop om beredskap i vardagen och trygghet i byn. Workshopen genomförs enligt world-café metoden och deltagarna tar tillsammans an frågor från beredskap i vardagen till grannhjälp, cybersäkerhet, energi och hållbarhetsfrågor. Worshopen leds av Camilla Komonen och Marika Danielsson från Marthaförbundet, Li-Marie Santala från SILMU_Byar, Harriet Sundholm och Madelen Lindqvist från ÖSL och Nora Backlund från SLF samt Ann-Sofie Backgren från Landsbygdsnätverket.

 • Ennakkoilmoittautuminen
  Tila: Nurmes-kabinetti, Bomba
  Kesto: 2 h

  Työpajan ja keskustelun englanninkielisissä alustuspuheenvuorossa kuullaan taiteilija Sylvia Grace Bordaa (Kanada). Miten taiteella voidaan vahvistaa luontosuhdetta ja osallisuuden kokemuksia? Borda nostaa esiin mm. ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen tärkeyden ja nuorten luontosuhteen heikkenemisen vaikutuksia.

  Vi Unga -järjestön johtajan Anton Öhrlundin (Ruotsi) alustus avaa näkökulmia siihen, miten maaseudulla asuvia nuoria innostetaan omaehtoiseen toimintaan lähiyhteisönsä ja -ympäristönsä hyväksi ja miten toiminta osaltaan ylläpitää demokratiaa ja maaseudun elinvoimaisuutta.

  Alustusten jälkeen keskustelu Sylvian ja Antonin kanssa jatkuu klo 15 asti.

  Työpajaan ilmoittautuneille lähetetään laajemmat versiot alustuksista etukäteen.

  Työpajan yhteydessä poliittisten nuorisojärjestöjen edustajat rakentavat yhteistä viestiä alustusten teemoista, osallisuudesta, kansalaistoiminnan tilasta ja tulevaisuudesta, maaseudun ja kaupungin välisestä vuoropuhelusta sekä aluekehittämisestä. Yhteinen viesti julkaistaan Maaseutuparlamentin viestintäkanavilla ja MTK:n esittelypisteellä Kumppanikeitaalla.

 • Drop-in
  Tila: Lemminkäinen
  Kesto: 50 min

  Yhdistyksissä tapahtuva vapaaehtoistoiminta on ympäristö, jossa paikkakunnan uudet ja vanhat asukkaat voivat tutustua ja löytää yhteisöllistä tekemistä. Työpajassa tarkastellaan vapaaehtoistoimintaa kaksisuuntaisen kotoutumisen näkökulmasta, jaetaan ideoita uusien vapaaehtoisten kanssa toimimiseen ja vuorovaikutuksen tukemiseen monimuotoisessa vapaaehtoistyössä.

 • Avoin (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Fedan Gornitsa
  Kesto: 60 min

  Interaktiivinen keskustelu yritysvastuun aiheista. Vastuullinen yritystoiminta Pohjois-Karjalassa kehittämisohjelma on sijoitus tulevaisuuteen. Ohjelma lisää tietoisuutta ja ymmärrystä yritysvastuusta ja, sen tarjoamien työkalujen avulla yritykset voivat tarttua tietoisemmin uusiin mahdollisuuksiin, saavuttaa kilpailuetuja ja edistää kasvua.

 • Drop-in
  Tila: Bomba kokoustila 1
  Kesto: 1 h 50 min

  Kokonaisturvallisuudessa on kysymys siitä, että yhteiskunta ja alueellinen yhteisö säilyvät elinvoimaisina ja uudistumiskykyisinä kaikissa oloissa. Kokonaisturvallisuuden ajattelutapa auttaa luomaan elinvoimaa ja vakaampaa toimintaympäristöä eri toimijoiden yhteistyöllä. Maaseudun toimijoiden kannalta kyse on erityisesti maataloustuotannon turvaamisesta yrittämisen edellytyksiä vahvistamalla.

  Työpajassa pohdimme, miten kokonaisturvallisuuden näkökulma auttaa kehittämään maaseudun yritystoimintaa luoden uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja turvaten yritystoiminnan jatkuvuutta. Tärkeä kansallisen turvallisuuden tavoite on ruokaturvan varmistaminen, mihin liittyvät muun muassa kestävät energiaratkaisut, toimiva infrastruktuuri, tuotantopanosten turvaaminen ja monet uudet innovaatiot. Työpaja kutsuu eri alojen yrittäjiä ja muita toimijoita keskustelemaan kokonaisturvallisuudesta sekä ideoimaan uusia toimintatapoja, tuotteita ja innovaatioita maaseudun kokonaisturvallisuuden kehittämiseksi ja tämän ajattelutavan hyödyntämiseksi liiketoiminnassa.

  Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettava hanke vuosille 2023–2026. Kokonaisturvallisuuden klusterin tavoitteena on edistää huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa kehittämistyötä itäisessä Suomessa ja valtakunnallisesti rakentamalla alan toimijoiden yhteistyöverkostoja.

 • Tila: Oluttupa
  Kesto: 3 h

  Maaseutumatkailu murroksessa – kehittämisen nykytila ja tulevaisuus

  Tervetuloa Rural Finland Tourism Hub -hankkeen Kickoff-kiertueen aluetilaisuuteen!

  Hanke lisää ja vakiinnuttaa matkailun toimijoiden välistä verkostoitumista sekä edistää uusien matkailun kehittämistoimenpiteiden ja -kokonaisuuksien aikaansaamista.

  Työpajan tavoitteena on luoda yhteinen näkemys maaseutumatkailun nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä löytää konkreettisia toimenpiteitä ja yhteistyömahdollisuuksia alan kehittämiseksi.

  Työpajojen ohjelmaan sisältyy alueellisten hankekuulumisten lisäksi työskentelyä kehittämisen alueellisista ja valtakunnallisista tarpeista. Tule jakamaan näkemyksesi maaseutumatkailun kehittämisen tarpeista ja mahdollisuuksista, verkostoitumaan sekä hankkimaan yhteistyökumppaneita.

  OHJELMA

  Tervetuloa, Rural Finland Tourism Hub-hanke

  Työpajatyöskentelyä: Maaseutumatkailu matkailu murroksessa - nykytila ja tulevaisuus

  Yhteistyö käyntiin: osallistujien kehittämisteemojen ja -projektien pitchaus

  Yhteenveto ja tulosten julkaisualustan esittely

  Varaudu esittelemään lyhyesti oma hankkeesi tai kehitysprojektisi.

  Lisätietoja: Saila Valkeaniemi, saila.valkeaniemi@samk.fi ja Suvi Ahonen, suvi.ahonen@jamk.fi

  Rural Finland Tourism Hub: Maaseutumatkailun osaamisverkosto - Matkailun kehittämiskeskus (matkailunkehittamiskeskus.fi)

 • Drop-in
  Tila: Bomba kokoustila 2
  Kesto: 50 min

  EU:n maaseutualueet tarvitsevat innovatiivisia työkaluja yritysten kehittämiseen, ja yhteiskunnallinen yritystoiminta voi olla yksi mahdollinen vastaus tähän kysymykseen. Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan päämääränä on tehdä yhteiskunnallista hyvää. Ne pyrkivät esimerkiksi ratkaisemaan sosiaalisia ja ympäristön kehittämiseen liittyviä haasteita sekä tarjoavat osallistavia työmahdollisuuksia. Yhteiskunnalliset yritykset toteuttavat usein sosiaalista innovointia maaseudun elintärkeillä osa-alueilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluissa, vähittäiskaupassa, koulutuksessa, ympäristötuotteissa ja -palveluissa, elintarviketuotannossa, kulttuurissa tai matkailussa suunnittelemalla liiketoimintamalleja ja arvoketjuja, kehittämällä verkostoja ja vahvistamalla yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden välille. Työpajassa pohditaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen asiantuntijat fasilitoivat tilaisuuden ja tarvittaessa myös sparraavat osallistujia asiaan liittyvien kysymysten tiimoilta.

 • Tila: Ronkeli
  Kesto: 2 h

  Tuulivoima on tärkeä osa vihreää siirtymää ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista.

  Sen nopea eteneminen herättää kuitenkin kysymyksiä – millaiset ovat vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön? Ketkä hyötyvät ja ketkä kärsivät? Miten tuulivoiman haitallisia vaikutuksia voitaisiin estää?

  Tilaisuudessa esitellään Hiilestä kiinni -ohjelmaan kuuluvan LandUseZero- hankkeen tuloksia. Hankkeessa on tutkittu kolmen maankäytön ilmastoimen, eli tuulivoiman, metsien käsittelyn ja soiden ennallistamisen ympäristövaikutuksia ja hyväksyttävyyttä.

  Järjestäjänä LandUseZero-hanke ja Luonnonvarakeskus.

 • Tila: Riihikota
  Kesto: 1 h

  Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030 on suunnattu koko Suomeen. Ympäristöministeriön työpajassa pohditaan yhdessä, kuinka se toteutuu parhaiten maaseudulla. Millaiset mahdollisuudet ja haasteet ovat ulos luontoon astuttaessa?

  Vetäjä: Erityisasiantuntija Matti Nieminen, ympäristöministeriö

 • Tila: Kuohatti-kabinetti
  Kesto: 50 min

  Onko mielessäsi hankeidea, jolla luovan alan osaamista voisi vahvistaa tai työllisyyttä lisätä? Taiteen, kulttuurin ja luovan alan kehittämisestä kiinnostuneille ammattilaisille suunnatuissa työpajoissa saat tukea hankeidean kirkastamiseen, yhteiskehittämiseen ja viestintään.

  Luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaamisen ESR+-teemassa rahoitetaan hankkeita, joilla vahvistetaan luovia aloja, luovaa taloutta sekä taide- ja kulttuurialan osaamista. Mukaan työpajaan voi tulla, vaikka tähtäisi ideallaan johonkin muuhunkin rahoitushakuun.

Klo 15.00 alkavat työpajat

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Fedan Gornitsa
  Kesto: 60 min

  Toiminnallisessa työpajassa kartoitetaan ikäihmisten tulevaisuuden odotuksia asumiselle maaseudulla. Työpajassa pohditaan yhdessä hyvinvointia ja terveyttä tukevia ratkaisuja nimenomaan maaseutujen ikäihmisille. 

  Työpajan vetäjinä asiantuntijat Mehtimäen hyvinvoinnin ja liikunnan testausasema - uutta liiketoimintaa, palveluita ja yrittäjyyttä -hankkeesta.

 • Tila: Vasan Pertti
  Kesto: 1 h

  Informationstilfälle gällande klimat och miljö -fokusgruppens verksamhet. Mahdollisuus tutustua maaseutuverkoston fokusryhmätoimintaan.
 • Drop-in
  Tila: Lautiainen
  Kesto: 2 h

  Syksyllä 2023 järjestettiin ensimmäinen Maaseutuleiri Virroilla. Siellä 40 maaseutuintoilijaa laativat 24 tunnin aikana Maaseudun manifestin ja siihen liittyvät 10 toimintaohjetta. Tässä työpajassa on mahdollisuus päästä tutustumaan Maaseudun manifestiin ja laatimaan konkreettisia ratkaisuja sen edistämiseen. Ohjelman järjestää Maaseutuleirin työryhmä (Töitä Suomesta Oy, Aktion Österbotten rf, Suomen Kylät ry, Svenska lantbrukssällskapens förbund).

  Maailmankaikkeuden ensimmäinen maaseutuleiri järjestettiin Virroilla 28. - 29.9.2023. Leirille osallistui 37 maaseudun kehittäjää yhteisen teeman äärelle.

 • Drop-in
  Tila: Lemminkäinen
  Kesto: 60 min

  Etsivän ikämiestyön toimintamalli on syntynyt tarpeesta. Usein olemassa olevat ryhmätoiminnat tavoittavat paremmin naisia ja ovat enemmän naisille suunnattuja. Monet miehet kokevat jäävänsä ryhmätoiminnoissa syrjään ja miehiä on haastavaa saada kotoaan liikkeelle. Miesten osallistuminen esimerkiksi järjestöjen toimintaan on myös tutkitusti vähäisempää kuin naisten.

  Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen etsivällä ikämiestyöllä on jo pitkät perinteet. Velmut-ryhmät kokoavat ikämiehiä osallisuutta tukevien toiminnan piiriin Joensuun maaseutualueilla. Mikä saa miehet liikkeelle ja velmuilemaan? Mitkä ovat tyypilliset osallistumisen esteet maaseudun miehillä ja miten niitä on pyritty purkamaan? Mitä vaikutusta toiminnalla on ollut ikämiesten arkeen? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

 • Drop-in
  Tila: Riihikota
  Kesto: 60 min


  Maaseutuelämän kyläilykulttuuri on monin paikoin mennyttä, muttei unohdettua. Moni ilahtuisi saadessaan yllätysvieraita. Toiset odottavat kutsua kylään. Kolmansilla ei tuttavia lähellä ole nimeksikään. Yhteisöt ja yksilöt voisivat paremmin, kun kohtaisimme toisiamme nykyistä useammin. Tervetuloa keskustelutilaisuuteen pohtimaan keinoja kyläilykulttuurin rakentamisesta tähän aikaan sopivaksi. Tulkaa mukaan rakentamaan uudenlaista arkea.Vierasvaran eli tarjoilujen puutteen ei kannata antaa olla este vierailulle, niin kylään kutsumiselle kuin menolle. Kaupasta saa valmista syötävää, jotain jokaiselle sopivaa. Kokeillaan työnjakoa myös keskustelupajassa - me tarjoamme pullat, osallistujia pyydetään ottamaan omat kahvit tai teet mukaan.

 • Suljettu / vaatii ennakkoilmoittautumisen
  Tila: Kuohatti
  Kesto: 60 min

  Leader-Pajassa taotaan Leader-rahoituksen hakuprosessista aikaa ja routaa kestävät hakuvinkit hakijalle.

  Kirkastamme, mikä on hakijan silmin olennaista. Siitä taomme tunnissa Leader-brändiin uuden palikan, jolla ei ole vielä nimeä.

  Työpaja on suunnattu Leader-ryhmille, mutta on avoin kaikille kiinnostuneille.

  Työpajan vetäjä: Heli Walls, Leader-työn kehittämispäällikkö, Suomen Kylät ry Leader-jaosto

 • Tila: Bomba kokoustila 2
  Kesto: 3 h

  Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ilmastonmuutokseen liittyvistä sopeutumisen tarpeista ja käytännön ratkaisuista työpajaamme. Työpajan tavoitteena on kuljettaa osallistujat 2050-luvun tulevaisuuksiin Pohjois-Karjalassa ja herättää keskustelua ilmastonmuutokseen sopeutumisesta eri toimialoilla.

  Työpajassa esitellään FINSCAPES-tutkimushankkeessa laadittuja tulevaisuuden skenaarioita ja otetaan yhteys 2050-luvun maitotilalle keskelle tilallisten arkea. Vuorovaikutteiset keskustelut ja harjoitukset avaavat uusia näkökulmia, edistävät yhteistä oppimista ja johtavat käytännön ratkaisuiden kehittämiseen. Toivomme osallistujien olevan paikalla koko työpajan ajan.

  FINSCAPES-hankkeen tavoitteena on tukea ilmastonmuutostutkimusta ja päätöksentekoa luomalla uusia alueellisia integroituja skenaarioita 2050-luvulle asti, jotka yhdistävät tulevaisuuden ilmasto- ja sosioekonomisen kehityksen sekä sopeutumisen näkökulmia. Skenaarioita on kehitetty yhteistyössä keskeisiä järjestelmiä edustavien toimijoiden kanssa Pohjois-Karjalalle ja Pohjalaismaakunnille.

 • Tila: Kokoustila 1
  Kesto: 1 h

  Millaista on maaseudun asukkaiden energia- ja liikennearki ja miten sitä voisi helpottaa? Tule keskustelemaan ja ideoimaan oman arkesi tai työsi pohjalta! Esitysmateriaalina alustuksessa käytetään MaaElli-hankkeen keräämiä aineistoja, joilla on selvitetty maaseudun energia- ja liikennearjen ilmiöitä ja kipupisteitä. Tämän työpajan antia hyödynnetään hankkeen toiminta- ja politiikkasuositusten laadinnassa, joten tällä työpajalla on todellista vaikutusta. Toivomme osallistujien olevan paikalla koko työpajan ajan.

  Työpajan toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Vaasan yliopiston InnoLab osana Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) -hanketta (5/2023 - 2/2025). MMM/ Makera on rahoittanut hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry / Maaseudun tukihenkilöverkko.

 • Tila: Bomban 2. kerros
  Kesto: 2 h

  Mitä maaseutu- ja saaristoalueiden tilannekuva meille kertoo – miten sinä sanoittaisit ja kirjoittaisit auki sinun maaseutusi tilannekuvan?

  Tule ja tuo oma arjen asiantuntijuutesi ja kokemuksesi ja osallistu tilannekuvan analysointiin. Minkälainen kokonaiskuva piirtyy, minkälaisia linkityksiä ja ketjuvaikutuksia nähdään erilaisilla alueilla?

  Tule mukaan ja osallistu valtioneuvoston maaseutupoliittisen selonteon valmistelua tukevaan työpajaan. Kaikki mukaan valmisteluun!

  Järjestäjinä: maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto

 • Tila: Höljäkkä
  Kesto: 1 h

  Taiteen edistämiskeskuksen Sillanrakentajat -hanke toimii kolmen maakunnan alueella Itä-Suomessa elokuuhun 2026. Hanke on kahden ammattitaiteilijan alueellinen kehittämistehtävä, joka pyrkii edistämään yhteistyötä taiteilijoiden, kuntien kulttuuripalveluiden, elinkeinoelämän, matkailun ja maakuntaliittojen välillä.

  Millaista tarinaa itsestämme, alueestamme, yhteisöstämme kerromme?

  Taide ja kulttuuri ovat tarinaa taltioivia tahoja. Ikärajaton taidekasvatus ja sivistys asuinalueesta riippumatta luovat ja rakentavat identiteettiä ja vahvaa resilienssiä.

Virtuaaliset työpajat

Ohjelmien aikataulu tarkentuu pian.