Maaseutuparlamentti 2017

alt=" "
Maaseutuparlamentti järjestettiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisena tapahtumana vuonna 2017. Tapahtuma vastasi tarpeeseen lisätä tietoisuutta Suomen monimuotoisista maaseuduista, nostaa tärkeitä maaseutunäkökulmia yleiseen keskusteluun ja päivän politiikan agendalle sekä innostaa rakentavaan maaseutu(-kaupunki)keskusteluun.

Mahdottomuuksista mahdollisuuksia – Maaseutuparlamentti 2017

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen Maaseutuparlamentti järjestettiin 1.-3.9.2017, Leppävirralla, Pohjois-Savossa. Tapahtuma oli osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Tapahtumassa tartuttiin rohkeasti päivän ja tulevaisuuden kriittisiin maaseutuaiheisiin ja nostettiin niitä päivän politiikan agendalle, esiteltiin huikeita menestystarinoita ja rohkaistiin uusiin sekä edistettiin maaseudun toimijoiden, päättäjien ja median keskusteluyhteyksiä. 

Lue Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuman ohjelma täältä (ulkoinen linkki).

Haluttiin myös tuoda yhteen maaseututoimijoita eri puolilta Suomea sekä luoda edellytyksiä tiedonvaihdolle, uudelle verkostoitumiselle sekä neuvokkaalle toiminnalle maaseuduilla. 

Reilut 800 henkilöä eri puolilta Suomea osallistui ohjelmaan ja tapahtumassa vieraili yhteensä reilu 2000 henkilöä. Maaseutuparlamentissa 2017 esiintyi 16 pääpuhujaa ja -keskustelijaa ja ohjelmassa toteutettiin yhteensä 15 retkeä ja 34 työpajaa. Sadonkorjuutorin ohjelmassa oli 10 esiintyjäryhmää. 

Suuri kiitos tapahtuman toteutuksesta kuuluu tapahtuman toteutukseen osallistuneelle 120:lle talkoolaiselle Leppävirralta sekä 43:lle  ohjelmasisällön kumppaneille, organisaatioille ja yrityksille Leppävirralta, Pohjois-Savosta ja koko Suomesta. 

Tärkeänä osana Maaseutuparlamenttia on ollut osallistaminen ja yhteisen tahtotilan luominen Suomen maaseutujen tulevaisuudelle. Leppävirralla julkistettiin ensimmäinen kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma, "Mahdollistetaan menestyvä maaseutu".

"Mahdollistetaan menestyvä maaseutu" -julkilausuman sanomaa on viety kansallisille päättäjille ja myös Euroopan maaseutuparlamentin kautta Euroopan Unionin parlamentin jäsenille (MEPeille) maaseutupolitiikan työn kautta.

Lue "Mahdollistetaan menestyvä maaseutu" -julkilausuma pdf-muodossa tämän linkin kautta.  

Nostoja Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuman tunnelmista