Ohje – näin järjestät Ideafestivaali –keskustelun

Ideafestivaali –keskustelu hyvästä elämästä on helppo järjestää. Materiaalit sisältävät alustuksen, kutsupohjan osallistujille ja käsikirjoituksen sinulle, joka vedät keskustelun. Kaikista järjestetyistä keskusteluista keräämme palautelomakkeella oivallukset talteen ja osaksi tulevaisuuden maaseudun tekemistä.

Tämä rakentavan keskustelun kampanja on osa valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021, joka on Suomen suurin ideafestivaali ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka.

Keskustelut järjestetään kolmessa osassa ennakkoon päätettyjen kysymysten ympärillä seuraavasti:

 • Ajalla 18.1.-26.2. keskustelimme siitä, mitä tarvitsemme, jotta hyvä elämä toteutuu nyt ja kymmenen vuoden päästä?
 • Ajalla 8.3.-16.4. keskustelimme siitä, miten luomme enemmän hyvinvointia vähemmällä nyt ja kymmenen vuoden päästä?
 • Ajalla 26.4.-11.6. keskustelemme siitä, mikä estää meitä toteuttamasta kestävämpää arkea ja yrittäjyyttä?

Tule mukaan järjestämään eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä osallistava keskustelu, hae eri näkökulmia ja uusia oivalluksia. Järjestämällä rakentavan keskustelun olet mukana prosessissa, jonka tuloksena syntyy yhteisen tahtotilan ilmaiseva kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0. Se julkistetaan Maaseutuparlamentissa Kurikassa syksyllä 2021. Keskusteluissa syntyvän ymmärryksen lisäämisen jatkeena syntyy oivalluksia ja ideoita sekä niistä uusia ratkaisuja tulevaisuuden maaseudun yhteiselle tekemiselle. Julkilausuma jalkautetaan kansallisen maaseutupolitiikan työn kautta poliittisille päättäjille ja hallintoon niin paikallisella kuin alueellisella ja kansallisella tasolla.  

Näillä ohjeilla ja niihin liittyvillä materiaaleilla onnistut keskustelun järjestämisessä. 

Ilmoittaudu mukaan keskustelun järjestäjäksi

   Mukaan järjestämään rakentavaa keskustelua voi lähteä mikä tahansa organisaatio. Keskustelun toteuttamiseksi olemme koonneet ohjeet, käsikirjoituksen sekä kutsupohjan. Tervetuloa mukaan käymään rakentavaa valtakunnallista keskustelua maaseutujemme ja koko maamme tulevaisuudesta.

   Ilmoittaudu mukaan jo tänään webropol-lomakkeella (maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima).

   Tutustu Erätauko-menetelmään 

     Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjassa hyödynnetään Erätauko-menetelmää. Selkeä käsikirjoitus mahdollistaa sen, että kuka tahansa voi vetää keskustelun. Rohkeus on palkitsevaa.  

     Voit myös tulla mukaan Erätauko-säätiön järjestämään fasilitointikoulutukseen, jossa syvennytään Erätauko-keskustelun ohjaamisen saloihin. Mukaan voit ilmoittautua samalla webropol-lomakkeella, jolla ilmoittaudut järjestäjäksi. 

     Mikäli haluat osallistua koulutukseen pyydämme, että ilmoittaudut mukaan viimeistään viikkoa ennen koulutusta. Katso koulutustilaisuuksien päivämäärät alta. Koronapandemiasta johtuen fasilitointikoulutukset järjestetään etäkoulutuksina Google meets -alustalla. Osallistujille lähetetään osallistujalinkki sähköpostitse ennen tilaisuutta. Osallistujia pyydetään osallistumaan koulutukseen rauhallisesta tilasta tietokoneelta. Luottamuksellisen ilmapiirin ja sujuvan ja välittömän vuodovaikutuksen mahdollistamiseksi on suotavaa, että koulutuksessa pidetään kamerat ja mikrofonit päällä. Muistiinpanoja varten on hyvä varata mukaan kynä ja paperia. 

     Fasilitointikoulutusten päivämäärät, ilmoittauduthan mukaan viimeistään viikkoa ennen:

     • Ti 12.1. klo 9-12 (keskusteluosio 1) järjestetty
     • Ti 2.2. klo 15-18 (keskusteluosio 1) järjestetty
     • Ti 2.3. klo 9-12 (keskusteluosio 2) järjestetty
     • Ti 23.3. klo 15-18 (keskusteluosio 2) järjestetty
     • Ti 20.4. klo 9-12 (keskusteluosio 3) järjestetty
     • Ti 11.5. klo 15-18 (keskusteluosio 3) järjestetty

     Muistathan, että käsikirjoituksemme avulla (kts. alta) keskustelun vetäminen on helppoa ja voit toteuttaa sen myös ilman koulutusta. Rohkeasti mukaan!

     Aika kutsua moniääninen keskustelijaryhmä koolle

     Varaa kunnolla aikaa kutsumiseen. Pyri kokoamaan kuuden-kymmenen hengen ryhmä, mukaan lukien keskustelun vetäjä ja kirjuri. Kutsu mukaan eri-ikäisiä ja myös eri taustaisia ihmisiä, jotta ryhmä olisi mahdollisimman moniääninen.

     Moniääninen keskusteluryhmä voi koostua esimerkiksi sukupolven- tai omistajavaihdosta suunnittelevasta pienyrittäjästä, kaupunkiin muuttaneesta opiskelijasta, kuntakeskuksessa lukiota tai ammattiopistoa käyvästä ystäväparista, asiantuntijatyötä tekevästä pendelöivästä perheenäidistä, keski-ikäisestä kunnanjohtajasta ja eläkkeellä olevasta kylässä osa-aikaisesti asuvasta kehittäjästä. Kun kutsut osallistujia mieti, keitä ei yleensä kuulla, mutta joita tulisi kuulla?

     Toiveemme keskustelun järjestäjille on, että puolet keskustelijoista olisi alle 29-vuotiaita, ja että osa heistä olisi myös alle 18-vuotiaita.  Voit hyödyntää kutsuprosessissa esimerkiksi koulua, oppilaskuntaa, kunnan nuorisotyötä, VPK:ta, partiota, 4H-yhdistystä tai muuta vastaavaa toimijaa.

     Nuoria voit kutsua mukaan niin, että myös kaveri tulee mukaan. Voit myös kutsua esimerkiksi vanhemman ja lapsen yhdessä, jotta lapsiperheet tulevat kuulluksi. Jos nuorten määrä ei toteudu suunnitellusti, se ei kuitenkaan estä keskustelun järjestämistä.

     Ylisukupolvinen keskustelu avaa uusia näkökulmia ja lisää ymmärrystä. Kutsu siis mukaan keskusteluun myös iäkkäämpiä henkilöitä.

     Paras tapa kutsua mukaan henkilöitä keskustelemaan on olemalla heihin suoraan yhteydessä. Voit lähettää sähköpostin, viestin somen kautta, kirjeen tai soittaa. Hyvä vaihtoehto on hyödyntää ainakin kahta kutsukanavaa.

     Kutsu henkilöitä mukaan henkilökohtaisesti. Kutsuviestin kenttään voit kirjoittaa esimerkiksi: “[Henkilön etunimi] toivomme, että tulisit mukaan järjestämäämme Erätauko-keskusteluun [pvm ja kellonaika]. Tule kertomaan mitä tarvitset, jotta hyvä elämä toteutuisi maaseudulla”.

     Katso lisää vinkkejä kutsupohjasta. Ellei henkilö pääse osallistumaan voit pyytää, että hän välittää kutsun sijaiselleen, mutta muista mainita, että hän välittää viestin samalla myös sinulle.

     Huom. Muista mainita kutsussa keskustelun aihe sekä se, että keskustelu käydään omista henkilökohtaisista kokemuksista. Mainitse myös aika ja paikka sekä lähettää osallistujille linkki keskusteluun, jos järjestät sen nettialustalla. Ja muistathan huomioida valtakunnalliset ja alueelliset koronarajoitukset. 

     Ota tästä kutsupohja käyttöösi. Ja olethan yhteydessä Erätauko-säätiön asiantuntijoihin, mikäli sinulla herää kysymys liittyen keskusteluryhmään ja keskustelun ohjaukseen. 

     Tila, tekniikka ja mahdollinen kahvitus 

     Korona-aikana keskusteluryhmien tulee olla pieniä, jotta keskusteluun olisi mahdollista kokoontua paikan päällä. Jos sinulla on mahdollisuus järjestää tilaisuus paikan päällä, voi tila olla esimerkiksi kirjastossa, kylä- tai seuratalolla tai muussa tilassa, joka on mahdollisimman neutraali kaikille osallistujille.

     Paikan päällä järjestettävässä tilaisuudessa aseta tuolit ympyrään huomioiden koronaturvavälit. Ota huomioon myös muut valtakunnalliset ja alueelliset koronaohjeistukset (maskien käyttö sisätiloissa ja käsihygienia). Keskustelun alkuun on hyvä varata riittävästi aikaa kahvitukselle, mikäli mahdollista. Huom. kahvitarjoilun kustannuksista vastaa kukin järjestäjä itse.

     Mikäli järjestät keskustelun paikan päällä, tarvitset lisäksi näytön ja tietokoneen, jolla voit näyttää alustusvideon. Mikäli tähän ei ole mahdollisuutta, voivat osallistujat katsoa alustuksen omilta kännyköiltään. Mutta huomioithan, että keskustelun ajaksi jokaisen tulee laittaa kännykkänsä äänettömälle ja pois näkyviltä.

     Keskustelun järjestäminen onnistuu hyvin myös netin kautta. Keskustelussa voi käyttää Google Hangouts, Google meets, Microsoft Teams, Zoom tai muita vastaavia videoalustoja, joissa keskusteluun pystyy osallistumaan videolla ja äänellä. Ryhmän koko kannattaa olla enintään kymmenen henkilöä ja on tärkeää, että jokainen pystyy osallistumaan sekä videolla että äänellä. Tämän vuoksi jokaisen keskustelijan tulisi liittyä keskusteluun rauhallisesta tilasta. Pääsääntöisesti keskusteluun osallistutaan periaatteella yksi osallistuja/päätelaite. Poikkeuksena tähän vanhempi ja lapsi -parit.

     Etäkeskustelun fasilitointiin saat konkreettisia vinkkejä sekä fasilitointikoulutuksessa että Dialogin etäfasilitointi –artikkelista (Dialogiakatemia.fi)

     Keskustelijoita varten voit ladata tästä Rakentavan keskustelun pelisäännöt.

     Käsikirjoitus keskustelun vetäjälle

     Kaikkea ei tarvitse osata heti. Rakentavaa keskustelua voi ohjata valmistelemamme käsikirjoituksen avulla. Lisäksi voit osallistua edellä mainittuihin fasilitointikoulutuksiin. 

     Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjassa järjestettävissä keskusteluissa luodaan luottamuksellinen ja tasavertainen ilmapiiri, jossa keskustelijat saavat jakaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään aiheesta. Osallistujien nimiä ei kirjata, eikä keskustelua nauhoiteta, mutta keskustelun keskeisin sisältö kirjataan ranskalaisin viivoin. Lopuksi järjestäjä kirjaa syntyvät oivallukset ja lähettää ne meille palautelomakkeella, jolloin ne tulevat osaksi julkilausuman valmistelua ja Maaseutuparlamenttia 2021.

     Aikaistetun käsikirjoituksen avulla käy keskustelun vetäminen helposti. Olemme muotoilleet kaksi eripituista käsikirjoitusta. Ensimmäinen käsikirjoitus on 120 minuutin ja toinen 75 minuutin keskustelulle. Tutustu valitsemaasi käsikirjoitukseen hyvissä ajoin ennen keskustelua. 

     120 minuutin käsikirjoitus
     75 minuutin käsikirjoitus

     Lähetä oivallukset palautelomakkeella

     Lämmin kiitos siitä, että olet mukana järjestämässä rakentavaa maaseutu- ja maaseutu-kaupunki-keskustelua eri-ikäisten ja eri taustaisten välillä. Rakentava ja moniääninen keskustelu vie syvemmän ymmärryksen kautta paremman tulevaisuuden tekemiseen. Tulevaisuus tehdään yhdessä.

     On tärkeää, että lähetät järjestämäsi keskustelun oivallukset sekä lyhyen yhteenvedon meille, jotta voimme hyödyntää oivalluksia kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman muotoilussa ja viedä niitä eteenpäin osana kansallista maaseutupolitiikkaa. Palautelomakkeessa pyydetään myös muuta tietoja tilaisuudesta (henkilömäärä, paikka, yhteenveto, omia näkemyksiä).

     Kampanjan ja Maaseutuparlamentin lopputuloksena syntyvä kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0. julkistetaan Kurikassa Maaseutuparlamentissa 2.10.2021. Sen jalkauttaminen valtakunnallisesti toteutuu tulevina vuosina kansallisen maaseutupolitiikan työn kautta, mutta myös kaikkien julkilausumaan tarttuvien organisaatioiden kautta. Julkilausuma ilmaisee yhteisen tahtotilamme tulevaisuuden maaseuduista ja hyvää elämää maaseuduilla tukevasta politiikasta.

     Palautelomakkeeseen pääset tästä linkistä.

     Kaikki palautelomakkeen kautta lähtetyt oivallukset ovat myös koottu maaseutupolitiikan Viima-alustalle. Käy tykkäämässä ja kommentoimassa. Mitä ajatuksia oivallukset sinussa herättää? Oletko oivaltanut samaa? Miten oivalluksesta voisi lähteä muotoilemaan ratkaisua? Jaa omat kokemuksesi ja muistathan rakentavan ja toisia kunnioittavan keskustelun myös Viima-alustalla. 

     Kampanjan taustatahot

     Kampanjan tuottavat Maaseutupolitiikan neuvosto MANE yhteistyössä maaseutverkosto/verkostopalveluiden, Suomen Kylät ry:n, Maaseudun Sivistysliiton MSL:n, Suomen 4H-Liitto ry:n, Keskipiste-Leader ry:n sekä Erätaukosäätiön kanssa.

     Kampanja on osa valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021