Ideatori

Ideatori on Maaseutuparlamentin sykkivä sydän. Se toimii vapaan ideoinnin ja rakentavan keskustelun sekä verkostoitumisen keskipisteenä. Ideatori sijaitsee PielisAreenalla. Torilla on yli kaksikymmentä kumppanipistettä ja ideafestivaalin oma Studio.

Ideatorin kumppanit

Ideatorilta löydät seuraavat kumppanimme:
 • Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

 • Biotalouskampus on biotalouden osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen paikka Keski-Suomessa, jossa alan yrittäjät, investoijat, tutkijat, kehittäjät ja opiskelijat kohtaavat. Kampuksen toimijoita ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk), Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto (Poke) ja Saarijärven kaupunki.

 • Karjalan Liitto on karjalaisen kulttuurin harrastus- ja kansalaisjärjestö, joka on keskittynyt karjalaisen kulttuurin esillä pitoon, säilyttämiseen ja uudistamiseen. Edistämme karjalaista kulttuuria ja tuomme esille karjalaisen identiteetin suomalaisuudessa. Karjalan Liitolla on kolme toiminta-aluetta; kulttuuri, historia ja karjalaiset juuret.

 • Maaseudun Sivistysliitto – Tulevaisuuden kansalaistaitoja ja itse tehtyä elämää. Olemme vapaan sivistystyön koulutus- ja kulttuurijärjestö. Tuemme aktiivista kansalaisyhteiskuntaa, luovuutta ja maaseudun elinvoimaa. Teemme sen taiteen, ympäristötietoisuuden ja tutkimuksen keinoin sekä olemalla jäsenjärjestöjemme koulutuskumppani.

 • Maaseutuammattiin ry:n tarkoituksena on edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisätä alan tunnettavuutta ja verkostoitumista. Maaseutuammattiin ry:n ydintoimintaa on opintoretket maaseudun yrityksiin ja alan oppilaitoksiin. Yhdistyksen toiminta-alue on Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala.

 • Kansallista maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvosto asettama maaseutupolitiikan neuvosto (jäljempänä MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.3.2021-31.12.2025. MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin. MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 34 jäsentä, jotka edustavat toimijoita yhteiskunnan kolmelta eri sektorilta paikallisesta tasosta kansalliseen.

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Edustamiamme elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. Jäsenet ja järjestö yhdessä varmistavat maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja arvostuksen.

 • Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry. Nurmeksen ja Valtimon Yrittäjät ry on palkittu kahdesti Suomen parhaana paikallisyhdistyksenä. Toimimme yksityisten yritysten ja yrittäjien edunvalvontaelimenä osallistumalla yhteiskuntavaikuttamiseen ja yrittämisen olosuhteiden kehittämiseen. Toimimme laajan verkostomme kanssa esim. Karjalainen kaupparaitti, Potakkajuhat, Pielisen Messut, Sinussa on yritystä (9-lk.) ym.

  Pielisen 4H-yhdistys on Juuan, Nurmeksen ja Lieksan Kolin alueella toimiva nuorisoyhdistys, joka järjestää lapsille ja nuorille ryhmätoimintaa, työelämäkoulutuksia, työllistää nuoria ja ohjaa 4H-yrittäjyyteen.

  Yrittäjyys kantaa Suomea!

 • Nurmes on viihtyisä noin 9 500 asukkaan kotikaupunki. Arkielämämme on sujuvaa, eikä täällä jonotella aamuruuhkassa. Meillä voit panostaa elämänlaatuun. Kaupungissa vallitsee vahva yhteisöllisyys ja palvelut tukevat hyvinvointia. Vilkas kulttuurielämä sekä monipuoliset harrastusmahdollisuudet tekevät Nurmeksesta erinomaisen paikan kasvattaa perhettä ja nauttia turvallisesta tasapainoisesta elämästä.

  PIKES Oy on Nurmeksen kaupungin omistama elinkeinojen kehittämisyhtiö.
  Olemme yrittäjien tukena toimialasta ja yrityksen koosta riippumatta
  kaikissa yrityksen kehitysvaiheissa.

 • Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tehtävänä on lisätä Pohjois-Karjalassa asuvien hyvinvointia ja luoda hyvät edellytykset elinkeinoelämälle, koulutukselle ja tutkimukselle. Suunnittelemme, koordinoimme ja rahoitamme Pohjois-Karjalan kehittämistä, vastaamme maakuntakaavoituksesta ja valvomme maakunnan etuja. Tavoitteenamme on paikallisylpeyden ja rohkeiden tekojen lisääminen.

 • Pohjois-Karjalan Martat ry on kansalaisjärjestö, joka tarjoaa asiantuntevaa kotitalousneuvontaa.

 • Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen toiminnan painopisteitä ovat järjestöjen toiminnan tukeminen, osallisuuden edistäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Tervetuloa tutustumaan ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan verkkosivuilla, somekanavilla ja yhdistyksen tapahtumissa!

 • ProAgria Itä-Suomi palvelee maatiloja tuotannon, talouden ja johtamisen kysymyksissä Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella. ProAgrian osana toimii Maa- ja kotitalousnaiset MKN, joka pitää esillä paikallista ruokaa ja luonnontuotteita ruokakasvatuksen kautta ja tuottaa maiseman- ja luonnonhoidon palveluja sekä auttaa yrittäjiä niiden kehittämishaasteissa. Olemme vahva hanketoimija.

 • Paikallisuuteen, identiteetteihin ja tiedon muotoiluun erikoistunut ketterä toimisto, joka tutkii, tuottaa ja suunnittelee.

 • Rajakuntahanke on kymmenen itärajan kunnan yhteinen verkostohanke, jota rahoittaa Kainuun liitto. Rajakuntaverkoston tavoitteena on saada itärajan pienten kuntien ääni kuuluviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa maakuntaliittojen laajemman edunvalvontayhteistyön tukena.

 • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria on pohjoiskarjalaisten kuntien omistama laatupalkittu monialainen koulutuksen järjestäjä. Riveria on yksi Suomen suurimmista ja menestyneimmistä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön järjestäjistä.

 • STC Tuotanto Oy. STC Tuotanto Oy tuottaa videota, valokuvaa sekä virtuaaliympäristöjä joita tuottaakseen käytettäväksi nykyaikaisessa markkinoinnissa, on toki hallittava paljon muitakin osa-alueita. STC Tuotanto Oy toimii suomen laajuisesti mutta liiketoiminta maaseutumaisilla alueilla on sydäntämme lähellä, johtuen varmasti kotipaikastammekin, Ilomantsista.

 • Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävä on edistää suomalaisten liikettä ja liikunnallista elämäntapaa, rakentaa edellytyksiä laadukkaalle ja uudistuvalle seura- ja järjestötoiminnalle ja tuottaa menestystä huippu-urheilussa. Yhdessä jäsenjärjestöjen ja yhteistyökumppaneiden kanssa rakennamme liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa Suomeen.

 • Idetorget: Beredskap och trygghet i vardagen, i byn och på gården. Material till stöd för en tryggare vardag. Idétorget förverkligas i ett samarbete mellan Marthaförbundet, SILMU-Byar och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

 • Taiteen edistämiskeskus (Taike) on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Taike edistää myös kulttuuria siltä osin kuin se ei ole muiden viranomaisten tehtävänä.

 • Työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM on kasvupolitiikan suunnannäyttäjä. Mahdollistamme sääntelyllä, rahoituksella ja palveluilla osaavan työvoiman saatavuuden, hyvät työolot, yritysten menestyksen, markkinoiden toimivuuden ja siirtymisen ilmastoneutraaliin talouteen. TEM kautta ohjataan alueille myös EU-rahoitusta.

 • Viestintätoimisto Kukkuu Oy on ympäristöään arvostava ja yhteistyöhön uskova viestintätoimisto, joka tarjoaa viestintäpalvelut suurella sydämellä. Ratkomme asiakkaan kanssa yhdessä viestinnän haasteet, ja olemme kaverina sekä pienissä että isoissa hommissa.

 • Osaamiskeskus palvelee yhteiskunnallista yritystoimintaa koko Suomessa. Tehtävämme on parantaa yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytyksiä, vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten ja yhteisötalouden alueellisia verkostoja sekä edistää osatyökykyisten ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämistä.