Nuorten yrittäjyys kuntien elinvoiman lähteenä

Blogi
Nuoria yrittäjiä. Kuva: 4H

Nuorten yrittäjyys rakentaa kuntien elinvoimaista tulevaisuutta. Noin vuoden ajan asiaa on tutkittu laajassa 4H:n ja LUT-yliopiston yhteisessä tutkimushankkeessa. Hanke on pureutunut siihen, miten nuorten vapaa-ajalla toteuttama yrittäjyys vaikuttaa sekä nuorten yrittäjyyspotentiaalin kehittymiseen että kuntien elinvoiman vahvistumiseen.

4H on merkittävä nuorten harrastustoiminnan toteuttaja Suomen kunnissa. Yksi keskeinen osa toimintaa on harrastamiseen perustuvan vapaa-ajan yrittäjyyden mahdollistaminen. 4H-yrityksiä toimii vuosittain noin 2300 ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on vuositasolla yli 3,7 miljoona euroa. Kysymyksessä on siis vahvaa liiketoimintaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa monella eri tasolla. 4H-yrittäjyys on myös merkittävä kuntien elinvoiman lähde.

4H-yrittäjät ovat pääsääntöisesti iältään 13–18 vuotta. Yrityksen voi perustaa yrittäjyyskurssin käytyään aina 29 ikävuoteen asti. Erityisesti yrittäjyyden alkuvaiheessa yrittäjän tukena ovat vapaaehtoiset 4H:n toimesta koulutetut 4H-yritysohjaajat. Yritysohjaaja tukee, keskustelee ja antaa palautetta. Sen lisäksi että yritysohjaaja auttaa nuorta yrittäjää, pääsee hän aitiopaikalta seuraamaan nuoren kasvamista yrittäjyyteen ja elämään.

4H-yrittäjyys perustuu nuorten sisäiseen motivaatioon ja yrittäjyyden lähtökohtana on nuoren oma aito kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan. Yritystoiminnallaan nuoret luovat kuntiin uusia palveluja, täydentävät kuntien palveluverkostoa ja innostavat omalla esimerkillään muita nuoria yrittäjyyteen, työhön ja toimeliaisuuteen. Yrittäjyys vahvistaa nuorten kokemusta kuulumisesta omaan yhteisöön, mutta antaa myös oivan tilaisuuden testata ja kehittää omia taitoja. 4H-yritys voi olla esimerkiksi väylä kokeilla yrittäjyyttä ja testata yritysideaa ennen ammattiin valmistumista. Näin nuori tietää toiselta asteelta valmistuessaan onko päätoiminen yrittäjyys hänelle mahdollinen vaihtoehto. 4H-yrittäjyys on toisin sanoen oppimisympäristö, jossa oivalletaan, innostutaan, kokeillaan ja opitaan tekemällä. Onnistuminen ja joskus myös epäonnistuminen ja takapakit ovat osa 4H-yrittäjyyttä, ja juuri siksi se on vaikuttava oppimisen ympäristö.

Kuntien yksi keskeinen tehtävä on elinvoiman luominen ja kunnan asukkaiden hyvinvoinnin vahvistaminen. 4H:n ja LUT-yliopiston yhteishankkeessa kuntajohdolle teetetty kysely paljasti, että 4H-yrittäjyydellä on tässä työssä merkittävä rooli. Esimerkkinä elinvoiman kehittämisestä sekä hyvinvoinnin vahvistumisesta on nuorten yrittäjien toteuttamat palvelut, joita kunnassa ei muutoin olisi. Tällaisia ovat muun muassa kesäleirit lapsille ja asiointipalvelut ikääntyneille. Nuorten itse tuottamasta tutkimusaineistosta paljastuu tämän lisäksi monisyisiä ja monipolvisia vaikutusketjuja. Nuoret toimivat paikallisten yritysten alihankkijoina ja tuottavat palveluja alueella toimiville kolmannen sektorin toimijoille. Lisäksi nuoret ovat luoneet uusia tuotteita ja palveluja, jotka houkuttelevat kuntaan matkailijoita ja piipahtelijoita.

Kuntapäättäjille meillä hanketoimijoilla on kaksi tärkeää viestiä. Ensinnäkin asuinpaikkakunnasta riippumatta jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus harrastaa, kokeilla yrittäjyyttä turvallisessa ympäristössä ja rakentaa itselleen omannäköistä arvokasta tulevaisuutta. Tämän lisäksi kuntien kannattaa kiinnittää huomiota nuorten paikallisiin yrityksiin. Monen yrityksen lonkerot ulottuvat pitkälle oman kunnan rajojen yli. Näin olleen yritysten kuntaan tuottama lisäarvo saattaa yllättää monipuolisuudellaan.

Anu Raappana

Tutkija Anu Raappana, LUT-yliopisto