Kumppanitori

Virtuaalisella kumppanitorilla oli mahdollisuus tutustua maaseudun monipuolisiin toimijoihin ja tärkeisiin aiheisiin, verkostoitua ja kysyä asiantuntijoilta. Listaus kumppanitorilla esittäytyneistä alla.

 • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI – Autamme alueesi kehittämisessä.

  Kumppanitorimme kokoaa yhteen tuoretta tutkimustietoa, ajankohtaiset maaseudun kehittämisen ja aluekehityksen asiat sekä kiinnostavia materiaaleja kehittämisen tueksi! Tutustu mm. kuntien hyvinvointityötä tukevaan HYVIS-hankkeeseen ja monipaikkaisuuden teemaan.

  Tervetuloa myös tapaamaan asiantuntijoitamme ja keskustelemaan eri teemoista kanssamme klo 13.30 - 15.30 välisenä aikana tiistaina ja keskiviikkona!

 • ASV Arctic Smart Village Oy on maaseudun elinvoimaisuutta ja asumisen kestävyyttä kehittävä yhtiö, jonka tavoitteena on madaltaa uudisrakentamisen kynnystä ja kestävää asumista kokonaisvaltaisesti.

  Yritys tuottaa asiantuntijapalveluita ja tarjoaa kunnille asukashankinnan palveluita. Yritys suunnittelee ja markkinoi asuinalueita, joita perustetaan asiakaskuntiin tuotenimellä Älykylä®. Lisäksi yritys tarjoaa suunnittelupalveluita hiilineutraalien asuinalueiden ja muiden rakennusten rakennuttajille.

  ASV Arctic Smart Village Oy on myös suurin osakas usean yrityksen perustamassa Smart Village builders Oy:ssa, jolla varmistetaan monialainen osaaminen alueiden suunnittelussa ja projektinjohdossa.

 • EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen on Varsin Hyvän ja Ravakan lokakuun 2019 lopussa aloittama hanke. EkoTeko palvelee yhdistyksiä, asukkaita ja kuntia tekemään kestävän kehityksen mukaisia valintoja ja toimintoja. Hankkeen päämääränä on mm. lisätä kierrätystä, vähentää energiankulutusta, lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää kestävän arjen taitoja ja käytänteitä. Hanke tarjoaa neuvontaa, koulutusta ja kokemustenvaihtoa.

 • Kestävän kehityksen tekoja.

  Ravinnekierrätyslaitoksen konseptointia, hiilijalanjäljen laskemista, vertikaalista viljelyä, biokaasulaitoksia, nuoren polven uudistuvia maatiloja, raideliikenteen kehityskäytävä, kestävää matkailua, tulevaisuuden bisnestä, ilmastotehokkuutta, hiiliviljelyä, kotimaisuutta, nämä kaikki ja paljon muuta ovat hankkeissa toteutettuja tekoja kestävän kehityksen puolesta. Ei vain utopiaa, vaan vaikuttavaa kehittämistyötä paremman elämän puolesta nyt ja tulevaisuudessa. 

  Tutustu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamiin EU-maaseuturahaston ja Ravinteidenkierrätyksen kokeiluohjelman hankkeisiin.

 • Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät - Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja - rakentavat yhteisen virtuaalisen messuosaston, jonka teemoina ovat nuoriso, digitaalisuus ja kylät.

 • Osastoa pitävät Europe Direct -tiedotuspisteet Etelä-Pohjanmaalta, Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta, Kymenlaaksosta, Pirkanmaalta ja Hämeestä sekä Pohjois-Satakunnasta. Tämän lisäksi osastolla esittäytyvät Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto.

 • Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa toimijoiden asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä. Verkostotoiminta tehostuu aluerajat ylittävien teemojen kautta. Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä.

  Hankkeen rahoittaja on EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 • Tervetuloa Keski-Suomen Leader-ryhmien osastolle!

  Leader-ryhmät JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari kannustavat maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Yhdistykset jakavat maaseuturahoitusta pienille ja suurille ideoille niin yrityksille kuin yhdistyksille.

  Tervetuloa myös kuulemaan virtuaalista tietoiskua palkitusta ReWi Visions nuorten kiertotaloushankkeesta tiistaina 28.9. klo 15!

 • Tutustu kumppanuusmaatalouteen! Mistä on kysymys, mistä löydän kumppanuusmaataloutta Suomesta, millä eri tavoilla sitä on toteutettu, miten pääsen mukaan? Messuosaston järjestää Kumakka - kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hanke, jota toteuttavat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Luomuliitto sekä rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta. Lisätietoa kumppanuusmaataloudesta: www.kumppanuusmaatalous.fi

 • Kurikka on unelmien maaseutukaupunki hyvien liikenneyhteyksien varrella Etelä-Pohjanmaalla. Meillä on noin 20 000 asukasta ja matkaa linnuntietä Kurikan päästä päähän on noin 100 kilometriä. Meillä on kolme kuntakeskusta ja kymmeniä upeita kyliä! Kaupunkimme on täydellinen yhdistelmä vehreää ja raikasta maaseutua sekä eloisaa ja aktiivista kaupunkia. Täällä on rauhallista, turvallista ja väljää, mutta meillä on myös monipuoliset palvelut ja harrastukset. Siis kaikki hyvän arjen ainekset!

 • Lokalkraft Leader Åland rf implements local led development on Åland through Åland's rural development program and the Åland implementation of Finland's operational program for European fund for maritime and fisheries. During the program period 2014-2020, the association's two local action groups (LAG, FLAG) have distributed support to over 100 projects.

 • Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 • MTK ja sen edustamat yrittäjät maaseudulta etsivät tällä osastolla yhdessä sinun kanssasi vastauksia Maaseutuparlamentin kysymyksiin. MTK edustaa maaseudun yrittäjyyden ja alkutuotannon moninaisuutta. Yhdessä pohtien meillä on mahdollisuus lähteä rakentamaan elinvoimaa, iloa ja hyvinvointia maaseudulle.

 • Maallemuuttajat 2030 -hanke on edistänyt Päijät-Hämeen jakamis- ja palvelutaloustoimintaa 2019-2021.

  Hankkeessa on aloitettu kolme palvelukokeilua: asukkaiden tavaralainaamo, kuntapyörät ja tapahtumakärry-palvelu. Messuosastollamme esitellään aloitettuja palvelukokeiluja ja jaetaan tietoa, miten vastaavia palveluja voidaan aloittaa muilla paikkakunnilla. Messuosastoltamme löytyy myös videoita palvelukokeiluista, tietoa AirBnB-majoittamisesta sekä asiantuntijamme ovat paikalla kertomassa palveluista tarkemmin.

 • Olemme aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Tuemme ihmisenä kasvua, luovuutta, aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja maaseudun elinvoimaa.

  Maaseudun Sivistysliiton osallisuustyö tuo kuntalaiset mukaan kuntien strategiatyöhön ja palvelujen kehittämiseen. Tulevaisuuden kunnan tehtävä on huolehtia kunnan elinvoimasta ja kuntalaistensa hyvinvoinnista sekä tukea kaikkien kuntalaisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

  MSL tarjoaa kunnille uusia välineitä ja luovia toteutuksia kuntalaisten kuulemiseen ja asukkaiden osallisuuden vahvistamiseen.
  Menemme sinne, missä ihmiset ovat – kouluun, kauppaan, kirjastoon, torikahvilaan tai leikkipuistoon. Tuomme kuuluviin myös ne äänet, jotka eivät aina helposti kuulu. Emme tuota aanelosia arkistoon, vaan teemme kuulemisten tuloksia näkyväksi, kuuluvaksi ja tuntuvaksi yhdessä kunnan ja kuntalaisten kanssa.

 • Maaseudun uudet asumisratkaisut (MASU)-hanke on Vesannon ja Leppävirran kunnan yhteistyöhanke, jossa puretaan maalle muuton esteitä ja tunnistetaan millä tavalla ja mistä tavoitamme maaseudun uudet asukkaat. Hankkeen tulokset ja toimenpiteet ovat kaikkien kuntien hyödynnettävissä ja maallemuutto.fi-sivusto voi tulevaisuudessa laajentua edistämään isomman alueen maallemuuttoa.

  Tavoitteena on suunnitella, kokeilla ja arvioida maaseutuasumiseen liittyviä erilaisia asumisratkaisuja ja siihen liittyvää viestintää. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020-30.4.2022 ja sitä rahoittaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry (Leader Mansikka) EU:n maaseuturahastosta.

  Osallistumme Maaseutuparlamenttiin yhdessä Landemia-hankkeen kanssa.

 • Maaseudun uusi aika -yhdistys edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta, osallistuu maaseutupoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on mukana maaseudun kehittämistyössä. Yhdistyksen asiantuntijaverkostoon kuuluu maaseutututkijoita, viranhaltijoita ja maaseudun kehittäjiä. Mua ry:n tietoiskussa kerrotaan suomalaisen maaseututkimuksen ajankohtaisista teemoista ja painotuksista.

 • Kansallista maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama maaseutupolitiikan neuvosto (MANE). MANE on asetettu toimikaudelle 1.3.2021-31.12.2025. MANE ottaa kantaa tärkeisiin maaseutuun liittyviin valmisteilla oleviin kansallisiin kysymyksiin. MANE on yksi maaseutuparlamentti tapahtuman pääjärjestäjistä.

  Osallistu ja tule mukaan työpajoihimme ja tietoiskuihimme!

 • Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hanke (MAHVA)

  Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan:kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

  MAHVA-hankkeen messuosastolla esitellään hankkeen aikana kerättyä ja tehtyä aineistoa liittyen esim. markkinavuoropuheluun, hankintojen ympäristökriteereihin sekä teemakohtaisiin erityiskysymyksiin kytkeytyviä asioita.

  Hankkeen toteuttajia ovat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria.

  MAHVA-hankkeen kotisivu: www.maaseudunhankinnat.fi

  Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

 • Pohjois-Pohjanmaan Nuoriso Leader on nuorten omien projektien rahoitusväline sekä nuorten mahdollisuus vaikuttaa alueensa asioihin. Toimintaa koordinoi paikallinen Leader -ryhmä, joita Pohjois-Pohjanmaalla on yhteensä viisi; Koillismaan Leader, Oulun Seudun Leader, Nouseva Rannikkoseutu, Rieska-Leader sekä Keskipiste-Leader. Ryhmät tekevät aktiivisesti yhteistyötä ja tiiviin yhteistyön tuloksena on toteutettu nuorille suunnattu nuorisoleader.fi - hakusivusto.

 • Nurmes on yksi Pohjois-Karjalan kaupungeista ja olemme Maaseutuparlamentin järjestäjä vuonna 2024. Jo nyt olemme tästä innoissamme. Olemme merkittävä maatalouden ja elintarviketeollisuuden seutukaupunki. Mikä on meidän käsityksemme hyvästä elämästä ja elämmekö hyvää elämää Nurmeksessa?

 • Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

 • POP Pankin osastolla on läsnä pankkialan ammattilaisia kertomassa lisää POP Pankista sekä vastaamassa kysymyksiin. Lisäksi järjestämme ajankohtaisia tietoiskuja liittyen omistajanvaihdoksiin, sukupolven vaihdoksiin sekä osuuskuntamalliin menestyvän maaseutuyrittämisen mallina.

 • Valtakunnallisen Ruokasektorin koordinaatiohankkeen tehtävä on tukea alueilla ja valtakunnallisesti toteutettavaa pk-elintarvikeyrittäjyyteen liittyvää toimintaa, luoda verkostoja ja edistää valtakunnallista yhteistyötä lähiruoka, luomu ja luonnontuotteet teemoilla. Kohderyhmänä ovat erityisesti hankkeet ja alan yritykset.

 • Ajassa uudistuva, älykäs Hyrrä-asiointipalvelu. Tutustu osastollamme maaseudun kehittämistukien asiointipalvelun uudistukseen. Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiin chatissa.

  Kasvinterveys on suomalaisen ruoantuotannon ja metsätalouden peruskallio, myös viennin kannalta. Tutustu osastollamme kattavaan kasvinterveyden tietopakettiin.

  Kyläkauppatuella hyvän elämän edellytyksiä maaseudulle. Kysy kyläkauppatuesta - asiantuntijamme vastaa chatissa ke 29.9. klo 14-14.30.

  Mitä luonnon monimuotoisuuden edistäminen maatiloilla vaatii viljelijältä, hallinnolta ja kuluttajalta? Tietoisku ke 29.9. klo 15-15.30. Ruokavirasto selvitti viljelijöiden, hallinnon ja neuvojien kokemuksia ja ajatuksia maatalousluonnon monimuotoisuudesta ja sen vaalimisen mahdollisuuksista tällä hetkellä. Tule kuuntelemaan lisää - kerromme, mitä jokainen meistä voi tehdä asian edistämiseksi!

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK, on laaja-alainen ja yhteisöllinen ammattikorkeakoulu, jossa toiminnan tavoitteena on olla paras korkeakoulu opiskelijalle (Visio 2024). Kattava kuuden koulutusalan koulutustarjonta yhdistettynä tasokkaisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalveluihin mahdollistaa SeAMKin vaikuttavuuden alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • Sedu on yli 5000 opiskelijan ja 600 tekijän yhteisö. Kokonaisopiskelijavirta on vuosittain yli 10 000. Lisä- ja täydennyskoulutusta tarvitaan alalla kuin alalla. Meillä tutkinnon suorittaa vuosittain yli 2000 osaajaa ja ammattilaista, joilla on asenne ja osaaminen kohdallaan. Räätälöimme joustavat oppimispolut niin nuorille kuin aikuisille urapolun ensimmäisistä askelista pitkälle tulevaisuuteen.

 • Temagruppen "Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden" är en av de tre temagrupperna som tillsatts av Landsbygdsnätverket för tiden 2021-2022. Bildningsalliansen är en nationell samarbetsorganisation för fri bildning i Svenskfinland.

 • Kumppanitorilla asiantuntijamme kertovat Taimiteko ja Reilu Teko -ympäristökampanjoista. Esittelemme Helppi-sovelluksen, joka yhdistää nuoret tekijät ja työvoimaa tarvitsevat. Kerromme miten ruokakasvatus, kädentaidot ja metsäkasvatus toteutuvat 4H-toiminnassa, sekä miten nuoret voivat perustaa omia 4H-yrityksiä.

 • Suomen Kylät ry - Finlands Byar r.f. on kylä- ja Leader-toimintaa sekä paikallista kehittämistä edistävien verkostojen yhteistyöjärjestö. Jäseniä ovat paikallista kehittämistä edistävät valtakunnalliset järjestöt, kaikki Leader-ryhmät ja maakunnalliset kyläyhdistykset, maakunnan liittoja sekä kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä. Sekä suomen- että ruotsinkielinen toiminta kuuluvat yhdistyksen toimialaan, joka kattaa koko maan.

  Suomen Kylät ry edistää Suomen kaikkiaan noin 4 000 kylän, 19 maakunnallisen kyläyhdistyksen ja 54 Leader-ryhmän paikallislähtöistä kehittämistyötä. Yhdistys toimii valtakunnallisena yhteistyöjärjestönä kylien kehittämisessä sekä asukkaiden elinolojen ja hyvinvoinnin edistämisessä.

 • Etelä-Pohjanmaalla työskentelee Seinäjoen yliopistokeskuksessa ja Epanet-verkostossa viiden yliopiston (Helsingin, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistot ja Taideyliopiston Sibelius-Akatemia), Luonnonvarakeskuksen, Siirtolaisuusinstituutin tutkimusryhmiä. Teemme tiivistä yhteistyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Meillä on mm. yhdessä sovitut tutkimuksen painoalat. Tavoitteenamme on tuottaa uutta tietoa tutkimuksen ja käytännön tasavertaisena vuoropuheluna.

 • Järjestämme työ- ja elinkeinoministeriön kumppanitoripaikalla kolme tietoiskua. Seutukaupungit ja maaseutu -tietoisku on valmisteltu yhteistyössä seutukaupunkiohjelman toimeenpanoa edistävän sihteeristön kanssa ja Toimintamahdollisuuksia yhteisöille -tietoisku on valmisteltu yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Tietoiskut järjestetään Teams-alustalla. Tervetuloa mukaan!

  29.9. klo 14.00 Seutukaupungit ja maaseutu - yhdessä enemmän

  29.9. klo 14.30 EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelma maaseudun kehittämisen välineenä

  29.9. klo 15.00 Toimintamahdollisuuksia yhteisöille - Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

 • Viexpo on osuuskunta, joka on auttanut suomalaisia pk-yrityksiä viennissä ja kansainvälistymisessä jo 50 vuotta. Olemme osa Team Finland verkostoa. Autamme yrityksiä monella eri tapaa; tarjoamme vientineuvontaa ja -sparrausta, markkinaselvityksiä, yritysryhmähankkeita, rahoitusneuvontaa, viennisedistämis- ja messumatkoja.

 • Ympäristöministeriön vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistävät ohjelmat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma ja Helmi-elinympäristöohjelma.

  Vesiensuojelun tehostamisohjelma vauhdittaa Itämeren ja sisävesiemme suojelua ainutlaatuisen suurella panostuksella. Se kokoaa tekijät ja osaamisen yhteen sekä varmistaa toimenpiteiden rahoituksen ja resurssit.

  Yhteistyössä tehdään vaikuttavia, konkreettisia tekoja vesistöjen tilan parantamiseksi: vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden joutumista vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljyistä, kunnostetaan vesistöjä ja parannetaan kaupunkivesien hallintaa.

  Helmi-ohjelma tarttuu Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita sekä ennallistetaan ja hoidetaan perinnebiotooppeja, metsiä, pienvesiä ja rantoja, lintuvesiä ja -kosteikkoja. Helmi-ohjelma on keskeinen keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Ohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä.