Yhteystiedot

Valtakunnalliset järjestelyt ja viestintä

maaseutupolitiikka@mmm.fi

Åström, Christell

Pääsihteeri Maaseutupolitiikan neuvosto MANE
+358 (0)29 516 2030

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE)
+358 (0)29 516 2033

Kiikkala, Meri

Tiedottaja Maa- ja metsätalousministeriö
029 516 2005

Repo, Mia

Hallinnollinen avustaja Maa- ja metsätalousministeriö
029 516 2201

Paikalliset ja alueelliset järjestelyt


Heiskanen, Seija

Tapahtumakoordinaattori, Leppävirta
050 411 5666

Kaija, Merja

Kyläasiamies Pohjois-Savon Kylät ry
045 179 1070