Torstai 30.9.

Torstaina keskusteltiin hiiliviisaista ratkaisuista ja kestävästä rahoituksesta. Maaseudun nuorten ja puolueiden välisessä dialogissa julkistettiin maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0. Päivän aikana kokoontui myös Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä. Tapahtuma huipentui Elonkerjuun esiintymiseen.

Klo 8.30 Aamukahvit ja viritys päivään

Aamukahvit mukaan ja kuulolle, kun käymme yhdessä juontajaparimme Inari Fernándezin ja Christoffer Strandbergn läpi eilisen ohjelman kohokohdat läpi ja katsotaan mitä päivä tarjoaa.

Tarjolla myös tärkeää tietoa tapahtuman virtuaalisesta alustasta.

Klo 9 Aamukahvikeskustelu: Mikä on maaseudun kehittämisen ytimessä?

Maaseudun kehittämisen ja maaseutupolitiikan ytimessä on paremman tulevaisuuden tekeminen. Ja ilo toimia yhdessä, yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus, mutta kuuluuko nuorten ääni maaseudun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa? Millä tavalla voimme vahvistaa eri-sukupolvien välistä keskustelua juuri maaseudun kehittämisen kysymyksissä?

Miten nuorten ääntä voidaan jatkossa tuoda paremmin esille ja minkälaisia oppeja Maaseutuparlamentti 2021 -prosessi on tuonut? 

Aamusohvalle istahtavat Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän jäsenet Kaisa Oinas-Panuma, Oskar Manninen ja Ninni Teppo. MTK maaseutunuorista mukana on Olli Cavén, SLC:stä Christoffer Ingo. Mukana myös Suomen Kylät ry:n nuorisojaoston puheenjohtaja Karoliina Ahtiainen. Keskustelemassa myös maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio

Juontajaparimme ojentavat kapulan Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppaiselle.

Klo 9.30 Utopiasta normaaliin toimintaan – mistä aineksista hiiliviisas maaseutu syntyy?

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen haastaa meidät kaikki uuteen ajattelu- ja toimintatapaan. Tarvitsemme uusia hallinnan keinoja ja myös kykyä varautua tulevaisuuteen. Prosesseja ja toimintamalleja on kehitetty paljon, mutta miten ne otetaan käyttöön arjessa? Miten utopiasta siirrytään normaaliin toimintaan?

Henkilökohtaisella tasolla voi kokea epätietoisuutta ja turhautumistakin. Miten hahmottaa vaihtoehtoja, niiden vaikutuksia ja kokonaisuutta? Miten ilmastonmuutokseen voidaan reagoida paikallisesti, esimerkiksi kyläyhteisössä? Mitä ratkaisuja on olemassa ja hyödynnettävissä esimerkiksi yritysmaailmasta? Keskustelussa syvennytään puhumaan tarvittavista toimista ja malleista arjen toteutuksen näkökulmasta. 

Keskustelua alustaa Christoffer Strandbergin haastattelu Thomas Snellmanin kanssa (REKO, haastattelu ruotsiksi, yhteenveto suomeksi). Tänä vuonna on syntynyt tuore REKO-tarina -teos. Missä mennään tällä hetkellä REKOn tarinassa ja miten Thomas näkee REKOn tulevaisuuden?

Keskustelussa mukana tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen (Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuslaitos), johtava tutkija ja kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin koordinaattori Jari Lyytimäki (Suomen ympäristökeskus), kyläkehittäjä ja metsänhoitaja Reeta Rönkkö (Maaseudun Sivistysliitto), energia- ja ilmastopolitiikan asiantuntija Anssi Kainulainen (MTK) ja toimitusjohtaja Pirjo Pystykoski-Sopanen (Lennol Oy). Keskustelua moderoi Jouni Kemppainen.

Klo 10.50 Mitä kestävä rahoitus käytännössä merkitsee maaseutunäkökulmasta?

EU:n kestävän rahoituksen toimintasuunnitelmalla (ns. taksonomia) pyritään ohjaamaan rahoitusta ilmaston ja ympäristön kannalta kestäviin kohteisiin. Tavoitteina on ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten kestävä käyttö ja suojelu, siirtymä kiertotalouteen, saastumisen ehkäiseminen ja biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Suunnitelma sisältää toimia esimerkiksi ympäristömerkeistä ja yritysten raportointivelvoitteista. EU:n suunnitelmana on saada sääntely valmiiksi ja käytäntöön vuoden 2022 alusta.

Jotta taloudellinen toiminta voidaan luokitella kestäväksi, sen tulee edistää merkittävällä tavalla vähintään yhtä yllä mainittua tavoitetta. Toiminta ei saa aiheuttaa haittaa muiden tavoitteiden toteutumiselle. Kestävän rahoituksen määritelmä saatetaan osaksi EU:n lainsäädäntöä ja se tulee vaikuttamaan myös maaseudun yrityksiin sekä maanomistajiin. Mitä määritelmä käytännössä tarkoittaa yksittäisille metsänomistajalle tai maatilayritykselle? Mitä se merkitsee, kun haetaan rahoitusta maaseudun yrityksen kehittämiseen? Miten määritelmä huomioi erilaiset paikalliset olosuhteet ja tarpeet? Entä mikä on Suomen kanta EU:n suunnitelmaan?

Keskustelussa mukana kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (maa- ja metsätalousministeriö), toiminnanjohtaja Jyrki Wallin (MTK), vastuullisuusasiantuntija Elina Kamppi (Finanssiala), toimitusjohtaja Timo Kalliomäki (Suupohjan Osuuspankki) ja Timo Viinamäki (Viinamäen Farmi Oy). Keskustelua moderoi Jouni Kemppainen.

Klo 12.10 Maaseudun yhteinen tahdonilmaisu julkistetaan nuorten ja puolueiden välisessä dialogissa

On aika nostaa maaseudun nuorten ääniä poliittisen päätöksenteon keskiöön. Nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä jo tänään. Mitä tulevaisuuden tekeminen edellyttää? Mitä päätöksiä tarvitaan, jotta hyvä elämä mahdollistetaan maaseutualueilla nyt ja tulevaisuudessa? 

Kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0 julkistetaan ja käsitellään maaseudun nuorten ja eduskuntapuolueiden edustajien välisessä dialogissa. Dialogissa keskustellaan julkilausumassa olevista asioista omien kokemusten kautta.

Mukana keskustelemassa maaseutupolitiikan neuvoston nuorisoedustajia sekä maaseutuverkoston Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän jäseniä. Dialogiin on kutsuttu kaikki eduskuntapuolueet.

Keskustelussa mukana kansanedustajat Katja Hänninen (vas), Janne Sankelo (kok), Peter Östman (kd), Mikko Ollikainen (rkp), Matias Mäkynen (sdp) sekä puolueen varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen (kesk.). 

Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän jäsenistä mukana ovat Kaisa Oinas-Panuma, Ninni Teppo ja Oskar Mannelin. Mukana myös Olli Cavén (MTK maaseutunuoret), Karoliina Ahtiainen (Suomen Kylät ry) ja Christoffer Ingo (SLC).

Dialogia moderoivat Inari Fernández ja Christoffer Strandberg.

Klo 13.30 #Maaseututanssii –haaste

Oletko jo toteuttanut oman #maaseututanssii -haasteen? Nyt kuullaan nuorilta, jotka olivat mukana toteuttamassa maaseudun nuorten ilmoille heittämän #maaseututanssii -koreografian. 

Nyt saamme kaikki oppia tanssihaasteen koreografian yhdessä Haapaveden tanssin tuki ry:n ja Wimma tanssikoulun oppilaiden kanssa.

Klo 14 Maaseutupolitiikan pyöreä pöytä

Puoluepaneelin jälkeen on aika Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän, jonka jäsenet puivat maaseutupolitiikkaa, taktiikkaa ja tulevaisuutta. 

Nyt kannattaa olla kuulolla niin maaseudun kehittäjien, kuntajohtajien kuin kansanedustajienkin. Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän suositukset kantavat tulevaisuuteen.

Mitä mieltä Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän jäsenet ovat nuorten ja puolueiden välillä käydystä dialogista ja keskustelussa syntyneistä oivalluksista? Miten jäsenet näkevät julkilausuman sanoman ja sen tavoitteiden edistämisen konkretiassa?

Maaseutupolitiikan pyöreän pöydän jäsenet: kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio (maa- ja metsätalousministeriö), tutkimusprofessori ja maaseutupolitiikan neuvoston apulaispääsihteeri Hilkka Vihinen (Luke), tietokirjailija Juha Kuisma, puheenjohtaja Ilkka Haavisto (Keskitien säätiö), professori Anssi Joutsiniemi (Aalto-yliopisto) ja Hanna Kivimäki (Nuva ry). 

Keskustelua vetää Jouni Kemppainen

  Klo 15.15 Loppuhuipentuma

  Tapahtuman koonti, kertaus ja kiitokset

  Nyt kootaan yhteen, mitä oivalluksia ja ratkaisuja viemme mukanamme Maaseutuparlamentista 2021. 

  Loppupuinneissa juontajaparimme Inari Fernándezin ja Christoffer Strandbergin vieraina ovat muun muassa Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijönä -työryhmän jäsenet sekä Elonkerjuu-yhtyeen jäsenet Osku Ketola ja Simo Ralli – Maaseutuparlamentin 2021 alueellinen erityislähettiläs. 

  Maaseutuparlamentti 2021, Suomen suurin Ideafestivaali, saatetaan päätökseen ja viestikapula ojennetaan Kurikasta Nurmekselle, jossa tapahtuma järjestetään vuonna 2024. Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa ojentaa Maaseutuparlamentti -kapulan Nurmeksen kaupunginjohtajalle Asko Saatsille. Mukana myös Kurikan kaupungin maaseutupäällikkö Reijo Hämäläinen sekä Nurmeksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Matti Kämäräinen.

  Maaseutuparlamentin 2021 ja kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman sanomaa viedään yhdessä eteenpäin ennennäkemättömän upealla tavalla yhdessä maaseudun nuorten ja Elonkerjuu-yhtyeen kanssa. 

  Kaikki mukaan tanssimaan niin ruudun takana kuin somessa! 

  Tästä et halua jäädä paitsi.

  Kiitos ja kumarrukset Kurikasta! Vuonna 2024 nähdään Nurmeksessa!