Ohjelman kolme polkua

Maaseutuparlamentissa heittäydytään etsimään ja ideoimaan nykyisille kehityskuluille kestävämpiä vaihtoehtoja. Polkuja on ohjelmassa kolme. Osallistujana voit valita seuraatko yhden polun tarjoamaa sisältöä vai haluatko tietoa ja työkaluja eri polkujen varsilta.

Tähtäimessä kestävä tulevaisuus

Maaseutuparlamentissa keskitytään tulevaisuuteen. Haluamme toimia kestävämmän ja paremman tulevaisuuden puolesta. Maaseutuparlamentissa haluamme nostaa esiin erityisesti maaseudun nuorten äänet ja parantaa dialogia eri-ikäisten välillä. Tavoitteenamme on lisätä tietoa, ymmärrystä ja innostaa rakentavaan keskusteluun maaseutujen tulevaisuudesta. Yhdessä saamme enemmän aikaan!

Kolme polkua johdattavat eteenpäin

Ohjelmaa kolmen polun varrella: 

 1. älykkyys 
 2. hyvä elämä
 3. reilu siirtyminen

Jokaisella polulla tarjotaan kattavasti tietoa. Tällä hetkellä ohjelmaa laaditaan hybridimallilla. Koronatilanteen salliessa tapaamme Kurikassa, jossa tarjolla on mm. koronaturvallisesti järjestettyjä kohtaamisia ja tilaisuuksia tiedonvaihtoon asiantuntijoiden kanssa, idearetkiä ja mielenkiintoisia poliittisia keskusteluja. Tämän lisäksi tarjolla on monipaikkaista ohjelmaa, virtuaalisia työpajoja, tietoiskuja ja muuta virtuaalista ohjelmaa. 

Me tarjoamme monipuolisen ohjelman täynnä erilaisia kokemuksia, sinä päätät mihin mahdollisuuksiin tartut.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja tiedotamme 30.4. voimmeko toteuttaa tapahtuman paikan päällä, vai siirtyykö tapahtuma virtuaaliseksi ja monipaikkaiseksi. 

Ohjelman kolme polkua sekä niihin liittyvät keskeiset kysymykset on esitetty tarkemmin alla. Parhaillaan käynnissä olevassa Ideafestifaalissa keskustellaan jo yhdessä näistä kysymyksistä. Nämä keskustelut voidaan järjestää virtuaalisesti. Kiinnostuitko? Tule mukaan ja ilmoittaudu  vetäjäksi!

Polku 1. Älykkyys

Miten maaseuduilla uudistutaan ajassa ja luodaan mahdollisuuksia koko Suomelle?

Polulla etsitään keinoja siihen, miten maaseutujen tulee uudistua, jotta maaseuduilla riittää myös tulevaisuudessa eri-ikäisiä asukkaita ja osaavia työntekijöitä. Samalla vahvistetaan keinoja siihen, että valtakunnassa nähdään paremmin elinvoimaisten maaseutujen merkitys on koko Suomelle. 

Polulla keskitytään lisäämään tietoa esimerkiksi seuraavista aiheista: 

 • Älykkäät maaseudut, kylät ja yhteisöt
 • Maaseudun kilpailuedut ja älykäs erikoistuminen
 • Maaseudun uusi paikkaseksikkyys ja paikallisuuden merkitys menestykselle
 • Monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja digitalisaatio

Polku 2. Hyvä elämä

Miten luodaan enemmän hyvinvointia vähemmillä resursseilla?

Polulla etsitään ratkaisuja siihen, miten kestävä arki ja hyvä elämä voidaan varmistaa maaseuduilla ikäystävällisesti ja miten lisätään paikkojen veto- ja pitovoimaa.

Polulla voi saada lisätietoa esimerkiksi seuraavista aiheista:

 • Hyvinvoinnin eri ulottuvuudet ja mahdollisuudet käytännössä eri-ikäisten silmin
 • Lähidemokratia, miten osallistaa aidosti ja ikäystävällisesti
 • Miten huomioidaan paikkojen erilaisuus ja niiden resurssit ja miten ne huomioiden voidaan lisätä maaseutujen veto- ja pitovoimaa

Polku 3. Reilu siirtyminen 

Miten siirtyminen hiilineutraaliuteen toteutetaan reilusti?

Polun keskeisiä kysymyksiä ovat miten maaseuduilla luodaan luonnon monimuotoisuutta turvaavaa hiilineutraalia taloutta ja kuinka tuetaan paikallistaloutta ja kestävää arkea maaseuduilla.

Polulla aiheina voivat olla esimerkiksi

 • Ruokasuhteemme ja uudenlaisen ruokajärjestelmän rakennuspalikat
 • Luonnon monimuotoisuus, luonto- ja metsäsuhteemme, puhtaat ratkaisut ja paikallistalous. 
 • Kestävä arki pitkien etäisyyksien, harvaan asutuksen ja monipaikkaisuuden Suomessa.