Ideafestivaali

– keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla 18.1.-11.6.2021

Suomen suurin ideafestivaali – Maaseutuparlamentti 2021 kutsuu sinut mukaan rakentavaan keskusteluun hyvästä elämästä maaseudulla.

Tule mukaan Suomen suurimpaan ideafestivaaliin

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla käydään osana valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021. Maaseutuparlamentti on Suomen suurin ideafestivaali ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka.

Inari Fernández (Äidin puheenvuoro Instagram -kanava) toimii Maaseutuparlamentin 2021 erityislähettiläänä ja kutsuu juuri sinut mukaan järjestämään rakentava keskustelu hyvästä elämästä maaseudulla ja vaikuttamaan kansallisessa Maaseutuparlamentissa 2021.

Keskustelu on käynnissä 11.6. saakka

Keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla järjestetään kolmessa osassa ajalla 18.1.-11.6.2021. Jokaiselle keskusteluosiolle on varattu aikaa kuusi viikkoa. Tuona aikana kaikki kiinnostuneet tahot voivat tulla mukaan järjestämään rakentavan keskustelun valmiin materiaalin pohjalta.

Keskustelu käydään 6–10-henkilön ryhmässä. Tavoitteena on kutsua mukaan eri-ikäisiä ja -taustaisia. Keskustelun voi järjestää omassa kylässä, kunnassa, työpaikalla, verkostossa tai vaikka omassa kodissa. Keskustelun voi järjestää paikan päällä tai netissä. Ohjeiden ja materiaalien avulla järjestäminen onnistuu helposti.

Keskustelut järjestetään kolmessa osassa ennakkoon päätettyjen kysymysten ympärillä seuraavasti:

Keskusteluissa hyödynnetään Erätauko-menetelmää

Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteena on saavuttaa syvempää ymmärrystä keskustelussa olevasta aiheesta ja kuulla erilaisten ihmisten näkökulmia, Ideafestivaalissa erityisesti nuoria.

Keskustelu antaa mahdollisuuden kaikille siihen osallistuville oppia uutta. Valmiin materiaalipaketin lisäksi saat mahdollisuuden osallistua Erätauko-säätiön järjestämään Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -fasilitointikoulutukseen. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen samalla kun ilmoittaudut mukaan keskustelun järjestäjäksi.

Keskustelun järjestäminen on helppoa

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjasta saat materiaalia ja tukea rakentavan keskustelun järjestämiseksi. Valmiit materiaalit sisältävät ohjeen, kutsupohjan osallistujille, alustuksen (video) ja käsikirjoituksen keskustelun vetäjille.

Keskustelun lopussa on tärkeää kerätä oivallukset ja lähettää ne nettipohjaisella palautelomakkeella osaksi valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021 ja kansallista maaseutupoliittista julkilausumaa 2021.

Vieritä alaspäin ja ota materiaalit käyttöön!

Siirry webropol-lomakkeeseen ja ilmoittaudu mukaan rakentavan keskustelun järjestäjäksi!

Keskustelun järjestäminen on helppoa

Keskustelu on helppo järjestää ennakkoon päätettyjen kysymysten ja kootun materiaalin avulla. 6-10 hengen keskustelu voidaan toteuttaa etäyhteyden kautta tai alueelliset koronarajoitukset huomioiden paikan päällä esimerkiksi kirjaston tilassa tai seuratalolla. Keskustelun toteuttamiseksi tarvitset noin kaksi tuntia keskustelulle rauhoitettua aikaa. Helpot ohjeet takaavat huolettomat järjestelyt.

Keskustelun järjestäminen on helppoa. Siirry lukemaan tarkemmat ohjeet keskustelun järjestämiseksi.

Paras kutsu on henkilökohtainen

Keskustelun tavoitteena on koota yhteen monipuolisesti eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä: maaseudun asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja yrittäjiä. Mukaan toivotaan myös asiantuntijan, viranhaltijan ja päättäjän näkökulmia.


Toiveemme on, että puolet keskustelijoista ovat alle 29-vuotiaita, ja että osa heistä olisi alle 18-vuotiaita. Keskustelun järjestäjänä päätät, keille kutsu lähetetään, mutta pyydämme huomioimaan heitä, jotka eivät yleensä tule kuulluiksi, mutta joita tulisi kuulla. Hyvä kutsupohja edistää prosessia.

Muista varata kutsumiseen hyvin aikaa. Siirry tästä kutsupohjaan.

Käsikirjoitus valmiina hyödynnettäväksi

Keskustelun toteuttaminen on helppoa. Käsikirjoitus helpottaa valmistautumista ja on tukena toteutuksessa. Se pohjautuu Erätauko-menetelmään ja sisältää keskustelun eri osien aikataulun lisäksi valmiita kysymyksiä keskustelun ohjaamiseen ja sen syventämiseen.


Käsikirjoituksia on kahdelle eri pituuden keskustelulle: 120 ja 75 minuutin keskustelulle. Sinä valitset, kumman haluat toteuttaa.


Käsikirjoituksen ja ohjeen lisäksi hyödynnäthän mahdollisuuden osallistua Erätauko-säätiön fasilitointikoulutukseen! Ilmoittaudu mukaan samalla kun ilmoittaudut järjestäjäksi. Se tapahtuu nettilomakkeella.

Matkalla parempaan keskustelukulttuuriin: siirry tästä ajankohtaisen osion käsikirjoitukseen.

Keskustelun alustusvideo

Hyödynnä alustusvideota yhdessä käsikirjoituksen kanssa kun järjestät rakentavan keskustelun. Katso alustusvideo yhdessä keskustelijoiden kanssa ennen keskustelun avausta. Kaikkien keskusteluosioiden videot ovat katsottavissa Maaseutuparlamentin Youtube-kanavalla (valittavissa tekstitys suomeksi ja ruotsiksi).

Katso kolmannen osion alustusvideo alta:

Palautelomake oivallusten kokoamiseksi

Palautteen antaminen meille on tärkeää. Mitä uusia ajatuksia tai ideoita keskustelu herätti mukana olleissa henkilöissä? Keskustelun lopuksi fasilitaattori ja kirjuri keräävät keskustelun annin. Nämä oivallukset ja ideat lähetetään palautelomakkeella osaksi valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021 ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman laadintaa.


Kun järjestät keskustelun opit uutta ja vaikutat kansallisen maaseutupolitiikan muotoiluun.

Kerro meille mitä oivalluksia keskustelu herätti. Siirry palautelomakkeeseen (webropol).

Tapahtuman ja kampanjan ajankohtaisia

Kampanjan kumppaneiden terveiset ja lupaukset

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat Maaseudun Sivistysliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Kylät ry, Keskipiste-Leader ry, Erätauko-säätiö sekä Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikkö/maaseutuverkosto. Kampanjaa koordinoi Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä. Kampanja toteutetaan osana valtakunnallista Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtumaa, joka järjestetään virtuaalisena ja monipaikkaisena koko maassa 28.-30.9.2021. Se myös kytkeytyy Hyvin sanottu – Bra sagt (Yle.fi) –hankkeeseen.

Hyvästä elämästä ei ole olemassa yhtä ainutta määritelmää kuin ei myöskään maaseudusta tai sen tulevaisuudenkuvasta. Nämä ovat kaikkea sitä, mitä me itse puheellamme määrittelemme. Keskusteluista syntyvät oivallukset auttavat meitä ymmärtämään ja tukemaan paremmin sitä, mistä hyvä elämä muodostuu eri ihmisille ja erilaisissa yhteisöissä. Keskusteluun haluamme erityisesti tuoda mukaan maaseuduilla asuvat nuoret. Yhteiskunta tarvitsee heidän näkemyksiään, jotta voimme tehdä kestävää tulevaisuutta. Yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta voimme edetä yhteiseen tahtotilaan ja yhteisten ratkaisujen hakemiseen.

Lupauksemme sinulle joka järjestät keskustelun tai osallistut keskusteluun on, että hyödynnämme keskustelussa syntyneet oivallukset osana Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaa ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman 2021 muotoilua. Viemme julkilausuman sanomaa yhdessä koottujen oivallusten kera maamme hallitukselle, eduskuntaryhmille ja puolueille kuin myös alueille (mm. maakunnille, kunnille ja ELY-keskuksille). Myös jalkauttamistyössä osallistamme nuoria ja hyödynnämme Erätauko-menetelmää.

Tulevaisuus tehdään yhdessä. Tervetuloa mukaan käymään rakentavaa ylisukupolvista keskustelua maaseutujemme ja koko maamme tulevaisuudesta!