Vill ni få besök från hela Finland? 

Om svaret är ja, kavla upp ärmarna, samla de lokala samarbetsparterna och skicka ert förslag till oss. Berätta för oss varför Landsbygdsparlamentet 2020 ska arrangeras i just era hemtrakter.

Landsbygdsparlamentet är ett nationellt event och samlar tusentals aktörer, forskare, utvecklare och beslutsfattare från olika delar av Finland. Under två dagar kastar vi oss in för att utveckla nya lösningar som utgår från landsbygden för en mer hållbar framtid. Huvudtemat för Landsbygdsparlamentet och röda tråden för arrangemangen kommer att vara hållbar ekonomisk, ekologisk, social och kulturell utveckling. 

Evenemanget samlade förra året över 800 deltagare att inspireras av möjligheterna på landsbygden. Evenemangplatsen besöktes därtill av över 1500 personer och via sociala medier nådde man ut till över 100 000 personer. Huvudarrangörerna är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket, Finlands Byar rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK. Evenemanget förverkligas i brett samarbete med andra nationella, regionala och lokala organisationer och sakkunniga som verkar på landsbygden. 

Landsbygdsparlamentet, arrangeras 1-3.10.2020 någonstans på den finländska landsbygden. Var? Platsvalet kan man påverka genom att skicka in eget förslag.

De egna platsförslagen kan man skicka in t.o.m. 31.1.2019 via e-post till maaseutuparlamentti@mmm.fi.

Notera att ert förslag innehåller information om följande punkter (kriterier för att Landsbygdsparlamentet ska kunna arrangeras på orten):

Ni har vilja och iver 

 • att fungera som vägvisare, visa upp den egna regionens landsbygdens möjligheter och landsbygdsutvekclingens pärlör (dagsutflyktsmål)
 • att lyfta fram den egna regionens landsbygdspolitiska åtgärder och lösningar 
 • arrngera tillsammans med oss ett evenemang, där principerna för hållbar utveckling även syns i arrangemangen

Det finns 

 • Samarbetsparter på lokal nivå (ex. förening, kommun, företag: nämns i ert förslag)
 • Samarbetsvilja olika aktörer emellan (bifoga preliminära avtal om samarbete)
 • Lokala talkokrafter för arrangemang under evenemanget (I Landsbygdsparlamentet 2017 deltog kring 100 frivilliga. Till de lokala föreningarna betalades ersättning för att samla frivilliga till evenemanget) 

Orten ska vara belägen på landsbygden i Finland och det måste finnas följande utrymmen för att förverkliga evenemanget: 

 • Arena (med huvuscen och minst 500 bordsplatser) 
 • Utrymme för mässa i närheten av Arenan (ex. sporthall) 
 • Minst 20 arbetsgruppsutrymmen eller auditorier (med kapasitet om minst 20 personer) 
 • Övernattningsplatser för 500+ personer (<50 km radie) 
 • Matserveringsutrymme, där man under evenemanget kan arrangera måltider för åtminstone 500 personer

Lägg följande till förslaget 

 • plats på karta
 • allmänna kommunikationer
 • evenemangsplatsen visad på närkarta 
 • beskrivningar av de olika utrymmena som finns till förfogande

 • teknik för datakommunikationsförbindelse som finns till förfogande
 • andra saker att beakta 

Hur avgörs valet av ort?

En jury kommer att utse de mest lämpliga förslagen, ur vilka den slutliga orten för Landsbygdsparlamentet 2020 utses genom öppen nätomröstning i mars 2019. Till juryn hör Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverket, Finlands Byar r.f. och MTK. Med är även Sitra, Maaseudun Tulevaisuus samt Maaseudun Sivistysliitto MSL och SLC.


Kontaktuppgifter

Husberg, Antonia

Landsbygdspolitikens projekt- och kommunikationsansvariga Jord- och skogsbruksministeriet
+358 (0)29 516 2033