“Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen” – maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0 julkaistiin

Tiedote

Maaseutuparlamentissa julkaistu maaseutupoliittinen julkilausuma kutsuu päättäjät mukaan toteuttamaan kestävää tulevaisuutta, jossa erilaisten alueiden, paikkojen ja väestöryhmien tarpeet tehdään näkyväksi päätöksenteossa. Julkilausumassa siirtyminen kestävään yhteiskuntaan halutaan toteuttaa oikeudenmukaisesti.

Julkilausuma kokoaa keväällä käytyjen kymmenien Ideafestivaali-keskustelujen oivallukset, Maaseutuparlamentissa käydyt työpajakeskustelut sekä Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän näkemykset yksiin kansiin. Juuri valmistunut kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma on osa Maaseutuparlamentti 2021 –tapahtuman ohjelmaa, ja on valmistunut Maaseutuparlamentin aikana.

"Tämä juuri valmistunut julkilausuma on työstetty täysin uudella tavalla - kutsumalla mukaan maaseudun ihmisiä ja yhteisöjä. Ideafestivaali-keskusteluissa olemme koonneet näkemyksiä hyvästä elämästä maaseudulla - mitä se vaatii nyt ja kymmenen vuoden päästä", kertoo maaseutupolitiikan neuvoston kansalaistoiminnan apulaispääsihteeri Virpi Harilahti-Juola julkilausuman synnystä.

Julkilausumassa keskitytään seuraaviin teemoihin;

  • Maaseutujen yleisiin mielikuviin; maaseutujen monimuotoiset mahdollisuudet tulee nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Maaseutukuva muodostuu kaikkien maaseuduilla ja kaupungeissa asuvien puheiden myötä.

Maaseutukuva muodostuu meidän kaikkien maaseuduilla ja kaupungeissa asuvien puheiden myötä. Jokaisella on mahdollisuus murtaa maaseudun mielikuvaan liittyviä stereotypioita. Miten luomme ja vahvistamme omilla sanoillamme olemassa olevaa ajatusta siitä, mitä maaseutu on nyt ja tulevaisuudessa ja mitä se voisi olla? Maaseutu on synonyymi monimuotoisille mahdollisuuksille. Näitä näkökulmia tulee nostaa esiin yhteiskunnallisessa keskustelussa.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

  • Maaseutuvaikutukset tulee tehdä poliittisessa päätöksenteossa näkyväksi, jotta tunnistetaan muun muassa monipaikkaisuus-ilmiötä sekä tilastovinoumia.

Poliittisessa päätöksenteossa tulee tehdä päätösten maaseutuvaikutukset näkyviksi. Maaseutuvaikutusten arviointi on olennaista päätösten osuvuuden, vaikuttavuuden ja myös sosiaalisen kestävyyden kannalta. Päätösten maaseutuvaikutusten arviointia tulee toteuttaa ennakoivasti sekä osana toimeenpanoa ja sen seurantaa. Tähän tarvitaan parempaa tilastointia, joka tunnistaa myös ihmisten monipaikkaisuuden sekä tilastovinoumia. Kielteisiä vaikutuksia tulee minimoida ja erilaisille alueille soveltuvia ratkaisuja tulee mahdollistaa. Maaseutuasumisen ja sujuvan arjen edellytykset maaseudulla on turvattava myös tuleville sukupolville.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

  • Ilmastokriisin hidastamiseen; maaseudun ja koko maan kestävyyssiirtymä edellyttää kokonaisvaltaisia ja paikkaperustaisia ratkaisuja.

Ilmastokriisin hidastamiseksi tehdyt päätökset joudutaan aiempien vuosikymmenien toimettomuuden vuoksi tekemään kriisin ollessa jo käynnissä. Maaseudun ja koko maan kestävyyssiirtymä edellyttää kokonaisvaltaisia ja paikkaperustaisia ratkaisuja. Poliittisten päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa on arvioitava myös niiden päätösten vaikutukset, jotka jätämme tekemättä. Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen.” (Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma)

Lisätietoja Ideafestivaali-keskusteluista:

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla käytiin osana valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021. Keskusteluja järjestettiin kolmessa osiossa ajalla 18.1.-11.6.2021. Kampanjan aikana ympäri Suomen käytiin yli 70 Erätauko-keskustelua hyvästä elämästä maaseudulla. Kampanjan tarkoituksena oli saavuttaa syvempi ymmärrys ja kuulla eri-ikäisten ja eri taustaisten ihmisten näkemyksiä keskusteltavista aiheista.

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat olleet Maaseudun Sivistysliitto, Suomen 4H-liitto, Suomen Kylät ry, Keskipiste-Leader ry, Erätauko-säätiö sekä Ruokaviraston verkostopalvelut-yksikkö/maaseutuverkosto. Kampanjaa koordinoi Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö maa- ja metsätalousministeriössä.

Lue lisää: Ideafestivaali-keskusteluista: www.maaseutuparlamentti.fi/info/ideafestivaali

Lisätiedot:

Antonia Husberg, Maaseutuparlamentti -tapahtuman tuottaja, Maaseutupolitiikan neuvoston vt. pääsihteeri, s-posti: etunimi.sukunimi@gov.fi, p. +358 (0)295 16 2033

Anu Suotula, Nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän koordinaattori, s-posti: etunimi.sukunimi@keskipisteleader.fi, p. +35846 922 9600

Tutustu maaseutupoliittiseen julkilausumaan 2021 ja nuorten muotoilemiin politiikkasuosituksiin

Päivitetty 5.11.2021: Julkilausuma on julkaistu myös ruotsin kielellä. Siirry tästä ruotsinkieliseen versioon.