Tusen deltagare - obegränsade möjligheter

Det är för första gången som Landsbygdsparlamentet ordnas i en så här stor omfattning i Finland. Till Landsbygdsparlamentet, som går av stapeln i Leppävirta i Norra Savolax den 1 - 3 september 2017, väntas 1 000 deltagare från olika delar av landet.

Under tre dagar träffas deltagarna under temat ”Omöjligheter blir möjligheter” för att

  • slå fast en vision för landsbygdsutvecklingen,
  • identifiera tillväxtriktningar,
  • främja uppkomst av företags- och projektinnovationer samt sociala innovationer på landsbygden,
  • skapa nätverk, bli inspirerade och diskutera i ledig atmosfär,
  • fira det 100-åriga Finlands landsbygd
  • lyfta fram de viktigaste frågorna och landsbygdens möjligheter på den politiska agendan

Landsbygdsparlamentet är avsett för alla från landsbygdsinvånare till beslutsfattare, från föreningar till företag, från forskare till utvecklare och finansiärer och från byar till städer.

Välkommen med att diskutera omöjligheter, att leta efter lösningar och främja landsbygdens möjligheter - det gagnar hela landet!  

Landsbygdsparlamentet ingår i programmet för Finlands 100-årsjubileum.