Materiaalit

Maaseutuparlamentin materiaalit
Päivitetyt Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman vapaasti käytettävät viestintämateriaalit tallennetaan tänne.

Maaseutuparlamentin diaesitykset

Somepohjat

Valmiit somepohjat hyödynnettäväksi polkuväreittäin. Pohjiin voi lisätä haluamansa tekstin (esim. oman työpajan/tietoiskun nimen). Polku 1 (tummansininen), polku 2 (vaaleansininen), polku 3 (vihreä).

Polku 1 (jpg, 1200x630, esim. Facebook ja Twitter -käyttöön)

Polku 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Polku 2 (jpg, 1200x630, esim. Facebook ja Twitter -käyttöön)

Polku 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Polku 3 (jpg, 1200x630, esim. Facebook ja Twitter -käyttöön)

Polku 3 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman valmiit somepostaukset 

Hyödynnä somepostaukset oman organisaatiosi tileillä. Muistathan hyödyntää myös postaukseen liittyvän tekstin. Aihetunnuksina toimivat #maapuhuu #Maaseutuparlamentti #Ideafestivaali.

Näytä myös seuraajillesi, että olet mukana kumppanina järjestämässä Maaseutuparlamenttia ja Suomen suurinta ideafestivaalia. Innosta seuraajasi mukaan ja osallistumaan syksyn suurimpaan maaseututapahtumaan. 

"Henkilö kantaa auringonkukkia olallaan. Päällä tekstinä Save the Date 28.-30.9.2021 Maaseutuparlamentti"


Save the Date: Maaseutuparlamentti 28.-30.9.2021! Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuma järjestetään virtuaalisesti ja monipaikkaisesti koko maassa. Tapahtuma on tarkoitettu kaikille maaseudun asioista ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Tätä tapahtumaa ei kannata jättää väliin: merkitse siis jo nyt päivämäärät kalenteriisi ja varmista osallistumisesi syksyn monipuolisimpaan maaseututapahtumaan! Lisää tietoa löydät maaseutuparlamentti.fi -sivulta.

Save the Date Maaseutuparlamentti kuva (png, 1:1, esim. Instagram -käyttöön).

Save the Date Maaseutuparlamentti kuva (png, 940 px x 788 px, esim. Facebook ja Twitter -käyttöön).

"Iloiset ihmiset istuvat nuotion ympärillä. Päällä tekstinä Hyvä elämä maaseudulla tehdään yhdessä"Hyvä elämä maaseudulla tehdään yhdessä!

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjassa toteutettiin yli 70 keskustelua eri puolilla Suomea, verkossa ja kasvotusten. Rakentavaan keskusteluun osallistui yli 380 eri-ikäistä ja eritaustaista henkilöä.

Lämmin kiitos kaikille keskusteluja järjestäneille ja keskusteluihin osallistuneille!

Jos keskustelu jäi tältä erää väliin, ei hätää! Kevään keskusteluissa syntyneet oivallukset olemme keränneet yhteiselle maaseutupolitiikan Viima-alustalle. Käy tykkäämässä oivalluksista ja jaa omia kokemuksiasi aiheista. Keskusteluun osallistuminen Viimassa vaatii kirjautumisen, mutta oivalluksia voi selata ilman kirjautumista.

Merkkaa kalenteriin myös 28.–30.9. ja tule mukaan järjestämään oma Erätauko-keskustelu osana Maaseutuparlamenttia 2021 sekä osallistu julkilausuman lopulliseen muotoiluun työpajoissa!

Ideafestivaali-kampanjan koosteuutiset on luettavissa maaseutuparlamentti.fi -sivulta. Sivuille lisätään myös tietoa maaseutupoliittisen julkilausuman päivittämistyön jatkostepeistä.

Kuva: @maaseutuverkosto

Ett bra liv på landsbygden skapas tillsammans!

Idéfestivalen – diskussioner om det goda livet på landsbygden kampanjen – förverkligades över 70 diskussioner i hela Finland, online och ansikte mot ansikte. Mer än 380 personer i olika åldrar och med olik bakgrund deltog i den konstruktiva diskussionen.

Ett varmt tack till alla som organiserade och deltog i diskussionerna!

Om du missade diskussionen den här gången, inga problem! Vi har samlat åsikterna från diskussionerna under våren i den gemensamma Viima-applikationen för landsbygdspolitik. Besök Viima och gilla åsikter och dela dina egna erfarenheter om ämnena. Att delta i diskussionen i Viima kräver inloggning, men du kan bläddra igenom åsikterna utan att logga in.

Markera också i kalendern 28-30 september och kom med och ordna din egen Dialogpaus-diskussion som en del av Landsbygdsparlamentet 2021 och delta i den slutliga formuleringen av kommunikén i workshops!

Sammanstäld information om Ideafestivalen kampanjen finns på webbplatsen landsbygsparlamentet.fi. Information om fortsättningen av arbetet med att uppdatera kommunikén om landsbygdspolitiken kommer också att läggas till på webbplatsen.

Bild: @maaseutuverkosto

Hyvä elämä maaseudulla tehdään yhdessä kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Ett bra liv på landsbygden skapas tillsammans bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Henkilö istuu heinäkasan päällä"
"Horisontissa kaupunkimaisema"
"Horisontissa kaupunkimaisema. Päällä tekstinä Rakastatko monta paikkaa yhtä aikaa ja haluat kehittää koko Suomea? Tule mukaan keskustelemaan Suomen suurimpaan ideafestivaaliin 28.-30.9."


Kuvia voi käyttää esim. kuvakarusellina Instagramissa. 

Kuulutko heihin, jotka kokevat itsensä sekä kaupunkilaisiksi että maalaisiksi? Et ole yksin, sillä kansalaisista 37 prosenttia kokee itsensä monipaikkaiseksi.

Suomalaisista 2,1 miljoonaa asuu vapaa-ajallaan osa-aikaisesti maaseudulla. Ja 34 prosenttia harkitsee monipaikkaista yrittäjyyttä, josta osa tapahtuu maaseudulla. Oletko sinä monipaikkainen yrittäjä, joka asuu osan ajastaan maaseudulla ja osan kaupungissa?

Mitä mieltä olet, onko monipaikkainen arki ja yrittäjyys kestävää? Voisiko se olla kestävämpää? Miten? Mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää, myös monipaikkaista arkea ja yrittäjyyttä?

Maaseutuparlamentti kutsuu kaikki mukaan yhteiseen keskusteluun ja ideointiin! Katso ohjelmapäivitykset tapahtuman nettisivuilta ja tule myös itse mukaan järjestämään oma Erätauko-keskustelu osana Maaseutuparlamenttia.

Merkitse 28.-30.9.2021 kalenteriisi jo nyt!

Kuva: @maaseutuverkosto

#maapuhuu #ideafestivaali #monipaikkaisuus

Hör du till dem som uppfattar sig själva som både stads- och landsbygdsbor? Du är inte ensam, eftersom 37% av medborgarna anser sig vara multilokala.

2,1 miljoner finländare bor deltid på landsbygden på fritiden. Och 34 procent överväger företagsamhet på flera platser, varav en del på landsbygden. Är du en multilokal företagaresom bor en del av din tid på landsbygden och en del i staden?

Vad tror du, är multilokalt vardagsliv och företagande hållbart? Kan det vara mer hållbart? Hur? Vad hindrar oss från att genomföra ett mer hållbart, vardagsliv och företagande också på flera platser?

Landsbygdsparlamentet uppmanar alla att delta i den gemensamma debatten och brainstormingen! Kolla in programuppdateringarna på evenemangets webbplats och kom själv med och organisera din egen Periodpaus-diskussion som en del av Landsbygdenparlamentet.

Lägg till i din kalender 28-30 september 2021 redan nu!

Bild: @maaseutuverkosto

#idefestival #multilokalitet #landetalar

Monipaikkaiset kuva 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaiset bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaiset kuva 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaiset kuva 3 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaiset bild 3 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Henkilö puhuu megafoniin, päällä tekstinä Ylpeästi maalainen"


Hyvän elämän elementteihin maaseudulla kuuluvat fyysinen ja henkinen terveys, hyvä taloudellinen toimeentulo ja mahdollisuus nauttia luonnosta. Hyvään elämään kuuluu myös se, että elämässä on vapautta, mielekäs työ, ja että arkielämä on stressitöntä. Tärkeää on myös se, että arjen sujumiseen voi itse vaikuttaa, ja että elämä koetaan oikeudenmukaiseksi.

Vaikka keskiarvoihin vedoten voidaan vetää johtopäätöksiä, tarkoittaa hyvä elämä kuitenkin eri asioita eri paikoissa eri ihmisille.

Hyvän elämän edellytysten turvaaminen koko maassa vaatii hyvää maaseutupolitiikkaa. Hyvä maaseutupolitiikka edellyttää maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista ja erilaisten paikkojen tarpeiden, voimavarojen ja mahdollisuuksien huomioimista.

Tehdään siis maaseudut näkyväksi päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Mahdollistetaan hyvän elämän edellytykset kaikkialla Suomessa! Onhan Maaseutuparlamentti jo kalenterissasi? Jos ei, merkkaa kalenteriisi 28.-30.9.

Lähde: Maaseutubarometri 2020

Kuva: @maaseutuverkosto

#maapuhuu #ylpeästimaalainen #landepositiivisuus

Element i ett gott liv på landsbygden inkluderar fysisk och psykisk hälsa, en bra ekonomisk utkomst och möjligheten att njuta av naturen. Ett gott liv inkluderar också det faktum att man känner sig fri, har meningsfullt arbete och att vardagen är stressfri. Det är också viktigt att man kan påverka vardagen själv och att livet uppfattas som rättvist.

Även om slutsatser kan dras från medelvärden betyder ett bra liv olika saker på olika platser för olika människor.

För att säkra förutsättningarna för ett gott liv i hela landet krävs en god landsbygdspolitik. En god landsbygdspolitik kräver att man erkänner mångfalden på landsbygden och tar hänsyn till behoven, resurserna och möjligheterna på olika platser.

Låt oss göra landsbygden synling i beslutsfattandet och dess förberedelser. Vi skall möjliggöra förutsättningarna för ett gott liv över hela Finland! Finns Landsbygdsparlamentet redan i din kalender? Om inte, markera det i din kalender 28-30 september.

Källa: Landsbygdsbarometern 2020

Bild: @maaseutuverkosto

Ylpeästi maalainen kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Stolt från landet bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Ihmiset lukevat yhdessä lehteä, päällä tekstinä Älykäs sopeutuminen tuo elinvoimaan uusia ulottuvuuksia! Tietoa tarjolla syyskuussa 2021. Tule mukaan!"

Hyvä tuore kuntapäättäjä,

Miten sinun kunnassasi mielletään elinvoima? Onko se pelkästään väestön ja talouden kasvua? Vai onko se myös jotain muuta?

Nyt kannattaa miettiä kestäviä polkuja hyvään elämään - myös sinun kunnassasi. Tule mukaan Suomen suurimpaan ideafestivaaliin ja kuule mitä kaikkea elinvoima on ja voi olla - myös älykkään sopeutumisen kautta.

Polkuja parempaan tulevaisuuteen - myös sinun kunnallesi. Tule mukaan #Maaseutuparlamentti #Ideafestivaali 28.-30.9. Merkkaa kalenteriisi jo nyt!

Hox! Käy tutustumassa Maaseutuparlamentti -keskustelunavauksiin aiheesta sivulta maaseutuparlamentti.fi

Bästa nyvalda kommunala beslutsfattare,

Hur uppfattas livskraft i din kommun? Är det bara befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt? Eller är det något annat också?

Nu är det värt att tänka på hållbara vägar till ett gott liv - även i din kommun. Kom till Finlands största Idéfestival och hör vad livskraft är och kan vara - även genom smart anpassning.

Vägar till en bättre framtid - även för din kommun. Gå med i #Landsbygdsparlamentet #idéfestivalen 28.-30.9. Markera detta i din kalender nu!

Hox! Besök Landsbygdsparlamentet-diskussionsöppningarna om ämnet på landsbygdsparlamentet.fi

Älykäs sopeutuminen kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Smart anpassning bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Kuvassa teksti Monipaikkainen ohjelma, ilmoittaudu järjestäksi 20.8.2021 mennessä!"

Tule mukaan kumppaniksi ja suunnittele oma paikallinen tilaisuus Maaseutuparlamentin monipaikkaiseen ohjelmaan!

Eri paikkakunnilla ympäri Suomea järjestetyt ohjelmaosuudet muodostavat yhdessä Maaseutuparlamentin monipaikkaisen ohjelman. Kaikki monipaikkaiseen ohjelmaan osallistuvat tapahtumat julkaistaan tapahtumakartalla.

Ohjelman järjestäminen on hieno mahdollisuus jakaa tietoa esimerkiksi alueenne mielenkiintoisista hankkeista ja hyvistä käytännöistä, verkostoitua ja lisätä yhteistyötä, esitellä oman paikkakuntanne helmiä ja inspiroitua toisten ideoista. Saatte ohjelman kautta myös valtakunnallista näkyvyyttä ja voitte antaa yhdessä kommenttejanne maaseutupoliittiseen julkilausumaan, joka julkaistaan tapahtumassa.

Tätä mahdollisuutta ei siis kannata jättää välistä! Siirry tästä lukemaan tarkemmat ohjeet ja esimerkit monipaikkaisen ohjelman järjestämiseksi sekä ilmoittautumisohjeet. 

Tulethan myös mukaan monipaikkaista ohjelmaa järjestävien kumppaneiden infotilaisuuteen maanantaina 9.8. klo 18-20. Ilmoittaudu infotilaisuuteen mukaan 8.8. mennessä. Ilmoittautumisohjeet löydät yllä olevasta linkistä.

Monipaikkainen ohjelma kuva (png, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

"Isä ja lapsi kiipeilevät kiipeilytelineessä"

Suomalaisista 61 prosenttia liittää hyvän elämän maaseutuun.

Hyvään elämään ei yhdistetä stressiä, niin kuin ei myöskään maaseutuun. Maaseutu nähdään paikkana, jossa luonto on lähellä, ja jossa tila ja rauha antavat mahdollisuuden virkistäytymiselle ja latautumiselle.

Ei ole siis ihme, että neljännes kaupunkilaisista viettää maaseudulla aikaa kuukaudesta puoleen vuoteen.

Oletko sinäkin monipaikkainen, maaseudun osa-aikainen asukas? Et ole yksin. Olet yksi 2,1 miljoonasta suomalaisesta. Mitä kaikkea maaseutu on sinulle? Kommentoi ja kerro!

Lähteet: Maaseutubarometri 2020 -tutkimus ja Syke 2020

61% av finländarna förknippar ett bra liv med landsbygden.

Stress är inte förknippat med ett bra liv, precis som det inte är förknippat med landsbygden. Landsbygden ses som en plats där naturen ligger nära och där rum och ro ger möjlighet till rekreation och laddning.

Därför är det inget under att en fjärdedel av stadsborna tillbringar mellan en månad och ett halvt år på landsbygden.

Är du också multilokal, deltidsboende på landsbygden? Du är inte ensam. Du är en av 2,1 miljoner finländare. Vad betyder landsbygden för dig? Kommentera och berätta!

Källor: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning och Syke 2020

Monipaikkaisuus kuva 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaisuus bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus kuva 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaisuus bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Läppäri ja kahvikuppi pöydällä"

Tiesitkö, että valokuitu pienentää yrityksille sijainnista aiheutuvaa haittaa ja lisää maaseudun vetovoimaa nuorten, naisten ja korkeasti koulutettujen työ- ja asuinpaikkana?

Valokuitu vaikuttaa tutkitusti yritysten jatkamiseen, kehittämiseen sekä perustamiseen maaseutualueilla. Neljännes yrityksistä katsoi sen vaikuttaneen sijaintipaikan valintaan. Se vaikuttaa myös etätyön tekemiseen.

Mikä tärkeintä, valokuitu vaikuttaa positiivisesti väestökehitykseen. Rakennetut valokuitualueet ovat menettäneet väestöään keskimäärin 2,2 prosenttia vähemmän kuin ilman valokuitua jääneet alueet vuosina 2010-2018.

Valokuiturakentaminen voi käynnistää myönteisen kehityksen kehän maaseutualueilla. Oletko itse ollut mukana rakentamassa valokuituverkkoa tai onko se antanut sinulle uusia mahdollisuuksia elää ja yrittää maaseudulla? Onko se kenties helpottanut työn tekemistä mökiltä? Kerro meille kommenttikentässä!

Tiesitkö, että Maaseutuparlamentti järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti ja voit osallistua rakentavaan keskusteluun, ideointiin ja vaikuttamiseen mistä tahansa päin Suomea 28.-30.9.2021?

Valokuidusta lisää faktatietoa maaseutupolitiikan tietosivuilta: https://www.maaseutupolitiikka....

#maaseutuparlamentti #valokuitu #etätyö #älykäsmaaseutu

Olli Lehtonen, 2020; Hirvonen ym. 2020; Kurvinen ym. 2018

Visste du att fibern minskar de nackdelar som platsen fororsakar för företag och ökar landsbygdens attraktivitet som bostadsort för ungdomar, kvinnor och högutbildade?

Forskningarna visar att fibernät har inflytande för fortsättning, utveckling och etablering av företag på landsbygden. En fjärdedel av företagen ansåg att det påverkade valet av plats. Det påverkar också distansarbete.

Viktigast är att optisk fiber har en positiv effekt på befolkningsutvecklingen. Inbyggda fiberområden har förlorat i genomsnitt 2,2 procent mindre befolkning än områden utan fiber under 2010-2018.

Byggande av fibernät kan utlösa en positiv cirkel för utvecklingen på landsbygden. Har du personligen varit involverad i att bygga ett fiberoptiskt nätverk eller har det gett dig nya möjligheter att bo och vara företagare på landsbygden? Har det kanske gjort det lättare att jobba från stugan? Berätta för ossi kommentarfältet!

Visste du att Landsbygdsparlamentet organiseras i år virtuellt och du kan delta i konstruktiva diskussioner, brainstorming och påverkan varifrån som helst i Finland 28-30 september 2021?

Mer information om fiberoptik finns på informationssidorna för landsbygdspolitiken: https://www.landsbygdspolitik.....

#landsbygdsparlamentet #fiberoptisk #distansarbete #smartlandsbygd

Olli Lehtonen, 2020; Hirvonen et al. 2020; Kurvinen et al. 2018

Yrittäjyys kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Företagande bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Henkilö askartelemassa, päällä tekstinä Tule mukaan - tulevaisuus tehdään yhdessä!"

Missä olit syyskuussa 2021, kun maaseutujen mahdollisuudet kirjoitettiin uusiksi? Sitä sinulta tullaan kysymään vielä viiden vuodenkin kuluttua.

Oikea vastaus on Suomen suurin #ideafestivaali: #Maaseutuparlamentti 2021. Siitä koko #maapuhuu.

Tule mukaan! Kerro, kehitä ja ideoi, miten arkea ja elämää omalla maaseutupaikkakunnallasi voisi parantaa.

Merkkaa kalenteriisi 28.-30.9. ja osallistu Maaseutuparlamenttiin virtuaalisesti ja monipaikkaisesti lähellä sinua!

Lisää tietoa ohjelmasta päivitetään maaseutuparlamentti.fi -sivuille kesän aikana.

Var var du i september 2021, när möjligheterna för landsbygden skrevs om? Denna fråga kommer att ställas till dig även efter fem år.

Det rätta svaret är Finlands största #idéfestivalen: #Landsbygdsparlamentet 2021. Hela #landetalar.

Kom med! Berätta, utveckla och kom med idéer om hur du kan förbättra vardagen och livet i ditt eget landsbygdssamhälle.

Markera i din kalender 28-30 september och delta i Landsbygdsparlamentet virtuellt och på många platser nära dig!

Mer information om programmet kommer att uppdateras på webbplatsen landsbygdsparlamentet.fi under sommaren.

Tule mukaan - tulevaisuus tehdään yhdessä kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Framtiden skapas tillsammans - kom med bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Henkilö lossissa"

Mahtavaa, että niin monelle on tärkeää, että maaseudulle pääsee - mutta miten?

Maaseudun asukkaista 98 prosenttia kokee, että henkilöautoilu on ainoa vaihtoehto liikkumiseen maaseudulla. 

Julkista liikennettä ei maaseudulla juurikaan enää ole. Ehkä tässä on yksi syy sille, miksi lähes 75 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että nykyiset ilmastopoliittiset toimet tekevät maaseudulla liikkumisesta hankalaa.

Mitä jos kirjoitettaisiin tulevaisuuden mahdollisuudet uusiksi? Turvattaisiin edellytykset kestävälle liikkumiselle myös maaseuduilla sujuvien matkaketjujen, liityntäpysäkkien, kevyen liikenteen väylien ja koko maan kattavan uusiutuvan energian tankkausasemaverkostolla? Mitä jos maatilat olisivat tulevaisuudessa tankkausasemia?

Hyvään elämään kuuluu mahdollisuus liikkua.

Lähde: Maaseutubarometri 2020 -tutkimus, Maaseutukatsauksen 2017 kansalaiskysely

Det är fantastiskt att för så många är det viktigt att komma till landsbygden - men hur?

98 % av invånare på landsbygdens upplever att användningen av bil är det enda alternativet för att ta sig runt på landsbygden.

Det finns litet kollektivtrafik kvar på landsbygden. Kanske är det en av orsaken till att nästan 75% av medborgarna tycker att de nuvarande klimatpolitiska åtgärderna gör det svårt att röra sig på landsbygden.

Vad händer om vi skriver om de framtida möjligheterna? Försäkrar villkoren för hållbar rörlighet också på landsbygden genom ett nätverk av smidiga resekedjor, hållplatser, promenad- och cykelvägar och ett riksomfattande nätverk av tankstationer för förnybar energi? Vad händer om gårdar hade tankstationer i framtiden?

Ett bra liv inkluderar möjligheten att röra på sig.

Källa: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning, Landsbygdsöversikten 2017 medborgarundersökning

Saavutettavuus kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Saavutettavuus bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Kansalaisista 68 prosenttia näkee, että maaseudun rooli ja merkitys korostuvat, kun uusiutumattomille fossiilisille raaka-aineille etsitään uusia vaihtoehtoja.

Samalla kuitenkin 62 prosenttia näkee, että nykyiset ilmastonmuutokseen liittyvät politiikkatoimet eivät kohtele maaseutua ja kaupunkeja tasapuolisesti. Saman verran on sitä mieltä, että nykyiset toimet eivät ole maaseudun näkökulmasta reiluja ja oikeudenmukaisia.

Minkälaisia ilmastotoimia tarvittaisiin erityisesti maaseutujen näkökulmasta? Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja vaikuttamaan Maaseutuparlamenttiin 28.-30.9.2021!

Kuva: Maaseutuverkosto

68% av medborgarna anser att rollen och vikten av landsbygden blir starkare när man söker nya alternativ till icke förnybara fossila bränslen.

Samtidigt anser dock 62% att den aktuella klimatförändringspolitiken inte behandlar landsbygdsområden och stadsområden lika. Också lika många anser att de nuvarande åtgärderna inte är rejäla och rättvisa ur landsbygdens perspektiv.

Vilken typ av klimatåtgärder skulle behövas, särskilt ur landsbygdsperspektiv? Kom med till Landsbygdsparlamentet den 28-30 september 2021 för att diskutera, utveckla idéer och påverka!

Bild: Landsbygdsnätverket

Hiiliviisaat kuva suomeksi (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Hiiliviisaat bild på svenska (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

"Työnteossa"

Hyvä tuore kuntapäättäjä,

Tiesitkö, että kansalaisista 34 prosenttia voisi harkita monipaikkaista, osin maaseudulla tapahtuvaa, yrittäjyyttä? Tämä kiinnostaa jopa 50 prosenttia nuorista kaupunkilaisista! Kansalaisista 16 prosenttia näkee mahdollisuudekseen maaseutua hyödyntävän yrittäjyyden.

Maaseutu nähdään hyvänä toimintaympäristönä innovatiiviselle yrittäjyydelle.

Tämä kaikki on hienoa, sillä maaseutualueilla ja Suomessa yleisestikin tarvitaan uusia yrittäjiä, sillä kymmenen vuoden sisällä yli 50 000:tta yritystä koskee ikääntymisestä johtuva omistajavaihdos. Miten siis saada yrittäjyyttä harkitsevat ihmiset ryhtymään tuumasta toimeen?

Näistä asioista ja muista myös oman kuntasi elinvoimaan liittyvistä kysymyksistä puhutaan, ideoidaan, kehitetään ja vaihdetaan tietoa Suomen suurimmassa ideafestivaalissa Maaseutuparlamentissa 28.-30.9. Merkkaa kalenteriisi jo tänään!

#Maaseutuparlamentti #Ideafestivaali

Bästa nyvalda kommunala beslutsfattare,

Visste du att 34% av medborgarna kunde överväga multilokal företagsamhet, delvis på landsbygden? Detta är av intresse för upp till 50 procent av unga stadsbor! 16% av medborgarna ser landsbygdens företagande som en möjlighet.

Landsbygden ses som en bra driftsmiljö för innovativt företagande.

Allt detta är bra, eftersom det behövs nya företagare på landsbygden och i Finland i allmänhet, eftersom mer än 50 000 företag inom tio år kommer att påverkas av ägarbyte på grund av åldrande. Så hur får vi människor som överväger företagande att vidta åtgärder?

Dessa frågor och andra frågor som rör din egen kommuns livskraft kommer att diskuteras, tas fram, utvecklas och utbytas vid Finlands största Idéfestival på Landsbygdsparlamentet den 28-30 september. Markera detta i din kalender idag!

#Landsbygdsparlamentet #idéfestivalen

Kuntapäättäjät kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Kommunala beslutsfattare bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Joka kolmas ihminen voisi harkita monipaikkaista yrittäjyyttä, josta osa voisi tapahtua maaseudulla.

Tunnetko sinä sellaisia henkilöitä, jotka ovat ryhtyneet tuumasta toimeen? Mikä on ollut päätökseen vaikuttava ratkaiseva tekijä? Maisemanvaihdon kaipuu, omat henkilökohtaiset yhteydet tai verkostot, hyvä valokuituyhteys, luonnonläheisyys, tunnistettu markkinarako, yhteisöllinen tekeminen vai jokin muu? Kerro meille kommenttikentässä!

#maapuhuu #maaseutuparlamentti

Var tredje person kan överväga företagande på flera platser, varav en del kan äga rum på landsbygden.

Känner du till sådana människor som har förverkligat idén? Vad har varit avgörande för beslutet? Längtan efter en landskapsförändring, egna personliga kontakter eller nätverk, en bra fiberanslutning, närhet till naturen, en identifierad marknadsnisch, gemenskapligt arbete eller något annat? Låt oss veta i kommentarsfältet!

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Monipaikkaisuus kuva 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaisuus kuva 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaisuus kuva 3 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Monipaikkaisuus bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Monipaikkaisuus bild 3 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Tiesithän, että Suomen suurin ideafestivaali Maaseutuparlamentti 2021 järjestetään 28.–30.9. juuri sinun luonasi! Virtuaalinen ja monipaikkainen Maaseutuparlamentti tapahtuu jokaisessa kylässä, kunnassa ja korttelissa. Kaikki ovat kutsuttuja Maaseutuparlamenttiin keskustelemaan tapahtuman kolmen polun aiheista: ajassa uudistuvasta, älykkäästä maaseudusta, hyvästä elämästä vähemmillä resursseilla sekä hiiliviisaasta maaseudusta ja reilusta siirtymisestä hiilineutraaliin ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan yhteiskuntaan. Tule kuulolle, kun koko #maapuhuu ja osallistu rakentavaan keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa aihetunnuksella #maaseutuparlamentti.

Lisätään yhteistä ymmärrystä ja tehdään yhdessä parempaa tulevaisuutta. Katso ohjelma verkkosivuiltamme.

Kuva: Kurikan kaupunki

Du vet väl att Finlands största idéfestival, landsbygdsparlamentet 2021, kommer att hållas den 28-30 september just precis hos dig! Det virtuella och multilokala landsbygdsparlamentet äger rum i varje by, kommun och kvarter. Alla är inbjudna till landsbygdsparlamentet för att diskutera evenemangets tre vägar: en förnyande, smart landsbygd som lever i den här tiden, ett bra liv med färre resurser samt en koldioxidsmart landsbygd och en rejäl övergång till ett koldioxidneutralt och biologisk mångfald -vänligt samhälle. Kom och hör på när hela #landetalar och deltar i en konstruktiv diskussion på sociala medier med ämnet #landsbygdsparlamentet. 

Vi skall öka gemensam förståelse och arbeta tillsammans för en bättre framtid. Se programmet på vår webbplats.

Foto: Kurikka stad

Maaseutuparlamentti kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Landsbygdsparlamentet bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Suomalaiset ovat lähes yksimielisiä siitä, että jokaisella pitäisi olla oikeus asua juuri siellä, missä haluaakin asua. 85 % tutkimukseen vastanneista kannatti ajatusta. Toisaalta 7 % vastanneista oli eri mieltä. (Lähde: Maaseutubarometri 2020 -tutkimus)

Mitä ajatuksia se herättää sinussa? Kerro kommenteissa ja osallistu keskusteluun Maaseutuparlamentissa 28.–30.9. Virtuaalisessa ja monipaikkaisessa tapahtumassa käsitellään muun muassa aihetta hyvä elämä maaseudulla.

#maapuhuu #maaseutuparlamentti

Finländare är nästan eniga om att alla ska ha rätt att bo precis där de vill bo. 85% av de som svarat på undersökningen stödde idén. Å andra sidan var 7% av de tillfrågade oense. (Källa: Landsbygdsbarometern 2020 -undersökning)

Vilka tankar väcker det hos dig? Kommentera och delta i debatten i landsbygdsparlamentet den 28-30 september. Det virtuella och multilokala evenemanget kommer bland annat att behandla ämnet bra liv på landsbygden.

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Hyvä elämä maaseudulla kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Bra liv på landsbygden bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Mitä mieltä olet väitteestä: “Maaseudulla elämisen ympäristöystävällisyyttä pitäisi parantaa”? Kysyimme tätä suomalaisilta Maaseutubarometrissa 2020. Suomalaisista noin 59 % yhdistää ympäristöystävällisen elämäntavan maaseutuun (vrt. 10 % kaupunkeihin). Toisaalta 60 % näkee, että elämisen ympäristöystävällisyyttä pitäisi edelleen parantaa.

Millä tavoin sitä voisi parantaa? Mitä edellytyksiä se vaatii? Kotitalouksien uusiutuvan energian investointitukia, porkkanoita yhteisliikkumiselle, niittyjen perustamistukea nurmikon sijaan? Kommentoi ja kerro meille ideasi ja ongelmasikin. Osallistu myös virtuaaliseen ja monipaikkaiseen Maaseutuparlamenttiin 28.–30.9. Yhteisen ymmärryksen lisäämisen kautta voimme tehdä parempaa tulevaisuutta.

#hiiliviisaatkylät #maapuhuu #maaseutuparlamentti

Vad tycker du om påståendet: ”Miljövänligheten att bo på landsbygden bör förbättras”? Vi frågade finländarna om detta i landsbygdsbarometern 2020. Cirka 59% av finländarna associerar en miljövänlig livsstil med landsbygden (jfr 10% med städer). Å andra sidan ser 60% att miljövänligheten i livet borde förbättras ytterligare.

Hur kan det förbättras? Vilka förutsättningar kräver det? Investeringsbidrag för hushålls förnybar energi, morötter för att använda gemensamma transportmedel, stöd för etablering av ängar istället för gräsmattor? Kommentera och berätta om dina idéer och problem. Delta också i det virtuella och multilokala landsbygdsparlamentet den 28-30 september. Genom att öka den gemensamma förståelsen kan vi skapa en bättre framtid.

#kolsmartabyar #landetalar #landsbygdsparlamentet

Hiiliviisaat kuva 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Hiiliviisaat bild 1 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Hiiliviisaat kuva 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Hiiliviisaat bild 2 (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Maaseutubarometrissa 2020 esitettiin väite "Nykyiset ilmastonmuutokseen liittyvät politiikkatoimet ovat maaseudun näkökulmasta reiluja ja oikeudenmukaisia" ja kysyttiin, ovatko vastaajat samaa vai eri mieltä väitteen kanssa.

Vain 14 % mielestä ilmastonmuutoksen politiikkatoimet ovat reiluja maaseudulle. Enemmistö eli 62 % vastaajista oli eri mieltä. 62 % koki myös, että maaseudulla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Miten tähän odotukseen pystytään maaseudulla vastaamaan? Mitä ratkaisuja voidaan tarjota ilmastonmuutoksen hillinnässä? Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja inspiroitumaan Maaseutuparlamenttiin 28.-30.9.

#maapuhuu #maaseutuparlamentti

Landsbygdsbarometern 2020 anger uttalandet "Nuvarande
klimatförändringspolitik är lämplig och rättvis ur ett landsbygdsperspektiv" och frågade om respondenterna höll med eller inte höll med om påståendet.

Endast 14% anser att klimatförändringspolitiken är rättvis mot landsbygden. Majoriteten, eller 62% av de tillfrågade, var oense. 62% tyckte också att landsbygden har en viktig roll i att begränsa klimatförändringen.

Hur kan man uppfylla denna förväntning på landsbygden? Vilka lösningar kan erbjudas för att mildra klimatförändringen? Kom och diskutera, hitta på idéer och inspireras av landsbygdsparlamentet den 28-30 september.

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Hiiliviisaat ratkaisut kuva (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Hiiliviisaat ratkaisut bild (jpg, 1:1, t.ex. till Instagram)

Yrittajyys maaseudulla ru 2Kansalaisista 75 % oli joko täysin tai osittain sitä mieltä, että ilmastonmuutokseen liittyvät toimenpiteet tekevät maaseudulla liikkumisesta hankalampaa. Vain noin kymmenes koki, että toimenpiteet eivät hankaloita liikkumista maaseudulla. (Lähde: Maaseutubarometri 2020) 

Mitä mieltä sinä olet? Millaisia kestäviä liikkumisratkaisuja tarvitaan maaseudulle? Millä tavalla liikkuminen maaseudulla voisi olla kestävämpää mahdollistaen samalla sujuvan arjen? Tule mukaan keskustelemaan, ideoimaan ja vaikuttamaan Maaseutuparlamenttiin 28.-30.9.2021! Ilmoittautuminen aukeaa syyskuun alussa.

#maapuhuu #maaseutuparlamentti

75 % av medborgarna tyckte, helt eller delvis, att åtgärder för klimatförändringen skulle göra det svårare att röra sig på landsbygden. Bara ungefär en av tio upplevde att åtgärderna inte gjorde det svårt att röra sig på landsbygden. (Källa: Landsbygdbarometern 2020) 

Vad tycker du? Vilka slags hållbara transportlösningar behövs för landsbygden? På vilka sätt kan rörligheten på landsbygden vara mer hållbar samtidigt som det möjliggör en smidig vardag? Kom med och diskutera, hitta på idéer och påverka landsbygdsparlamentet den 28-30 september 2021! Anmälan öppnar i början av september.

#landetalar #landsbygdsparlamentet

Kestävä liikkuminen kuva 1 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Kestävä liikkuminen kuva 2 (jpg, 1:1, esim. Instagram-käyttöön)

Kestävä liikkuminen bild 1 (jpg, 1:1, t.ex till Instagram)

Kestävä liikkuminen bild 2 (jpg, 1:1, t.ex till Instagram)