Kutsupohja keskustelun järjestäjälle

Hyödynnä kutsupohjaa kun järjestät oman Ideafestivaali –keskustelun hyvästä elämästä maaseudulla.

Tulethan mukaan keskustelemaan hyvästä elämästä maaseudulla

Hei xx,

Miten näet, että voimme luoda enemmän hyvinvointia vähemmällä nyt ja kymmenen vuoden kuluttua?

Tämä on henkilökohtainen kutsu [taustatahosi] järjestämään Erätauko-keskusteluun, jossa haluamme kuulla juuri sinun ajatuksiasi ja kokemuksia aiheesta. Keskustelu järjestään [pvm] klo [xx-xx.xx] [paikassa, osoitteessa / virtuaalisesti nettisovelluksen kautta].

Hyvä elämä tarkoittaa eri asioita eri ihmisille eri paikoissa. Mitkä asiat maaseudulla saavat sinut voimaan hyvin ja mitkä asiat vaikuttavat näihin? Millä tavoin olet itse voinut vaikuttaa omaan sekä muiden hyvinvointiin maaseudulla? Voisitko luopua jostain ja silti kokea enemmän hyvinvointia?Mikä maaseudulla on sellaista, joka tarjoaa hyvinvointia kaikille - nyt ja tulevaisuudessa?

Keskustelumme toteutetaan osana Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjaa ja valtakunnallista Maaseutuparlamenttia 2021. Keskusteluja järjestetään talven ja kevään aikana eri puolilla Suomea.

[”Maalis-/huhtikuun iltapäivänä/aamuna/iltana”] sinulla on mahdollisuus kohdata ihmisiä, joita et ehkä muuten tapaisi. [Iltapäivän/aamun/illan tilaisuuteen] on kutsuttu [6-10] eri-ikäistä ihmistä erilaisista taustoista, tehtävistä ja elämäntilanteista.

Tule omana itsenäsi. Luottamuksellisessa Erätauko-menetelmää hyödyntävässä keskustelussa puhumme omasta kokemuksesta. Keskustelussa kaikki ovat tasavertaisia. Mukaan tarvitset vain avointa mieltä ja uteliaisuutta.

Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä eikä ratkaista asioita. Tavoitteenamme on lisätä ymmärrystä aiheesta, itsestämme ja muista. Yksimielisyyden sijaan kaipaamme ajatusten ja kokemusten vaihtoa.

Pyydämme ilmoittautumaan [pvm] mennessä sähköpostitse [tai puhelimitse] [yhteyshenkilön Etunimi Sukunimi]. [Etunimi] vastaa mielellään mahdollisiin lisäkysymyksiin. Samalla voit ilmoittaa mahdollisen erityisruokavalion. [Etunimi] yhteystiedot ovat: [yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero].

Tilaisuuden aika ja ohjelma

[Valitse seuraava tekstiesimerkki paikan päällä järjestettävälle tilaisuudelle]

Erätauko-keskustelu hyvästä elämästä maaseudulla järjestetään [paikka esim. Seuratalolla], [pvm] klo [xx.xx–xx.xx], [osoite].

Tilaisuuden ohjelma [huom. esimerkki]:

15:00-15:30 Kahvia, teetä ja purtavaa tarjolla, tutustumista

15:30-15:35 Tilaisuuden avaus

15:35-15:40 Alustus

15:40-17:40 Keskustelu (huom. keskustelun pituus voi olla joko 75 tai 120 min)

17:40-17.50 Tilaisuuden loppusanat

17:50-18:00 Juttelujatkot, vapaaehtoinen hetki jatkaa jutustelua

[TAI valitse seuraava tekstiesimerkki netissä järjestettävälle tilaisuudelle]

Erätauko-keskustelu hyvästä elämästä maaseudulla järjestetään videopuhelupalvelu [alustan nimi ”Teamsissä”] [pvm] klo [xx.xx–xx.xx]. Linkki keskusteluun lähetetään sinulle ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden ohjelma [huom. esimerkki]:

15.15-15.30 Linkin avaus. Tekniikan ja yhteyksien testaus.

15:30-15:35 Tilaisuuden avaus

15:35-15:40 Alustus

15:40-17:40 Keskustelu (huom. keskustelun pituus voi olla joko 75 tai 120 min)

17:40-17.50 Tilaisuuden loppusanat

Tehdään yhdessä Suomesta maailman parhaiten keskusteleva kansa. Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin,

[Kutsujien nimet ja taustataho]

yhdessä Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan kumppaneiden – Suomen kylät ry:n, Maaseudun Sivistysliiton, Suomen 4H-liiton, Keskipiste-Leader ry:n, maaseutuverkoston Maaseudun nuoret tulevaisuuden tekijöinä -työryhmän, verkostopalveluiden, Erätauko-säätiön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristön – kanssa.

Lisätietoa

Ideafestivaali – keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan tehtävänä on osallistaa eri-ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä kylistä ja kaupungeista keskustelemaan kysymyksistä, jotka johdattelevat tulevaisuuden tekemiseen. Tavoitteena on parantaa suomalaista maaseutukeskustelua ja maaseutu-kaupunki-keskustelua sekä lisätä ymmärrystä kolmesta ennakkoon valitusta aiheesta. Kampanja on käynnissä aikana 18.1.-11.6.2021 ja se on osa valtakunnallista Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaa. Keskusteluista syntyvät oivallukset hyödynnetään kansallisen maaseutupoliittisen julkilausuman 2.0. muotoilussa. Se julkistetaan Maaseutuparlamentissa 2.10. ja se ilmaisee yhteisen tahtotilamme tulevaisuuden maaseuduista ja Suomesta.

Voit lukea lisää kampanjasta sivustolta ideafestivaali.fi (osoite ohjaa maaseutuparlamentti.fi/ideafestivaali -osoitteeseen).

Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuma järjestetään Kurikassa, Etelä-Pohjanmaalla 1.–2.10.2021. Se onkin Suomen suurin ideafestivaali ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen paikka. Tapahtuman pääjärjestäjinä toimivat Maaseutupolitiikan neuvosto, maaseutuverkosto/ verkostopalvelut, Suomen Kylät ry, MTK, Leader-Suupohja ry sekä Kurikan kaupunki. Tapahtuma kokoaa yhteen ajankohtaisen maaseututiedon, maaseudun kehittämisen työkalut ja tulevaisuuden tekijät. Tavoitteena on pitää huolta siitä, että myös maaseutujen asiat näkyvät ja kuuluvat yleisessä keskustelussa. Maaseutuparlamentissa julkistetaan kansallinen maaseutupoliittinen julkilausuma 2.0 ja nostetaan maaseudun ääni poliittiseen päätöksentekoon.

Voit lukea lisää tapahtumasta sivustolta maaseutuparlamentti.fi

Kutsupohja word-tiedostona

Alla kutsupohja hyödynnettäväksi word-tiedostona. Tiedoston helppokäyttöisyys on tarkistettu. Ohessa myös banneri, minkä voi liittää sähköpostikutsuun.