Maaseutuparlamentin kumppanit

Maaseutuparlamentti on kylien, kaupunkien, yhdistysten, valtionhallinnon sekä uudistavan paikallisenergian yhteinen ponnistus. Tutustu vuoden 2024 Maaseutuparlamentin mahtaviin kumppaneihin!

Toiveikas tulevaisuus rakennetaan yhteisvoimin

Maaseutuparlamentti on yhteiskunnallinen maaseututapahtuma, joka järjestetään paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden yhteistyönä maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) koordinoimana.

Maaseutuparlamentin toteuttamiseen osallistuu laaja joukko toimijoita ja satoja ihmisiä, jotka omalla panoksellaan mahdollistavat vaikuttavan sekä mieleenpainuvan ohjelman.

Pääyhteistyötahot

 • Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvosto asettama maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.3.2021-31.12.2025. MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin. MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 34 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen.

 • Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

 • Vaara-Karjalan Leader ry perustettiin vuonna 1995 paikalliseksi toimintaryhmäksi EU:n LEADER II -yhteisöaloitteen toteuttamista varten. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluvat Ilomantsi, Lieksa, Nurmes, Juuka ja Valtimo.

 • Nurmes on viihtyisä noin 9 500 asukkaan kotikaupunki. Arkielämämme on sujuvaa, eikä täällä jonotella aamuruuhkassa. Meillä voit panostaa elämänlaatuun. Kaupungissa vallitsee vahva yhteisöllisyys ja palvelut tukevat hyvinvointia. Vilkas kulttuurielämä sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät Nurmeksesta erinomaisen paikan kasvattaa perhettä ja nauttia turvallisesta tasapainoisesta elämästä.

 • Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (lyhyemmin ELY-keskukset) hoitavat valtionhallinnon alueellisia toimeenpano- ja kehittämistehtäviä Suomessa.

 • Keskitien säätiö on perustettu vuonna 1964. Säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Tämän tavoitteen toteutuminen edistää kansalaissopua koko yhteiskunnassamme.

 • Suomen Kylät ry on paikalliskehittämisen eduntekijä ja kylätoiminnan kattojärjestö. Päämääränämme on elinvoimaiset kylät ja asukasyhteisöt, joiden asukkailla on vaikutusmahdollisuudet oman elinympäristönsä kehittämiseksi. Edustamme 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 53 Leader-ryhmää, noin 4000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa sekä kuntatason kylien yhteenliittymiä.


 • Maaseutuverkostoyksikkö koordinoi ja kehittää maaseutuverkoston toimintaa ja tuo tekijöitä yhteen. Yksikkö järjestää verkostolaisille koulutuksia ja seminaareja sekä tarjoaa työkaluja työnteon tueksi.

Maaseutuparlamentin kumppanit 2024

Maaseutuparlamentin kumppanit mahdollistavat tapahtuman ja tuottavat sisältöä keskusteluihin, työpajoihin, tietoiskuihin, ideatorille ja idearetkille.
 • Aktion Österbotten fungerar som utvecklingsmotor och samarbetsorganisation för organisationer, föreningar och företag.

 • Biotalouskampus on biotalouden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka Keski-Suomessa, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Kampuksen toimijoita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) ja Saarijärven kaupunki.

 • Elinikäisen oppimisen keskus (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi, CLL) on Suomen suurin ruotsinkielinen aikuiskouluttaja. Keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja useilla aloilla. CLL on aktiivisesti mukana luomassa yhteyksiä yliopiston, korkeakoulun ja yhteiskunnan välillä.

 • Electrolux Professional on ammattikeittiö ja -pesularatkaisuiden globaali kumppani, joka tarjoaa kustannustehokkaita ja työskentelyä helpottavia tuotteita. Ratkaisujamme myydään 110 maassa, 10 miljardin kruunun konserniliikevaihdolla. Tuotteemme ja ratkaisumme auttavat luomaan laadukkaita kokemuksia loppukäyttäjille niin ruoka-, juoma- kuin pesulapalveluissakin. Kehitämme aktiivisesti tuotteitamme ja ratkaisujamme voidaksemme vaikuttaa positiivisesti asiakkaidemme työarkeen ja meidän kaikkien yhteiseen elinympäristöön. Vastuullisuus on yksi ydinarvoistamme ja keskeinen osa strategiaamme, kulttuuriamme ja toimintaamme. Electrolux Professional Oy palvelee suomalaisia asiakkaita vuosikymmenten kokemuksella. Tarjoamme asiakkaillemme tuottavampia ja vastuullisempia työskentely-ympäristöjä kokonaisvaltaisten ammattikeittiö- ja pesularatkaisuiden avulla ja koko Suomen kattavan huolto- ja palveluverkoston.

 • Maaseudun ja maatalouden hyväksi! EU:n maatalous- ja maaseuturahoituksella tuetaan maataloutta ja maaseutua, jotta koko Suomi voisi hyvin.

 • Fennopromo Oy on elintarvikeviennin asiantuntijayritys, joka tarjoaa kasvun ja kansainvälistymisen edistämisen palveluita alan yrityksille ja organisaatioille.

  Palveluihimme kuuluvat vientikoulutukset, markkinoille menon palvelut ja Suomen maaosastojen toteutus kansainvälisillä elintarvikemessuilla. Hankekehittäjille tarjoamme kansainvälistymishankkeiden konsultaatiota. Ota viennin käynnistämisen ja kasvun askelet kanssamme! www.fennopromo.fi


 • Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

 • Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimuksemme ja koulutuksemme vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentavat kestävää tulevaisuutta. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Olemme 19 tieteenalalla maailman 500 parhaan yliopiston joukossa. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa ja koulutamme tulevaisuuden osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin.

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä. Teemme aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimimme laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita meillä on 8 500 ja henkilöstöä 900.

 • Karelia-ammattikorkeakoulun päätehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) sekä palveluliiketoiminta. Se tarjoaa amk-tutkintoon ja ylempään amk-tutkintoon johtavaa koulutusta, avoimen amk:n opintoja, täydennyskoulutusta ja asiantuntijapalveluja. Karelia-amk osallistuu aktiivisesti Pohjois-Karjalan kehittämiseen yhteistyössä elinkeino- ja työelämäkumppaneiden kanssa.

 • Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö, joka on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen. Edistämme karjalaista kulttuuria ja tuomme esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

 • Kiertotaloudesta lisää kilpailukykyä elintarvikevientiin (KIKE) on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, joka välittää elintarvikealan yrityksille uusinta tietoa bio- ja kiertotalousalan osaamisesta ja kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden kansainvälisestä kysynnästä käytettäväksi ilmastoviisaiden vientituotteiden tuotekehityksessä. Lue lisää www.ki-ke.fi

 • Kuhmon musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa. Toiminta-alue on Kuhmo ja Sotkamo.

 • Landen kaiku ry on moninaisen maaseudun ääneksi perustettu organisaatio. Yhdistys perustaa maaseutunäkemyksensä Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutuluokitukseen, jonka mukaan 95% Suomen pinta-alasta on maaseutua. Landen kaiku viestii erilaisista tavoista elää ja työskennellä maaseudulla päivittäen pölyttyneitä mielikuvia ja edistäen maallemuuttoa. Maalle mahtuu kaikenlaisia ihmisiä.

 • Luonnonvarakeskus (Luke) on maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluva tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme tietoon perustuvia ratkaisumalleja ja palveluita asiakkaillemme sekä lisäarvoa uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle kestävälle ja kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle. Tuemme luonnonvaroihin ja luonnonvaratalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa.

 • Tavoitteenamme on elinvoimainen maaseutu, jonka vahvuuksina ovat vahva ruokakulttuuri, hoidettu maisema sekä kulttuuriympäristö, kilpailukykyinen yritystoiminta ja yhteisöllisyys.

 • Maaseudun Sivistysliitto – Tulevaisuuden kansalaistaitoja ja itse tehtyä elämää. Olemme vapaan sivistystyön koulutus- ja kulttuurijärjestö. Tuemme aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, luovuutta ja maaseudun elinvoimaa. Teemme sen taiteen, ympäristötietoisuuden ja tutkimuksen keinoin sekä olemalla jäsenjärjestöjemme koulutuskumppani.

 • Maaseutuammattiin ry on vuonna 1999 perustettu yhdistys, joka kokoaa yhteen maaseutututkijoita, maaseudun kehittäjiä ja maaseudun elinvoimaisuudesta kiinnostuneita tahoja.Yhdistyksen keskeisimmät tehtävät ovat Maaseutututkimus-lehden julkaiseminen ja vuosittaisen maaseutututkijatapaamisen järjestäminen.

 • Maaseutuammattiin ry:n tavoitteena on edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisätä alan tunnettavuutta ja verkostoitumista. Maaseutuammattiin ry:n ydintoimintaa ovat opintoretket yläkoululaisille, lukiolaisille ja opettajille maatiloille, metsätyömaille, puutarhoille, maaseutumatkailuyrityksiin sekä muihin maaseudun yrityksiin ja alan oppilaitoksiin.

  Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

 • Olemme metsäasiantuntijasi, josta saat kaikki metsänhoitoon tarvittavat palvelut ja neuvot. Autamme säilyttämään metsäsi arvon sukupolvelta toiselle. Lue lisää: https://www.mhy.fi/pohjois-kar...

 • Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry on palkittu kahdesti Suomen parhaana paikallisyhdistyksenä. Toimimme yksityisten yritysten ja yrittäjien edunvalvontaelimenä osallistumalla yhteiskuntavaikuttamiseen ja yrittämisen olosuhteiden kehittämiseen. Toimimme laajan verkostomme kanssa esim. Karjalainen kaupparaitti, Potakkajuhat, Pielisen Messut, Sinussa on yritystä (9-lk.) ym.

  Yrittäjyys kantaa Suomea!

 • Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävä on edistää suomalaisten liikettä ja liikunnallista elämäntapaa, rakentaa edellytyksiä laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle ja tuottaa menestystä huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

 • Pellervo on osuuskuntien ja muiden osuustoiminnallisten yritysten edunvalvoja ja kohtaamisalusta sekä niihin liittyvän tiedon kotipesä.

 • Valtakunnallinen Omistajanvaihdosfoorumi toimii Suomessa sen hyväksi, että yrityskauppoja ja perheyritysten sukupolvenvaihdoksia saataisiin helpotettua ja vauhditettua. Foorumi ajaa omistajanvaihdoksille myönteistä toimintaympäristöä ja asenneilmapiiriä sekä edistää omistajanvaihdoksia myös yrittäjyyskasvatuksen ja jatkajakoulutuksen, tutkimuksen, neuvonnan ja verkostojen keinoin.

 • Pielisen 4H-yhdistys on Juuan, Nurmeksen ja Lieksan Kolin alueella toimiva nuorisoyhdistys, joka järjestää lapsille ja nuorille ryhmätoimintaa, työelämäkoulutuksia, työllistää nuoria ja ohjaa 4H-yrittäjyyteen.

 • PIKES Oy on Nurmeksen kaupungin omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö. Olemme yrittäjien tukena toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta kaikissa yrityksen kehitysvaiheissa.

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tehtävänä on lisätä Pohjois-Karjalassa asuvien hyvinvointia ja luoda hyvät edellytykset elinkeinoelämälle, koulutukselle ja tutkimukselle. Suunnittelemme, koordinoimme ja rahoitamme Pohjois-Karjalan kehittämistä, vastaamme maakuntakaavoituksesta ja valvomme maakunnan etuja. Tavoitteenamme on paikallisylpeyden ja rohkeiden tekojen lisääminen.

 • Pohjois-Karjalan Martat ry on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa asiantuntevaa kotitalousneuvontaa.

 • Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat järjestöjen toiminnan tukeminen, osallisuuden edistäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, somekanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!

 • Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry on maakunnan pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien järjestö. Toimimme edunvalvojana ja vaikuttajana parantaen pk-yritysten kannattavan toiminnan edellytyksiä ja osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun tuoden mukaan pk-yrittäjien äänen. Työhömme kuuluu myös rooli yrittäjiä ja sidosryhmiä yhdistävänä foorumina. Edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhömme voit tutustua tarkemmin Edunvalvonta-sivulla.

 • Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö, joka edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat tukevat taidoillaan ja taloudellisesti paikallisia ja kansainvälisiä palveluohjelmia. Järjestö on perustettu 1919 poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomaksi. Neuvonantajana seuraavissa Unesco, ILO ja YK:n talous- ja sosiaalineuvosto. Lue lisää: https://zonta.fi/pohjoiskarjal...

 • Pohjois-Savon kokonaisturvallisuuden klusteri on Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta rahoitettava ja Pohjois-Savon liiton toteuttama hanke vuosille 2023–2026. Kokonaisturvallisuuden klusterin tavoitteena on edistää huoltovarmuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavaa kehittämistyötä itäisessä Suomessa ja valtakunnallisesti rakentamalla alan toimijoiden yhteistyöverkostoja.

 • Porokylän Leipomo on perheyritys, jolla on juuret syvällä Pohjois-Karjalassa. Päätuotteitamme ovat ruisleivät sekä gluteenittomat leipomotuotteet. Leipomomme sijaitsevat Pohjois-Karjalassa, Nurmeksen ja Lieksan kaupungeissa.

 • ProAgria Itä-Suomi palvelee maatiloja tuotannon, talouden ja johtamisen kysymyksissä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. ProAgrian osana toimii Maa- ja kotitalousnaiset MKN, joka pitää esillä paikallista ruokaa ja luonnontuotteita ruokakasvatuksen kautta ja tuottaa maiseman- ja luonnonhoidon palveluja sekä auttaa yrittäjiä niiden kehittämishaasteissa. Olemme vahva hanketoimija.

 • Paikallisuuteen, identiteetteihin ja tiedon muotoiluun erikoistunut ketterä toimisto, joka tutkii, tuottaa ja suunnittelee. Lue lisää: https://pnctm.fi/

 • Kainuun liiton rahoittama rajakuntahanke on koonnut yhteen jo 12 kuntaa Suomen ja koko Euroopan itäiseltä rajalta. Rajakuntien verkosto tukee osaltaan itäisten maakuntien laajempaa edunvalvontaa. Itärajan kunnat yhtenäisenä kuntaketjuna Savukoskelta Ruokolahdelle haluavat tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun rajaseudun näkökulmaa.

  Vahva ja elinvoimainen rajaseutu on olennainen osa Suomen kokonaisturvallisuutta.

 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama laatupalkittu monialainen koulutuksen järjestäjä. Riveria on yksi Suomen suurimmista ja menestyneimmistä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjistä.

 • Olemme yli 7400 opiskelijan ja lähes 600 työntekijän monialainen ja kansainvälisesti suuntautunut korkeakoulu. Länsirannikon vaikutusalueellamme olemme merkittävä osaajien tekijä, kehittäjä, kansainvälistäjä ja yrittäjyyden edistäjä.Lue lisää: https://www.samk.fi/

 • STC Tuotanto Oy tuottaa videota, valokuvaa sekä virtuaaliympäristöjä joita tuottaakseen käytettäväksi nykyaikaisessa markkinoinnissa, on toki hallittava paljon muitakin osa-alueita. STC Tuotanto Oy toimii suomen laajuisesti mutta liiketoiminta maaseutumaisilla alueilla on sydäntämme lähellä, johtuen varmasti kotipaikastammekin, Ilomantsista.

 • Eikö ole aikaa, eikä rahaa – ja vientiä pitäisi tehdä? Vastaus löytyy todennäköisemmin yhdessä, kuin yksin toimien. Esittelemme vasta perustetun Suomen elintarvikevientiyhdistys SUVI ry:n toimintaa ja kutsumme mukaan liittymään yhdistyksen jäseneksi. SUVI on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää suomalaisten ruoka- ja juomatuotteiden vientiä ja elintarvikealan kansainvälistymistä tuoden kansainvälistä kasvua jäsenistölleen ja koko elintarviketoimialalle. Tule kuulemaan lisää!

 • Suomen Kylät ry kokoaa maamme paikalliskehittäjät yhden sateenvarjon alle. Edustamme noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä. Teemme valtakunnallista vaikuttamistyötä paikallisuuden puolesta.

 • Suomen metsäkeskus kerää ja jakaa tietoa Suomen metsistä. Se neuvoo ja kouluttaa metsänomistajia metsien hoidossa, kestävässä hyödyntämisessä ja suojelussa. Lisäksi Metsäkeskus valvoo, että yritykset ja yksityishenkilöt noudattavat metsää koskevia lakeja.

  Metsäkeskus myös edistää sitä, että metsiin perustuvat elinkeinot ovat mahdollisimman monipuolisia ja toiminta on kannattavaa. Metsäkeskuksen toimintaa ohjaa ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

 • Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

 • Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000.

 • SLF är centralorganisation för den svenskspråkiga landsbygdsrådgivningen i Finland. Rådgivningsorganisationen bildar ett nätverk där SLF svarar för samordning av verksamheten och utveckling av rådgivningsmaterial och dataprogram.

 • Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö.

  Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa.

  Taideyliopisto syntyi vuonna 2013, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

 • Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Taike edistää myös kulttuuria siltä osin kuin se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä.

 • Olemme yritys, jonka sydän sykkii Suomen maaseudulle. Vuonna 2018 havahduttiin siihen tosiasiaan, että Suomesta puuttui toimija, joka olisi ottanut maaseudun työllistämisen ja henkilöstöasiat omakseen. Syntyi ajatus yrityksestä ja vuonna 2020 näki päivänvalon Töitä Suomesta Oy.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM on kasvupolitiikan suunnannäyttäjä. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen. TEM kautta ohjataan alueille myös EU-rahoitusta.

 • Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) -hanke selvittää maaseudun energia- ja liikenneköyhyyden nykytilaa sekä tuottaa toiminta- ja politiikkaehdotuksia maaseudun eri toimijoiden olosuhteiden helpottamiseksi. Hanketoteuttajia ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Vaasan yliopisto. Hanke päättyy 2/2025. Rahoittaja: MMM/Makera.

 • Valtioneuvoston kanslia on yksi 12 ministeriöstä. Kanslian vastuulla ovat yhteiskuntapoliittiset suunnittelutehtävät ja asiat, jotka eivät kuulu muiden ministeriöiden toimialaan. Kanslian toiminta muodostuu erilaisista pääministerin ja hallituksen toimintaa ja päätöksentekoa tukevista tehtävistä sekä yleisön ja viranomaisten palveluista.

 • Viestintätoimisto Kukkuu Oy on ympäristöään arvostava ja yhteistyöhön uskova viestintätoimisto, joka tarjoaa viestintäpalvelut suurella sydämellä. Ratkomme asiakkaan kanssa yhdessä viestinnän haasteet, ja olemme kaverina sekä pienissä että isoissa hommissa.

 • Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus YYO tarjoaa valtakunnallista neuvontaa ja ohjausta yhteiskunnallista yritystoimintaa harjoittaville tai käynnistäville yrittäjille ja yhteisöille yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta. Neuvomme, autamme ja sparraamme yrityksiä, joilla on yhteiskunnallinen päämäärä. Tavoitteenamme on saada Suomeen syntymään uusia yhteiskunnallisia yrityksiä.

 • Ylä-Valtimon kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2002. Sen edeltäjänä toimi Ylä-Valtimon kylätoimikunta. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää kylän asukkaiden yhteistoimintaa, yhteistyötä, vaalia kylän kulttuuriperintöä ja edistää kyläkulttuurin kehittymistä ja asukkaiden viihtyvyyttä.