Ohjelman kolme polkua

Maaseutuparlamentissa heittäydytään etsimään ja ideoimaan nykyisille kehityskuluille kestävämpiä vaihtoehtoja. Polkuja on ohjelmassa kolme. Osallistujana voit valita seuraatko yhden polun tarjoamaa sisältöä vai haluatko tietoa ja työkaluja eri polkujen varsilta.

Tähtäimessä kestävä tulevaisuus

Maaseutuparlamentissa keskitytään tulevaisuuteen. Haluamme toimia kestävämmän ja paremman tulevaisuuden puolesta. Maaseutuparlamentissa haluamme nostaa esiin erityisesti maaseudun nuorten äänet ja parantaa dialogia eri-ikäisten välillä. Läpileikkaavina teemoinamme vuonna 2021 ovat nuoret ja kestävä kehitys. Tavoitteenamme on lisätä tietoa, ymmärrystä ja innostaa rakentavaan keskusteluun maaseutujen tulevaisuudesta. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Kolme polkua johdattavat eteenpäin

Ohjelmaa kolmen polun varrella:

 1. Ajassa uudistuva, älykäs maaseutu. Miten maaseudulla uudistutaan ajassa ja luodaan mahdollisuuksia koko Suomelle?
 2. Hyvä elämä ja älykäs sopeutuminen. Miten luodaan enemmän hyvinvointia vähemmillä resursseilla?
 3. Reilu siirtyminen ja hiiliviisas maaseutu. Miten siirtyminen hiilineutraaliin ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan yhteiskuntaan toteutetaan reilusti?

Jokaisella polulla tarjotaan kattavasti tietoa. 

Tapahtuma on päätetty järjestää virtuaalisena ja monipaikkaisena. Näin voimme mahdollistaa laadukkaan ja osallistavan ohjelman. Ohjelmassa on tilaisuuksia tiedonvaihtoon asiantuntijoiden kanssa, virtuaalisia työpajoja ja mielenkiintoisia poliittisia keskusteluja. Tämän lisäksi tarjolla on monipaikkaista ohjelmaa, tietoiskuja ja muuta ohjelmaa. 

Me tarjoamme monipuolisen ohjelman täynnä erilaisia kokemuksia, sinä päätät mihin mahdollisuuksiin tartut.

Ohjelman kolme polkua sekä niihin liittyvät keskeiset kysymykset on esitetty tarkemmin alla. Keväällä käynnissä olleessa Ideafestivaalissa on jo keskusteltu yhdessä näistä kysymyksistä. Lue lisää täältä. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Polku 1. Ajassa uudistuva, älykäs maaseutu

Miten maaseuduilla uudistutaan ajassa ja luodaan mahdollisuuksia koko Suomelle?

Polulla etsitään keinoja siihen, miten maaseutujen tulee uudistua, jotta maaseuduilla riittää myös tulevaisuudessa eri-ikäisiä asukkaita ja osaavia työntekijöitä. Samalla vahvistetaan keinoja siihen, että valtakunnassa nähdään paremmin elinvoimaisten maaseutujen merkitys koko Suomelle. 

Polulla keskitytään lisäämään tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: 

 • Älykkäät maaseudut, kylät ja yhteisöt
 • Maaseudun kilpailuedut ja älykäs erikoistuminen
 • Maaseudun uusi paikkaseksikkyys ja paikallisuuden merkitys menestykselle
 • Monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja digitalisaatio

Polku 2. Hyvä elämä ja älykäs sopeutuminen 

Miten luodaan enemmän hyvinvointia vähemmillä resursseilla?

Polulla etsitään ratkaisuja siihen, miten kestävä arki ja hyvä elämä voidaan varmistaa maaseuduilla ikäystävällisesti ja miten lisätään paikkojen veto- ja pitovoimaa.

Polulla voi saada lisätietoa esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ja mahdollisuudet käytännössä eri-ikäisten silmin
 • Lähidemokratia, miten osallistaa aidosti ja ikäystävällisesti
 • Miten huomioidaan paikkojen erilaisuus ja niiden resurssit ja miten ne huomioiden voidaan lisätä maaseutujen veto- ja pitovoimaa

Polku 3. Reilu siirtyminen ja hiiliviisas maaseutu 

Miten siirtyminen hiilineutraaliin ja luonnon monimuotoisuutta vaalivaan yhteiskuntaan toteutetaan reilusti?

Polun keskeisiä kysymyksiä ovat, miten maaseuduilla luodaan luonnon monimuotoisuutta turvaavaa hiilineutraalia taloutta ja kuinka tuetaan paikallistaloutta ja kestävää arkea maaseuduilla. Miten politiikka vaikuttaa eri alueilla ja ovatko edellytykset olemassa alueellisesti reiluun siirtymään?

Polulla aiheina voivat olla esimerkiksi

 • Ruokasuhteemme ja uudenlaisen ruokajärjestelmän rakennuspalikat
 • Luonnon monimuotoisuus, luonto- ja metsäsuhteemme, puhtaat ratkaisut ja paikallistalous 
 • Kestävä arki pitkien etäisyyksien, harvaan asutuksen ja monipaikkaisuuden Suomessa