Julkilausuma

“Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen” – maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0 julkaistiin Maaseutuparlamentissa 2021. Se kutsuu päättäjät mukaan toteuttamaan kestävää tulevaisuutta, jossa erilaisten alueiden, paikkojen ja väestöryhmien tarpeet tehdään näkyväksi päätöksenteossa. Julkilausumassa siirtyminen kestävään yhteiskuntaan halutaan toteuttaa oikeudenmukaisesti.

Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen – maaseutupoliittinen julkilausuma 2021

Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma sisältää suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä toimia ja tavoitteita, joita nostetaan poliittiseen keskusteluun niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon.

“Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen” – maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0 kokoaa keväällä 2021 käytyjen kymmenien Ideafestivaali-keskustelujen oivallukset, Maaseutuparlamentissa 2021 käydyt työpajakeskustelut sekä Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän näkemykset yksiin kansiin. Julkilausuma valmistui Maaseutuparlamentissa 2021.

Julkilausumassa keskitytään seuraaviin teemoihin;

Maaseutujen yleisiin mielikuviin; maaseutujen monimuotoiset mahdollisuudet tulee nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maaseutukuva muodostuu kaikkien maaseuduilla ja kaupungeissa asuvien puheiden myötä.

Maaseutukuva muodostuu meidän kaikkien maaseuduilla ja kaupungeissa asuvien puheiden myötä. Jokaisella on mahdollisuus murtaa maaseudun mielikuvaan liittyviä stereotypioita. Miten luomme ja vahvistamme omilla sanoillamme olemassa olevaa ajatusta siitä, mitä maaseutu on nyt ja tulevaisuudessa ja mitä se voisi olla? Maaseutu on synonyymi monimuotoisille mahdollisuuksille. Näitä näkökulmia tulee nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

Maaseutuvaikutukset tulee tehdä poliittisessa päätöksenteossa näkyväksi, jotta tunnistetaan muun muassa monipaikkaisuus-ilmiötä sekä tilastovinoumia.

Poliittisessa päätöksenteossa tulee tehdä päätösten maaseutuvaikutukset näkyviksi. Maaseutuvaikutusten arviointi on olennaista päätösten osuvuuden, vaikuttavuuden ja myös sosiaalisen kestävyyden kannalta. Päätösten maaseutuvaikutusten arviointia tulee toteuttaa ennakoivasti sekä osana toimeenpanoa ja sen seurantaa. Tähän tarvitaan parempaa tilastointia, joka tunnistaa myös ihmisten monipaikkaisuuden sekä tilastovinoumia. Kielteisiä vaikutuksia tulee minimoida ja erilaisille alueille soveltuvia ratkaisuja tulee mahdollistaa. Maaseutuasumisen ja sujuvan arjen edellytykset maaseudulla on turvattava myös tuleville sukupolville.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

Ilmastokriisin hidastamiseen; maaseudun ja koko maan kestävyyssiirtymä edellyttää kokonaisvaltaisia ja paikkaperustaisia ratkaisuja.

Ilmastokriisin hidastamiseksi tehdyt päätökset joudutaan aiempien vuosikymmenien toimettomuuden vuoksi tekemään kriisin ollessa jo käynnissä. Maaseudun ja koko maan kestävyyssiirtymä edellyttää kokonaisvaltaisia ja paikkaperustaisia ratkaisuja. Poliittisten päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa on arvioitava myös niiden päätösten vaikutukset, jotka jätämme tekemättä. Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

Lue "Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen" - maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0. 

Lue myös julkilausuman liite, Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän politiikkasuositukset "Nuoret ovat prioriteetti nyt, eivät vain tulevaisuudessa". 

Ensimmäinen kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma ("Mahdollistetaan menestyvä maaseutu") julkistettiin Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa, 3.9.2017, Leppävirralla.

Maaseutupoliittinen julkilausuma 2017 on luettavissa sähköisesti palvelussa Issuu.com. 

Yhteystiedot

  • Husberg, Antonia

    Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@mmm.fi
    Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

    Maaseutuylitarkastaja, kansallinen maaseutupolitiikka vt. pääsihteerin tehtävät, viestintä sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta