Maaseutuparlamentin kumppanit

Maaseutuparlamentti tehdään yhdessä – kylistä kaupunkeihin, kylien yhdistyksistä valtionhallintoon. Tätä on maaseudun kehittäminen ja näin syntyy myös maaseutupolitiikka – alhaalta ylös, ylhäältä alas ja horisontaalisesti.

Maaseutuparlamentti syntyy yhteistyössä

Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan laaja joukko erilaisia toimijoita: satoja ihmisiä, jotka antavat aikaa ohjelman suunnittelulle ja toteutukselle niin, että ohjelmasta syntyy sataprosenttisesti vaikuttava, hyvä ja muistiinpainuva. 

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) koordinoi tapahtuman järjestelyjä valtakunnallisella tasolla. Leader Suupohja vastaa paikallisesta ja alueellisesta koordinoinnista. Pääyhteistyökumppanit ovat vuonna 2021 lisäksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Suomen Kylät ry, Kurikan kaupunki ja maaseutuverkosto/verkostopalvelut.

Haluatko mukaan kumppaniksi?

Ota yhteyttä sähköpostilla maaseutuparlamentti(a)mmm.fi. Tarkemmat yhteystiedot löydät täältä.

Pääjärjestäjät

 • Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE. Neuvoston tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, paikallisesta tasosta kansalliseen.

 • Kansallinen maaseutuverkosto toimii jokaisessa EU jäsenmaassa ja sen toimintaa tukee verkostopalvelut yksikkö. Suomen yksikkö sijaitsee ruokavirastossa.

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

 • Leader Suupohja on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueella toimiva maaseudun kehittämiseen erikoistunut Leader-ryhmä. Yhdistyksessä työskentelee 8 henkilöä maaseudun kehittämiseen liittyvissä monimuotoisissa tehtävissä.

 • Kurikan kaupunki on vahva maatalous-ja yrityskaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Pinta-alaltaan Kurikka on Etelä-Pohjanmaan suurin ja väkiluvullaan (n. 21 000) maakunnan toiseksi suurin kaupunki. Kaupungissa on vahva yrittäjäperinne, ja suurimpia toimialoja ovat maatalous sekä metalli-ja huonekaluteollisuus.

 • Suomen Kylät ry on valtakunnallinen paikalliskehittäjien järjestö, joka edustaa noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kyläyhdistystä, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Ideafestivaalin kumppaneina

 • Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Ihmisten yhteisöt ovat vireitä. Työ ja muu tekeminen tuovat maaseudulle elinvoimaa. Taide ja kulttuuri antavat elämään merkityksiä ja olemassaolon iloa. Vastuu toisistamme, lähiympäristöstämme, ilmastosta ja koko maailmasta on yhteinen.

  MSL tuottaa koulutus- ja kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

 • Suomen 4H-liitto edistää 4H-nuorisotyötä. Se on yli 200 paikallisen 4H yhdistyksen valtakunnallinen keskustoimisto. Jäseniä 4H:ssa on yli 50 000. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. 4H luo harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H toimii sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

 • Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

  Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi. Säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

 • Keskipiste-Leader ry on maaseudun kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven, Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

 • Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

Rahoittajat

 • Keskitien säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Säätiö on perustettu vuonna 1964 ja se tukee tutkimus- ja kehityshankkeita, kulttuurihankkeita ja kansalaissopua edistävää toimintaa. Keskitien säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

 • Etelä-Pohjanmaan liitto on maakunnallisten tavoitteiden yhteensovittaja ja rohkea mahdollistaja. Liiton lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat aluekehittäminen ja maakuntasuunnittelu, ja sen muodostavat 18 jäsenkuntaa.

Muut kumppanit

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. ELY-keskukset toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kumppaniverkostojen kanssa edistäessään alueen elinvoimaa, kestävää kasvua ja tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta.