Vuosittainen Kestävän kehityksen viikko huipentuu Maaseutuparlamenttiin

Blogi

Kestävän kehityksen viikko on vuosittainen tapahtumaviikko, joka tarjoaa mahdollisuuden tehdä paikallisia vaikutuksia ja tukea kestävän tulevaisuuden luomista. Tänä vuonna Kestävän kehityksen viikko järjestetään 23.–29. syyskuuta, ja viikon kohokohta on Maaseutuparlamentti Nurmeksessa 26.–28.9.

Kestävän kehityksen viikolla järjestetään erilaisia tapahtumia, seminaareja ja kampanjoita, joilla tuodaan esiin paikallisen kestävän kehityksen tärkeys ja sen edistäminen. On myös tärkeää yhdistää hyviä käytäntöjä ja olemassa olevia kestävän kehityksen toimia Kestävän kehityksen viikkoon. Tapahtumien avulla lisätään tietoisuutta, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja arjessaan.

Kestävän kehityksen viikko toteutetaan maaseutupoliittisena verkostotyönä, ja viikon tarkoituksena on edistää maaseudun toimijoiden roolia kestävässä siirtymässä sekä vahvistaa maaseudun asukkaiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia tehdä tietoisia valintoja ja toteuttaa kestäviä ratkaisuja. Mikä olisikaan sopivampaa kuin että Maaseutuparlamentti toimii viikon huipentumana.

Maaseutuparlamentissa järjestetään lukuisia inspiroivia seminaareja ja työpajoja, jotka kaikki omalla tavallaan liittyvät kestävään tulevaisuuteen maaseudulla, koskien yrittäjyyttä, kulttuuria ja arkea yleisesti. Erityisesti haluamme kutsua teidät kahteen ohjelmakohtaan, jotka liittyvät vahvasti Kestävän kehityksen viikkoon ja tarjoavat sekä käytännön esimerkkejä että pohdintaa siitä, mitä paikallinen kestävyystyö on ja voi olla. Tervetuloa tapahtumiimme Maaseutuparlamentissa Nurmeksessa.

Perjantaina 27. syyskuuta klo 13 järjestetään biohiiletysnäytös PielisAreenan pihalla, joka on käytännön esimerkki kestävästä kehityksestä ja inspiroi kokeilemaan uusia ratkaisuja.

Lauantaina 28. syyskuuta klo 9 suuntaamme katseen kohti kestävää tulevaisuutta ja käymme rakentavaa keskustelua paikallisesta kestävyystyöstä.

Maaseutuparlamentin ja siellä olevien ohjelmakohtiemme lisäksi Kestävän kehityksen viikko tarjoaa monenlaisia aktiviteetteja ympäri maata. Yhdistykset, koulut, yritykset ja seurakunnat osallistuvat aktiivisesti tuodakseen esiin, mitä kestävä kehitys tarkoittaa arjessa ja siellä, missä he toimivat. Odotamme innolla tapaamista Nurmeksessa, mutta muistakaa myös seurata, vierailla ja järjestää omia tempauksia Kestävän kehityksen viikolla. Yhdessä tuomme esiin tärkeät pienet kuin suuret kestävän kehityksen teot, joita organisaatioissa tehdään.

Lisätietoja Kestävän kehityksen viikosta löytyy osoitteesta kestavankehityksenviikko.fi

Nora Backlund

Nora Backlund

Kirjoittaja on Svenska lantbrukssällskapens förbundin erityisasiantuntija ja vastaa Kestävän kehityksen viikon toimintamallin koordinoinnista.