Tiistai 28.9.

Maaseutuparlamentti on Suomen suurin ideafestivaali, joka järjestetään virtuaalisesti ja monipaikkaisesti koko maassa. Olethan mukana, kun ohjelman livelähetys alkaa Kurikan Kampukselta tiistaina 28. syyskuuta aamuyhdeksältä!

Sivun tietoja päivitetään. 

Klo 9 Viritys valtakunnalliseen Maaseutuparlamenttiin

Maaseutuparlamentti on enemmän kuin vain tapahtuma. Se on Suomen suurin ideafestivaali ja yhteiskunnallisen keskustelun ja vaikuttamisen paikka. Lämpimästi tervetuloa mukaan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan!

Valovoimainen juontajaparimme esittäytyy ja toivottaa kaikki tervetulleiksi Kurikan Kampuksen studiolta. Livelähetykset lähetetään Etelä-Pohjanmaalta, mutta tapahtumaa järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa myös eri puolilla Suomea.

Klo 9.15 Tapahtuma jossa tehdään tulevaisuutta

Maaseutuparlamentti järjestetään yhdessä kylistä valtionhallintoon. Maaseutuparlamentissa näkyy osallistumisen ilo: täyttä asiaa ja rentoa meininkiä. Missiona on, että Suomen maaseuduilla säilyvät hyvät mahdollisuudet asumiseen, elämiseen ja toimeentuloon. Tämä edellyttää hyvän maaseutupolitiikan tekemistä ja maaseudun monimuotoisuuden tunnistamista.

Se edellyttää myös nuorten näkökulmien ja äänien kuulemista maaseudun kehittämisessä ja maaseutupolitiikassa. Suomessa voidaan tehdä parempaa maaseutupolitiikkaa ja se alkaa rakentavasta keskustelusta, ymmärryksen lisäämisestä ja yhdessä kehittämisestä.

Maaseutuparlamentin ensimmäisten vieraiden kanssa puhutaan siitä, miksi Maaseutuparlamentti järjestetään ja mikä ydintehtävä sillä on. Otetaan kertaus siitä, miten kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma muotoutuu sekä kenelle viesti viedään.

– Tiesitkö, että tapahtuma on osa laajempaa Eurooppalaista maaseutuparlamenttien kokonaisuutta ja, että yhteinen äänemme kantautuu Suomen eduskuntaan ja aina Euroopan parlamenttiin ja komissiolle saakka?

Vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 9.45 Terveisiä Kurikasta – maailman maaseutupääkaupungista!

Suomi on ruokamaa ja Kurikka on ruokamaamme pääkaupunki. Mutta mikä tekee Kurikasta maailman maaseutupääkaupungin?

Kurikka sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla ja seutukaupunkina sillä on tärkeä merkitys muun muassa ympärillä sijaitsevan maaseudun asiointikeskuksena. Millä tavalla seutukaupungissa tuetaan maaseutualueiden elinvoimaa? Millä tavalla hyvä elämä ja arki syntyy Kurikan maaseudulla?

Vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 10.15 Pääkeskustelu: Onko moderni maaseutu mahdoton ajatus?

Maaseutuun kohdistuu paljon odotuksia. Sen odotetaan tuottavan hiilineutraalia ruokaa ja vaihtoehtoja fossiilisiin energialähteisiin. Se nähdään paikkana rentoutumiselle ja latautumiselle mutta myös innovatiiviselle yrittäjyydelle ja itsensä toteuttamiselle. Maaseutuun ei kuitenkaan liitetä sanaa "moderni", mutta pitäisikö?

Maaseutu liittyy monen nuoren tulevaisuuden unelmaan. Asuminen lähellä luontoa ja oma rauha vetää puoleensa. Kulutus kyllästyttää ja omavaraisuus kiinnostaa. Halutaan olla riippumattomia. Paikallisuus ja lähiyhteisö koetaan tärkeiksi. Halutaan tehdä käytännön työtä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Nuoret myös näkevät maaseudun hyvänä ympäristönä innovatiiviselle yritystoiminnalle.

Mitä on tehtävä, jotta odotuksiin pystytään vastaamaan, jotta nuorten tulevaisuuden unelmien toteutusta voidaan tukea? Keskustelussa pohditaan sitä, miten maaseutuun kohdistuvia trendejä hyödynnetään. Miten ne saadaan valtavirtaistumaan ja tukemaan maaseutupaikkojen elinvoimaa ja siirtymää kestävään yhteiskuntaan? Kenellä on pallo ja kenen pitäisi olla valmiina ottamaan koppia?

Vieraat paljastetaan piakkoin!

Klo 11.30–12 Tauko, siirtyminen työpajoihin

Klo 12–14 Työpajoja

Työpajoissa ratkaistaan tulevaisuuden haasteita

Aamupäivän avaussession jälkeen heittäydytään työpajatyöskentelyyn. Nyt on aika etsiä ja ideoida kestäviä ratkaisuja teemakohtaisissa työpajoissa, jotka pohjautuvat Maaseutuparlamentin polkuihin.

Työpajat toteutetaan laajassa yhteistyössä eri organisaatioiden voimin. Työpajoista löydetään uutta virtaa myös omaan tekemiseen. Tuo ideasi ja ongelmasi, nyt etsimme ratkaisuja yhdessä!

Työpajoissa syvennytään aiheeseen, jonka työpajan toteuttaja on valinnut ja joka linkittyy Maaseutuparlamentin polkuihin. Lisää tietoa työpajoista tulossa piakkoin!

Klo 14–16 Kumppanitorilla tietoiskuja ja paljon muuta!

Lisää tietoa Kumppanitorista, sen näytteilleasettajista ja tietoiskuista piakkoin!

Klo 16 Pääkeskustelu: Miten toteutetaan 50 000 sukupolven- ja omistajavaihdosta kymmenessä vuodessa?

Maaseudun yritysten sukupolven- ja omistajavaihdosten onnistumisella vaikutetaan koko Suomen talouteen ja työllisyyteen. Merkittävä osa muutoksessa olevista yrityksistä aikoo lopettaa toimintansa. Tuloksena on puutteita palveluissa, verkostojen hajoamista ja lukuisten työpaikkojen katoaminen. Jatkajien määrä on maaseudulla vähäinen, mutta miten toteuttaa se potentiaali, joka on niissä nuorissa, jotka näkevät itselleen mahdollisuuksia yrittäjyydessä maaseudulla?

Ratkaisuja on muun muassa haettu rahoituksen, verotuksellisin sekä neuvonnan ja kehittämishankkeiden keinoin. Palveluja on saatavilla ja niitä voivat hyödyntää myös maaseudulla toimivat maatilat ja pk-yritykset. Niiden saatavuutta ja käyttöä tulisi lisätä. Rahoitusta tarvitaan. Yrityksen on oltava myyntikelvollinen. Mutta otetaanko huomioon mahdolliset jatkajat? Nuoret tulevat yrittäjät?

Miten sukupolven- ja omistajavaihdoksissa otetaan huomioon yrittäjän ja yrittäjäksi ryhtyvän mahdollinen epävarmuus muutosta kohtaan? Miten lisätään aitoa ja avointa kohtaamista osapuolten välillä? Muutokseen sisältyy henkilökohtaisella tasolla hallittavia riskejä, mikä edellyttää tietämystä ja myös riskien tunnistamista. Miten sitä voidaan tukea?

Keskustelussa pohditaan vaihtoehtoja sukupolven- ja omistajavaihdosten lisäämiseksi. Kysytään, mitä mahdollisuuksia ”pehmo-SPV”:ssä on ja piileekö siinä vastaus siihen, miten toteutetaan 50 000 sukupolven- ja omistajavaihdosta kymmenessä vuodessa?

Vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 17.15 Päivän puinnit

Aika käydä päivän tapahtumat ja tuotokset läpi: mitä on opittu ja mitä on oivallettu? Miten tästä eteenpäin? Miltä näyttää maaseudun tulevaisuus muun muassa futuristin näkökulmasta? Mihin meidän pitäisi panostaa toimijoina, valmistelijoina ja päättäjinä?

Päivän puinneissa Kurikan Kampukselta otetaan suora yhteys muualle Suomeen ja kuullaan tunnelmia paikallisilta Maaseutuparlamentin kumppanikeitailta. 

Päivän puintien jälkeen keskustelu jatkuu sosiaalisen median puolella aihetunnuksella #maapuhuu ja #Maaseutuparlamentti.

Vieraat julkistetaan piakkoin!

Klo 9–20 Vaikuta ja verkostoidu myös monipaikkaisessa Maaseutuparlamentissa

Ohjelmaa järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa myös monipaikkaisesti eri paikkakunnilla ympäri Suomea. Tule mukaan kumppaniksi ja suunnittele oma paikallinen tilaisuus Maaseutuparlamenttiin. Kutsu kylään kunnanjohtaja, uusia valtuutettuja, kyläasiamies ja kuntalaiset ja esitä oma maaseudun kehittämisen helmesi. Se voi olla yhteisöllinen tila, yhdessä kunnostettu luontomatkailukohde, yhteiskunnallinen yritys tai vaikka kylän monipalvelupiste/kyläkauppa.

Eri paikkakunnilla järjestetty ohjelma muodostaa yhdessä Maaseutuparlamentin monipaikkaisen ohjelman. Valtakunnallinen Maaseutuparlamentti ja Suomen suurin ideafestivaali tehdään yhdessä kylistä valtionhallintoon! Katso lisätiedot Kumppaniksi -sivulta.

Maaseutuparlamentin monipaikkainen ohjelma päivitetään elokuun aikana.