Landsbygdsparlamentet förverkligas tillsammans

För att ordna Landsbygdsparlamentet 2017 behövs det ett stort antal olika aktörer: hundratals människor som avsätter hundratals timmar för att genomföra programmet så att det blir en på alla sätt bra, minnesvärd och effektgivande händelse. 

Vi gör Landsbygdsparlamentet tillsammans - i byar och städer, föreningar och statsförvaltningen. Detta är landsbygdsutveckling och på detta sätt skapar vi också landsbygdspolitik - nerifrån och upp, uppifrån och ner samt horisontalt.

Ett stort tack för er alla som är med och omvandlar omöjligheter till möjligheter och ordnar Landsbygdsparlamentet 2017!

Det huvudsakliga ansvaret för Landsbygdsparlamentet axlas av Landsbygdspolitiska rådet.  

De övriga huvudarrangörerna är Landsbygdsverket, Finlands byaverksamhet, Centralorganisationen för lant- och skogsbruksproducenter MTK ry och Pohjois-Savon Kylät ry som svarar för de lokala och regionala arrangemangen.

Tillsammans. Bild: @landsbygdsnätverket, Heli Sorjonen