Teemat 2024

Nurmes. Maaseutuparlamentti 2024

Maaseutuparlamentin pääteema vuonna 2024 on Uudistavaa paikallisenergiaa. Tapahtuman pääosassa ovat ihmiset, yritykset ja yhteisöt, jotka omalla esimerkillään uudistavat maaseutua sekä tarjoavat ratkaisuja koko Suomea koskeviin haasteisiin.

Nostamme tapahtumassa esille paikallislähtöisiä ratkaisuja koko maata koskeviin haasteisiin ja annamme äänen maaseudulla eläville sekä työskenteleville ihmisille.

Päättäjille, annamme mahdollisuuden kokea ja nähdä Suomi maaseudun näkökulmasta.

Maaseutuparlamentin ohjelma jakautuu kolmeen polkuun:

1. Uudistava arki

  Maaseutu aitona vaihtoehtona hyvään elämään

  Yhä useampi yhdistää maaseudun vapauteen, hyvään elämään ja ympäristöystävällisiin elintapoihin. Maaseutu edustaa hyvää elämää 62 prosentille suomalaisista ja kiinnostus muuttaa maaseutumaisempaan ympäristöön on lisääntynyt vuodesta 2020 lähtien.

  Mielikuvat kehittyvät, mutta samanaikaisesti palveluiden saatavuus sekä kokemus elämän oikeudenmukaisuudesta on heikentynyt maaseudulla. (Lähde: Maaseutubarometri 2023)

  Herätetään päättäjät ymmärtämään, että perusasiat pitää saada kuntoon, jotta maaseutu koetaan aidosti houkuttelevana vaihtoehtona asumiselle, opiskelulle sekä yrittämiselle. Nyt ja kymmenen vuoden päästä.

  Ratkaisujen tulee olla moniäänisiä ja tasa-arvoistavia – esimerkiksi, kuuntelemme tulevaisuuden ääniä eli nuoria ratkaisujen kehittämisessä.

  Kuva: Harri Tarvainen / Pikes

  2. Uudistava yrittäjyys

   Jokaisella pitää olla edellytykset yrittää ja menestyä

   Maaseutubarometrin mukaan kiinnostus ryhtyä yrittäjäksi maaseudulla on heikentynyt kaikkien alueiden asukkaiden keskuudessa. (Lähde: Maaseutubarometri 2023) [linkki]

   Lukema on pudonnut vuoden 2020 barometrista peräti 5 prosenttia. Tämä on hälytyskello meille kaikille.

   Sijainti ei saa olla menestyksen este. Haluamme varmistaa, että uudet yrittäjät ja perheyritysten tulevat sukupolvet kokevat maaseudun arvokkaana vaihtoehtona.

   Myös yrittäjien arkea koskevat perusasiat pitää saada kuntoon.Varmistetaan yhdessä, että uudet yrittäjät ja perheyritysten tulevat sukupolvet kokevat maaseudun arvokkaana vaihtoehtona.

   Maaseudun potentiaali täytyy hyödyntää. Esimerkiksi maaseudun paikallislähtöiset oivallukset energian tai ruoantuotannon aloilla voivat avata ratkaisuja koko kansakuntaa koskeviin haasteisiin.

   Kuva: Harri Tarvainen / Pikes

   3. Uudistava kulttuuri

    Rajoja rikkova yhteisö kulttuurin selkärankana

    Muutos vaatii liikehdintää, ja liike vaatii energiaa. Maaseudun paikallisyhteisöjen muutosenergia tulee valjastaa toiveikkaan tulevaisuuden ja elävän kulttuurin rakentamiseen.

    Tarvitsemme lisää konkreettisia keinoja, joilla voimme tukea yhteisöjen ja järjestöjen toimintaa paikallisen kulttuurin ylläpidossa ja kehittämisessä sekä sen valjastamisessa tulevaisuuden rakentamiseksi.

    Ajankohtaista - Maaseutuparlamentti 2024