Landsbygdsparlamentets talare

Med på Landsbygdsparlamentet är några av Finlands mest intressanta talare - både som moderatorer och debattdeltagare. Läs mer om våra talare här nedan. Under våren kommer listan att utökas med fler intressanta namn - följ med här på sidan och på sociala media #landetalar #Landsbygdsparlamentet. 

Lördagen den 2.9.


Med i "Föreställningar och marginaler""-diskussionen på lördag 2.9.

Hyyryläinen, Torsti

Doktor i förvaltningsvetenskaper, docent Helsingfors universitet, Ruralia-institutet
Forskningschef vid Helsingfors universitets Ruralia-institut och institutets biträdande chef. Hans kunskapsområden omfattar regional och lokal utveckling, utvecklingsfrågor och landsbygdspolitik. Han har forskat i frågor kring regionala förändringar i samhäller ur landsbygdsperspektiv samt analyserat lokal utveckling i bland annat kommunerna.

Määttä, Tytti

Kommundirektör Vaala

Medverkande i "Vägen till Framgång" inspirationssessionen

Pethman, Kaisa

Ekologisk rådgivare OmaKylä Vuolenkoski Oy

Salonen, Johanna

Glaslärare OmaKylä Vuolenkoski Oy

Söndagen den 3.9.


Med i Landsbygdspolitikens runda bords -diskussion


Riksdagspartiernas ordförandetentta i landsbygdsfrågor


Landsbygdsparlamentets värdar

Åström, Christell

Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet