Suo meissä – menneessä ja tulevassa

Suo on tarjonnut turvaa ja nostanut uhkia eri muodoissa. Kauhanevan pitkoksilla tutustuimme suon rooleihin eri aikakausina sekä mietimme suon nykyistä merkitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Nuotion ääressä aistittiin suon aromeja. Illan aikana käveltiin helppokulkuisilla poluilla ja pitkoksilla noin 5 kilometriä.

Maaseutuparlamentin monipaikkaiseen ohjelmatarjontaan liittynyt teemaretki Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoon järjestettiin tiistaina 28.9. klo 17-20. Retkelle ilmoittautui viisi henkilöä, joista neljä saapui paikalle. Hienossa syksyisessä säässä sukellettiin Kauhanevan ja teeman tunnelmiin. Teeman esiin nostamisessa ei noudatettu tiukkaa käsikirjoitusta, vaan sisältö tarjoiltiin kevyen jutustelun muodossa.

Suurimmalle osalle osallistujista Kauhaneva oli uusi kohde tai edellisestä käynnistä oli pitkä aika, vaikka osallistujat olivat noin 80 kilometrin säteeltä. Retken tunnelma oli leppoisa ja osallistujat kokivat retken antoisaksi.

Retken teeman mukaisesti Kyrönkankaan kesätiellä pohdittiin soiden merkitystä liikkumisen rajoitteena ja ohjaajana. Toisaalta suo on voinut tarjota turvaa sotajoukkojen liikkuessa maisemissa. Vanhan valtaväylän merkitys ja kulkutapojen ja -tarpeiden muutos havainnollistui hyvin historiallisella tiellä ja pitkoksilla.

Vesi on merkinnyt pohjalaisessa maisemassa elämän suonistoa

Suolla vesi on ravinnut matkamiestä ja houkutellut kokeilemaan kalojen menestymistä allikoissa. Kauhanevan vedet ovat myös monimuotoisen luonnon tuki. Jäätynyt vesi on tarjonnut myös viilennystä kesiin, kun jäät on säilötty sahanpuruissa. Maidon tuottajat ovat vuorostaan laiduntaneet nevalla lasten paimentamina.

Suot ovat tarjonneet riistaa ja kalaa, mutta yhtä lailla myös monipuolisesti erilaisia marjoja sekä yrttejä ja aineksia erilaisiin kotitalouden tarpeisiin. Nykyihmiselle suon tärkeä anti muodostuu juuri makumaailman kautta. Nuotion äärellä mietittiin suon makuja ja niiden merkitystä peuranlihan, karpalon, suomuuraimen ja marjamehun muodossa.

Soiden rooli on muuttunut luonnonsuojelun ja virkistyskäytön lisääntymisen myötä, Suojelu turvaa elonkirjoa ja virkistysrakenteet tarjoavat helpon mahdollisuuden sukeltaa suon värien, tuoksujen ja makujen maailmaan. Soihin liittyvät termit nostivat esiin uusia havaintoja sanojen merkityksistä.

Luonnossa liikkuminen tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia

Fyysisen aktiviteetin lisäksi luonnossa liikkuminen tuottaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia eri muodoissa – ehkä metsäkylpyjen rinnalla voitaisiin puhua kuvainnollisista suokylvyistä konkreettisten turvehoitojen rinnalla.

Retken lopulla suolle ja harjulle laskeutunut hämärä muistutti ihmisen aisteista ja niiden rajallisuudesta. Suuri osa, ja monet suuret, nisäkkäät liikkuvat juuri öisin. Hämärään ja pimeään metsään liittyy vahva tunnelma, joka oudokseltaan voi pelottaa. Monelle jo päivänvalossa yksin retkelle lähteminen voi muodostaa ison esteen luontokokemukselle.

Vaikka retken osallistujamäärä jäi varsin vähäiseksi, niin retki osoitti yhteisten retkien tärkeyden. Jopa kansallispuistojen kaltaiset keskeiset luontokohteet tunnetaan lähiseuduilla yllättävän huonosti. Lähiluonto on vahvuus, joka tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

Kirjoittaja Ismo Nousiainen / Taikapolku toimi teemaretken luonto-oppaana.

Kuva: Ismo Nousiainen