Miksi juuri teidän tulisi hakea Maaseutuparlamenttia paikkakunnallenne

Ensimmäinen kerta on aina kiitollinen, kun tehdään tapahtumaa. Saa luoda pohjaa tulevalle ja toteuttaa omanlaisen tapahtuman. Suomen ensimmäisessä valtakunnallisessa Maaseutuparlamentissa näkyi, kuului ja tuntui Pohjois-Savo ja Leppävirta, jossa tapahtuma järjestettiin syyskuussa 2017. Vastuullani oli tapahtuman paikalliset ja alueelliset järjestelyt: sain toimia viestinviejänä koordinaatioryhmään ja sukkuloida ruohonjuuritason toimijoiden ja ministeriön toiveiden keskellä. Nyt haetaan seuraavaa paikkakuntaa, joka viitoittaa tietä tälle valtakunnallisesti merkittävälle maaseudun toimijoiden yhteistapahtumalle.

Miksi Maaseutuparlamentti 2020 –tapahtumaa kannattaa hakea omalle alueelle?

– Syitä on varmasti niin monta kuin on tapahtumassa toimijaa, mutta tulette saamaan paikkakuntana, alueena ja maakuntana valtakunnallista näkyvyyttä tapahtuman myötä. Kunta, joka valitaan tapahtumapaikaksi, saa näkyvyyttä ja esillä oloa. Tämän kaltaista näkyvyyttä ei yleensä rahalla voi ostaa. Alueelle tulee euroja osallistujien kautta ja paikkakunnan helmet pääsevät esille ja loistamaan.

Me maaseudun toimijat haluamme aina olla nostamassa esille meidän lähellä olevaa maaseutua, Maaseutuparlamentin kautta tähän on mahtavat mahdollisuudet. Vieraita tulee koko Suomesta ja myös ulkomailta, mediasta puhumattakaan.

Retkikohteiden kautta saatte oman alueenne maaseudun helmet esille niin kylä- ja Leader- rahoitetuissa kohteissa, maaseutumatkailussa, kulttuurissa, luontonähtävyyksissä ja maaseudun monenlaisissa yrityksissä. Paikalliset tuottajat ja lähiruoka ovat esille niin retkillä, ruokailuissa kuin myyntituotteina.

Maaseutuparlamentin kautta saadaan esille myös paikallisesti ja alueellisesti tärkeät maaseutupoliittiset asiat. Esillä voivat olla myös paikalliset ja alueelliset maaseudun kasvot ja innovaatiot.

Maaseutuparlamentin myötä saatte kylään koko Suomen, eikös se ole jo riittävä peruste saada Maaseutuparlamentti juuri teille?

Mitä tapahtuman saaminen vaatii

Tulevassa parlamentissa toivotaan kestävän kehityksen esille tuomista niin tapahtuman järjestelyissä kuin ohjelmassa. Miten kestävä kehitys näkyy teidän maaseudullanne? Ja voitaisiinko paikalle tuloakin miettiä ympäristötekona, tultaisiinko yhteisbusseilla ja kuljetuksilla? Tehkää nämäkin asiat näkyviksi hakemuksessa.

Jos teillä on sopivat puitteet maaseutumaisessa ympäristössä, tilaa majoittua, järjestää retkiä ja iso areena ja halli ohjelmalle – sillä päästään jo eteenpäin. Lisäksi tarvitsette paikallisten ja alueellisten maaseututoimijoiden välillä tiivistä yhteistyötä ja talkoolaisia itse tapahtuman aikana.

Maaseutuparlamentin saaminen paikkakunnalle merkitsee toki jatkossa paljon työtä ja rahoituksen hallintaakin. Neuvotella pitää osata myös valtakunnallisten järjestäjien kanssa. Lisäksi tarvitaan koordinointia niin pienten kuin suurten asioiden kanssa.

Mikäli tapahtuman tuottamiseen, turvallisuuteen ja sujuvuuden organisointiin löytyy paikallista osaamista sen parempi. Tuokaa kaikki osaaminen esiin ehdotuksessanne.

Kun onnistutte kasaamaan hyvän kokonaisuuden ja saamaan eri toimijat sitoutumaan yhteistyöhön niin se riittää hakemiseen mukaan ja siitä, se tapahtuman järjestäminen sitten valinnan jälkeen alkaa yhteistyössä pääjärjestäjien kanssa.

Tämän tapahtuman myötä voimme näyttää, että maaseudullakin voidaan järjestää valtakunnallisia isoja tapahtumia. Tapahtuman myötä olette mahdollistamassa alueenne toimijoille näkyvyyttä, lisää kokemusta ja kokemuksia sekä saatte itse uusia verkostoja toimintanne ympärille.

Onnea matkaan! Nähdään Maaseutuparlamentissa 2020.

  • Kaija, Merja

    Kyläasiamies, Pohjois-Savon Kylät ry

    Merja vastasi ensimmäisen valtakunnallisen Maaseutuparlamentin paikallisista ja alueellisista järjestelyistä. Hän toimi myös Maaseutuparlamentti 2020 -paikkakisan valintaraadin jäsenenä.