LANDSBYGDSPARLAMENTET 2017

Omöjligheter blir möjligheter

Landsbygdsparlamentet sammanför landsbygdsutvecklare från olika delar av landet. På landsbygdsparlamentet träffas alla från landsbygdsinvånare till beslutsfattare, från föreningar till företag, från forskare till utvecklare och finansiärer och från byar till städer. Det är för första gången som parlamentet ordnas i en så här stor omfattning i Finland - kom med och skapa historia och en gemensam målbild för landsbygdsutvecklingen.

Tre dagar fulla av möjligheter

Landsbygdsparlamentets program tar upp aktuella teman och är fullt med överraskningar, lösningar och möjligheter att identifiera tillväxtriktningar. Landsbygden har nycklar till att lösa många av dagens och framtidens utmaningar. Landsbygdsparlamentet erbjuder många nycklar till lösningar, genom ett aktivt deltagande i programmet med 19 temautflykter, 40 workshoppar, fyra huvuddebatter, kvällsprogram (inkl. Galamiddag), Partnerskapstorg och Skördetorg.

Finlandssvenska rummet på Landsbygdsparlamentet

På Landsbygdsparlamentet förverkligas även ett s.k. finlandssvenskt rum, med svenskspråkigt program som uppdateras här på dessa sidor under våren. Det finlandssvenska rummet är integrerat i Landsbygdsparlamentets program med exempelvis svenskspråkiga workshopar och det kommer även att finnas ett särskilt pop-in café med svenskspråkiga talare och finlandssvenska samt nordiska teman. 

Det finlandssvenska landsbygdspolitiska nätverket för landsbygdsaktörer, IDNET, bjuder in och möjliggör för alla finlandssvenska organisationer med verksamhet på landsbygden, att visa upp sitt engagemang och sin verksamhet på Landsbygdsparlamentet 2017. Välkommen med att förverkliga det finlandssvenska rummets Partnerskapstorg ”Nyfiken på Svenskfinland”, att visa upp er verksamhet och bygga broar till det finska. Kontaktperson är Ann-Sofi Backgren (fornamn.efternamn@sfv.fi) och Antonia Husberg (fornamn.efternamn@mmm.fi).

Skriv upp Landsbygdsparlamentet 1 - 3.9.2017 i kalendern i dag och bekanta dig med programmet på de här sidorna. Programmet kommer att kompletteras under våren 2017. Anmälan sker via blanketten på Anmäl dig.