Taustatahot

Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuman toteuttamiseksi tarvittiin laaja joukko erilaisia toimijoita: satoja ihmisiä, jotka antoivat satoja tunteja aikaa ohjelman suunnittelulle ja toteutukselle niin, että ohjelmasta syntyi sataprosenttisesti vaikuttava, hyvä ja muistiinpainuva. 

Maaseutuparlamentti tehtiin yhdessä - kylistä kaupunkeihin, yhdistyksistä valtionhallintoon. Tätä on maaseudun kehittäminen ja näin syntyy myös maaseutupolitiikka - alhaalta ylös, ylhäältä alas ja horisontaalisesti.

Suuret kiitokset kaikille, jotka olitte mukana toteuttamassa mahdottomuuksista mahdollisuuksia ja Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumaa!

Maaseutuparlamentin päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Pääjärjestäjät olivat vuona 2017 yhteistyössä MANEn kanssa Maaseutuverkosto, Suomen Kylätoiminta ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry sekä Pohjois-Savon kylät ry, joka vastasi paikallisista ja alueellisista järjestelyistä.


Kuva @maaseutuverkosto