Torstai 30.9.

Luvassa todellinen maaseutupolitiikan superpäivä! Tärkeiden keskustelujen lisäksi koontia siitä, mitä olemme oivaltaneet, oppineet ja mihin ratkaisuihin olemme yhteisen ideoinnin kautta päässeet? Nyt on Maaseutuparlamentissa koonnin, kertauksen ja kiitosten aika.

Klo 9 Aamuviritys: Mikä on maaseudun kehittämisen ytimessä?

Maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan ytimessä on paremman tulevaisuuden tekeminen. Ja ilo toimia yhdessä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, mutta kuuluuko nuorten ääni maaseudun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa?

Miten nuorten ääni kuuluu ja näkyy julkaistavassa kansallisessa maaseutupoliittisessa julkilausumassa? Mikä on nuorten ja samalla koko Maaseutuparlamentin 2021 keskeinen viesti päättäjille ja valmistelijoille kaikilla hallinnon tasoilla?

Miten nuorten ääntä voidaan jatkossa tuoda paremmin esille ja minkälaisia oppeja Maaseutuparlamentti 2021 -prosessi on tuonut? Aamuvirityksessä mukana nuoria tulevaisuuden tekijöitä.

Klo 9.30 Pääkeskustelu: Utopiasta normaaliin toimintaan – mistä aineksista hiiliviisas maaseutu syntyy?

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen haastaa meidät kaikki uuteen ajattelu- ja toimintatapaan. Tarvitsemme uusia hallinnan keinoja ja myös kykyä varautua tulevaisuuteen. Paljon on prosesseja ja toimintamalleja kehitetty, mutta miten ne otetaan arjessa käyttöön? Miten utopiasta siirrytään normaaliin toimintaan?

Maaseudun nuoret voivat olla keskeisessä roolissa siirtymisessä - jos luodaan oikeanlaisia edellytyksiä ja pidetään huolta nuorten äänen kuulemisesta sekä pidetään yllä rakentava keskustelu eri-ikäisten ja eri taustaisten toimijoiden välillä.

Henkilökohtaisella tasolla voi kokea epätietoisuutta ja turhautumistakin. Miten hahmottaa vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja kokonaisuutta? Miten ilmastonmuutokseen voidaan reagoida paikallisesti, esimerkiksi kyläyhteisössä? Mitä ratkaisuja on olemassa ja hyödynnettävissä esimerkiksi yritysmaailmasta? Mitä mahdollisuuksia on tarjolla maaseutukunnille? Keskustelussa syvennytään puhumaan tarvittavista toimista ja malleista arjen toteutuksen näkökulmasta. 

Keskustelun vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 10.45 Pääkeskustelu: Mitä kestävä rahoitus käytännössä merkitsee maaseutunäkökulmasta?

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmalla (ns. taksonomia) pyritään ohjaamaan rahoitusta ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Tavoitteina on ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen, saastumisen ehkäiseminen ja biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Suunnitelma sisältää toimia esimerkiksi ympäristömerkeistä ja yritysten raportointivelvoitteista. EU:n suunnitelmana on saada sääntely valmiiksi ja käytäntöön vuoden 2022 alusta.

Jotta taloudellinen toiminta voidaan luokitella kestäväksi, sen tulee edistää merkittävällä tavalla vähintään yhtä yllä mainittua tavoitetta. Toiminta ei saa aiheuttaa haittaa muiden tavoitteiden toteutumiselle. Kestävän rahoituksen määritelmä saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä ja se tulee vaikuttamaan myös maaseudun yrityksiin sekä maanomistajiin. Mitä määritelmä käytännössä tarkoittaa yksittäille metsänomistajalle tai maatilayritykselle? Mitä se merkitsee, kun haetaan rahoitusta maaseudun yrityksen kehittämiseen? Miten määritelmä huomioi erilaiset paikalliset olosuhteet ja tarpeet? Entä mikä on Suomen kanta EU:n suunnitelmaan?

Keskustelun vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 12 Pääkeskustelu: Yhteinen tahdonilmaisu julkistetaan nuorten ja puolueiden välisessä dialogissa

Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma julkistetaan ja käsitellään maaseudun nuorten ja eduskuntapuolueiden edustajien välisessä dialogissa. Mukana keskustelemassa maaseutupolitiikan neuvoston nuorisoedustajia sekä maaseutuverkoston Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän jäseniä. Dialogiin kutsutaan kaikki eduskuntapuolueet.

Dialogissa keskustellaan julkilausumassa olevista asioista omien kokemuksien kautta ja Erätauko-menetelmää hyödyntäen. Pohditaan yhdessä asioiden merkitystä ja katsotaan löytyykö puolueiden edustajien rivistä tahtotilaa omaksua julkilausuman sanomaa ja viemään asioita eteenpäin ratkaistavaksi.

Vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 14 Pääkeskustelu: Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä

Puoluepaneelin jälkeen on aika Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän, jonka jäseninä ovat maaseutupolitiikan ja aluekehittämisen huippunimiä. He puivat maaseutupolitiikkaa, taktiikkaa ja tulevaisuutta. Nyt kannattaa olla kuulolla maaseudun kehittäjien, kuntajohtajien ja kansanedustajienkin. Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän suositukset kantavat tulevaisuuteen.

Mitä mieltä Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän jäsenet ovat nuorten ja puolueiden välillä käydystä dialogista ja keskustelussa syntyneistä oivalluksista? Miten jäsenet näkevät julkilausuman sanoman ja sen tavoitteiden edistämisen konkretiassa?

Vuoden 2021 Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän jäsenet julkistetaan piakkoin!

    Klo 15 Loppupuinnit: koonti, kertaus ja kiitokset

    Juontajaparimme vieraana on loppupuinneissa jälleen huippunimiä kylistä ja kaupungeista. Nyt kootaan yhteen, mitä oivalluksia ja ratkaisuja viemme mukanamme Maaseutuparlamentista 2021.

    Maaseutuparlamentin 2021 ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman sanomaa viedään yhdessä eteenpäin ennennäkemättömän upealla tavalla. Kaikki mukaan! Tästä et halua jäädä paitsi.

    Maaseutuparlamentti 2021, Suomen suurin Ideafestivaali, saatetaan päätökseen ja viestikapula ojennetaan Kurikasta Nurmekselle, jossa tapahtuma järjestetään vuonna 2024.

    Kiitos ja kumarrukset!