Työpajat la 28.9.

Työpajojen kautta osallistujat saavat mahdollisuuden oppia uutta, kehittää yhdessä, verkostoitua ja vaikuttaa maaseutupoliittisen julkilausuman valmisteluun. Se mitä työpajoissa syntyy, jää elämään ja vaikuttamaan tapahtuman jälkeen.

Klo 9 alkavat työpajat

Osaan työpajoista otetaan rajoitettu määrä osallistujia ja ilmoittautuminen niihin voi loppua aiemmin.
 • Drop-in
  Tila: Ronkeli

  Mitä me haluamme yhdessä kertoa ja sanoa toiveikkaan tulevaisuuden tekemisestä maaseuduilla? Mitä sisältöä haluamme yhteiseen Maaseutuparlamentin 2024 julkilausumaamme - jaa ideasi! Millä tavalla julkilausuman sisältö ja viesti resonoi arjen kokemuksien kanssa - kerro tarinasi! Työpaja on drop-in -työpaja, johon saat pistäytyä kun sinulle sopii. Tule lukemaan ja ideoimaan, kehittämään ja karsimaan, vähentämään ja lisäämään painotuksia sekä konkretisoimaan julkilausuman sanomaa oman tarinasi kautta. Tervetuloa mukaan!

  Julkilausuma on yhteinen viestimme maakuntien ja hyvinvointialueiden päättäjille, kansanedustajille ja europarlamentaarikoille.

 • Drop-in
  Tila: Lemminkäinen
  Kesto: 60 min

  Ilmastoviisas ja muutosjoustava maaseutu työpaja kokoaa yhteen maaseudun toimijoita pohtimaan kestäviä ratkaisuja ilmastohaasteisiin. Tavoitteena on tunnistaa konkreettisia keinoja, jotka edistävät maaseudun toimijoiden sopeutumiskykyä ja muutosjoustavuutta.

  Työpajassa esitellään viljelijöiden toiveita toivottavasta tulevaisuudesta ja herätellään keskustelua ilmastoviisaan ruokajärjestelmän muutosjoustavuuden kehittämistarpeista ja ratkaisuehdotuksista.

  Asiantuntija-alustukset ja vuorovaikutteiset keskustelut tuovat esiin aiheeseen liittyviä erilaisia näkökulmia, rohkaisevat ilmaisemaan ideoita avoimesti, edistävät yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta sekä vahvistavat verkostoja.

 • Tila: Kokoustila 1 
  Kesto 60 min

  Millaista on maaseudun yritysten energia- ja liikennearki ja miten sitä voisi helpottaa? Tule keskustelemaan ja ideoimaan! Esitysmateriaalina alustuksessa käytetään MaaElli-hankkeen keräämiä aineistoja, joilla on selvitetty maaseudun energia- ja liikennearjen ilmiöitä ja kipupisteitä. Tämän työpajan antia hyödynnetään hankkeen toiminta- ja politiikkasuositusten laadinnassa, joten tällä työpajalla on todellista vaikutusta. Toivomme osallistujien olevan paikalla koko työpajan ajan.

  Työpajan toteuttavat Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Vaasan yliopiston InnoLab osana Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) -hanketta (5/2023 - 2/2025). MMM/ Makera on rahoittanut hankkeen Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä. Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Suomen evankelis-luterilainen kirkko / Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta -yksikkö sekä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry / Maaseudun tukihenkilöverkko.

 • Tila: Kokoustila 2
  Kesto: 60 min

  Maaseutu tarvitsee kipeästi uusia yrittäjiä ja osaavia ammattilaisia. Miten voidaan yhdessä viestiä maaseudun työ- ja yritysmahdollisuuksista nuorille? Miten ratkaistaan nuorten työllistämiseen liittyvät haasteet? Tule ideoimaan ja jakamaan ajatuksia oppimiskahvilaan! Työpaja liittyy vastikään käynnistyneisiin Polkuja maaseudun töihin (JTF-rahoitus) ja Nuoret maalle hommiin (Olvi-säätiö) -hankkeisiin. Tutustu tarkemmin: https://www.maaseutuammattiin....

 • Drop-in
  Tila: Höljäkkä
  Kesto 60 min

  Visio vai visioita erilaisten maaseutu- ja saaristoalueiden elinvoiman uudistumiselle? Mitä visioiden tavoittaminen edellyttää ajatellen tilannekuvaa juuri nyt? Toteutus: Maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutupolitiikan neuvosto.

 • Tila: Nurmes-kabinetti
  Kesto: 60 min

  Työpajan tavoitteena on herätellä keskustelua maatalouden (ruokaketjun alkupään) kestävään kehitykseen tähtäävistä konkreettisista toimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista maatiloille. Samalla halutaan kerätä osallistujilta kommentteja käytössä olevista ja hyviksi havaituista toimenpiteistä.

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Lautiainen
  Kesto: 60 min

  Työpaja koskien digitaalisen toiminnan hyötyjä, mutta erityisesti myös haittoja, kuten digihäirintä, huijauksia jne. nimenomaan alueilla, joissa ei ole poliisia, terveys- ja sosiaalipalveluja eikä digilaitteita kaikilla.

 • Suljettu (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Kullervo
  Kesto: 60 min

  Työpajassa päästään luovin keinoin ideoimaan, mitä on maaseutumaisemassa vuonna 2050. Miten ruoan ja energian tuotanto on vaikuttanut maaseudun maisemaan, miten edellisten vuosikymmenien kestävyys- ja vastuullisuustoimet ovat muuttaneet maaseudun maisemaa vuonna 2050 vai ovatko? 

  Työpaja liittyy Pellolta pöytään näkyväksi -hankkeen ympäristövastuullisen ruoantuotannon teemaan.

 • Drop-in
  Tila: Kuohatti
  Kesto: 60 min

  Suomen Kylät haluaa vahvistaa kylien varautumista ja kriisinkestävyyttä Kylävara-konseptilla. Konsepti on melko uusi ja sillä tavoitellaan paikallisyhteisöjen roolin määrittelyä kokonaisturvallisuuden ketjussa ja kyläyhdistysten merkityksen tunnistamista turvallisuuden edistäjinä. Kylävara laajentuu kotivarasta yhteisön tasolle ja pidempi aikaiseen varautumiseen, huomioiden viranomaisyhteistyön ja tiedon kulun monitasoisesti. Kylävara pitää sisällään tiedon yhteisön voimavaroista eli kylän fyysisestä ja henkisestä pääomasta sekä korostaa kokonaisturvallisuuden katkeamatonta ketjua.

  Tässä työpajassa pohdimme yhdessä mitä kaikkea kylävara tarkoittaa ja kuinka kyläyhdistykset sekä tunnistetaan entistä paremmin turvallisuustoimijoina että parannetaan yhteistyötä ja tiedonkulkua viranomaisten suuntaan. Keskustelemme myös kylävarasta ja kyläyhdistysten merkityksestä maaseudun asukkaiden turvallisuuden tunteen ylläpitäjinä ja lisääjinä.

 • Avoin (vaatii ennakkoilmoittautumisen)
  Tila: Vinkeri
  Kesto: 2 h

  Rakentava keskustelu paikallislähtöisestä kestävyyssiirtymästä - oikeudenmukaisuus, osallisuus ja paikallisten kestävyystoimien seuranta. Keskustelussa tunnistetaan kestävän kehityksen eri osa-alueita ja pohditaan yhdessä paikallislähtöistä kestävyyssiirtymää eri näkökulmista. Pohditaan osallisuuden tärkeyttä. Keskustelemme siitä, miten seurantaa voisi toteuttaa. Millä toimilla voidaan vahvistaa reilua kestävyyssiirtymää?

  Keskustelua on vetämässä Maaseudun Sivistysliiton ympäristötiimistä Timo Reko, Tiina Saaresranta Åbo Akademista (Centret för Livslång lärande) ja Nora Backlund, Kestävän kehityksen viikon koordinoiva Nora Backlund Svenska lantbrukssällskapens förbundetistä. Keskustelu on osa valtakunnallista Kestävän kehityksen viikkoa.

  Kestävän kehityksen viikko on kansallisen maaseutupolitiikan verkoston voimilla toteutettu menetelmä. Valtakunnallista kestävän kehityksen viikkoa vietetään vuosittain viikolla 39. Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF on ruotsinkielisten neuvontajärjestöjen keskusjärjestö. Maatalosneuvonta ja maaseudun kehittäminen on järjestön ytimessä. SLF on vastannut tapahtumaviikon toteutuksesta vuodesta 2020.

 • Sisäinen työpaja (ei ilmoittautumisia)
  Tila: Fedan Gornitsa ja Bomban talon toinen kokoustila
  Kesto: 2 h

  Maaseutuverkoston kahden uuden fokusryhmän (ilmasto ja ympäristö ja ruotsinkielinen yhteistyö) jäsenet valittiin helmikuussa 2024. Jäsenille järjestetään sisäinen työpaja Maaseutuparlamentissa.