Ideafestivaali -kampanja

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanja on päättynyt. Lämmin kiitos kaikille, jotka olitte talven ja kevään 2021 aikana mukana järjestämässä ja osallistumassa rakentavaan maaseutukeskusteluun. Yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta voimme tehdä kaikille parempaa tulevaisuutta – yhdessä!

Rakentavan keskustelun kampanjamme on päättynyt, mutta keskustelu jatkuu! #maapuhuu

Suomen suurin ideafestivaali käynnistyi Erätauko-keskusteluilla

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla käytiin osana valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021. Keskusteluja järjestettiin kolmessa osiossa ajalla 18.1.-11.6.2021. Jokaiselle keskusteluosiolle oli varattu aikaa kuusi viikkoa. Tuona aikana kaikki kiinnostuneet tahot saivat mahdollisuuden tulla mukaan järjestämään rakentavan keskustelun valmiin materiaalin pohjalta.

Kampanjan aikana ympäri Suomen käytiin yli 70 Erätauko-keskustelua hyvästä elämästä maaseudulla. Kampanjan tarkoituksena oli saavuttaa syvempi ymmärrys ja kuulla eri-ikäisten ja eri taustaisten ihmisten näkemyksiä keskusteltavasta, ennakkoon valitusta aiheesta:

Kampanja pyrki osallistamaan erityisesti nuoret mukaan rakentavaan maaseutu- ja maaseutu-kaupunki-keskusteluun. Keskusteluihin osallistui yhteensä yli 380 henkilöä, joista lähes 150 oli miehiä ja 230 naisia.

Alle 29-vuotiaita osallistui noin 180 ja yli 65-vuotiaita reilu kymmenen henkilöä. Keskusteluiden järjestäjät arvioivat myös niiden osallistujien määrää, jotka eivät yleensä tule kuulluksi tai osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun. Heitä arvioitiin olevan yhteensä 104.

Lämmin kiitos keskustelujen järjestäjille aktiivisesta osallistumisesta kampanjaan!

Keskusteluissa syntyneitä oivalluksia hyödynnettiin Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman valmistelutyössä ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman muotoilun pohjana. Julkilausuma julkistettiin Maaseutuparlamentissa 2021. Siirry julkilausumaan tästä.

Kampanjan materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Kunkin keskusteluosiossa on oma alustusvideo, joka hyödynnetään yhdessä osioon kuuluvan käsikirjoituksen kanssa. Jokaisessa keskusteluosiossa on kaksi käsikirjoitusta, yksi 120 minuutin ja yksi 75 minuutin versio.

Alustusvideo katsotaan yhdessä keskustelijoiden kanssa ennen keskustelun avausta.

Kaikkien keskusteluosioiden videot ovat katsottavissa Maaseutuparlamentin Youtube-kanavalla ja tekstitys on valittavissa suomeksi ja ruotsiksi.

Materiaalit alla osioittain jaoteltuna.

Osion 1 materiaalit: Mitä tarvitsemme, jotta hyvä elämä toteutuu nyt ja kymmenen vuoden päästä?

Osion 2 materiaalit: Miten luomme enemmän hyvinvointia vähemmällä nyt ja kymmenen vuoden päästä?

Osion 3 materiaalit: Mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää arkea ja yrittäjyyttä?

  Maaseutuparlamentti 2021 –ajankohtaisia

  Kampanjan kumppaneiden terveiset ja lupaukset

  Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat Maaseudun Sivistysliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Kylät ry, Keskipiste-Leader ry, Erätauko-säätiö sekä Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikkö/maaseutuverkosto. Kampanjaa koordinoi Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä. Kampanja toteutetaan osana valtakunnallista Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtumaa, joka järjestetään virtuaalisena ja monipaikkaisena koko maassa 28.-30.9.2021. Se myös kytkeytyy Hyvin sanottu – Bra sagt (Yle.fi) –hankkeeseen.

  Hyvästä elämästä ei ole olemassa yhtä ainutta määritelmää kuin ei myöskään maaseudusta tai sen tulevaisuudenkuvasta. Nämä ovat kaikkea sitä, mitä me itse puheellamme määrittelemme. Keskusteluista syntyvät oivallukset auttavat meitä ymmärtämään ja tukemaan paremmin sitä, mistä hyvä elämä muodostuu eri ihmisille ja erilaisissa yhteisöissä. Keskusteluun haluamme erityisesti tuoda mukaan maaseuduilla asuvat nuoret. Yhteiskunta tarvitsee heidän näkemyksiään, jotta voimme tehdä kestävää tulevaisuutta. Yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta voimme edetä yhteiseen tahtotilaan ja yhteisten ratkaisujen hakemiseen.

  Lupauksemme sinulle joka järjestät keskustelun tai osallistut keskusteluun on, että hyödynnämme keskustelussa syntyneet oivallukset osana Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaa ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman 2021 muotoilua. Viemme julkilausuman sanomaa yhdessä koottujen oivallusten kera maamme hallitukselle, eduskuntaryhmille ja puolueille kuin myös alueille (mm. maakunnille, kunnille ja ELY-keskuksille). Myös jalkauttamistyössä osallistamme nuoria ja hyödynnämme Erätauko-menetelmää.

  Tulevaisuus tehdään yhdessä. Tervetuloa mukaan käymään rakentavaa ylisukupolvista keskustelua maaseutujemme ja koko maamme tulevaisuudesta!