Taustatahot

Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtuman toteuttamiseksi tarvitaan laaja joukko erilaisia toimijoita: satoja ihmisiä, jotka antavat satoja tunteja aikaa ohjelman suunnittelulle ja toteutukselle niin, että ohjelmasta syntyy sataprosenttisesti vaikuttava, hyvä ja muistiinpainuva. 

Maaseutuparlamentti tehdään yhdessä - kylistä kaupunkeihin, yhdistyksistä valtionhallintoon. Tätä on maaseudun kehittäminen ja näin syntyy myös maaseutupolitiikka - alhaalta ylös, ylhäältä alas ja horisontaalisesti.

Suuret kiitokset kaikille, jotka olette mukana toteuttamassa mahdottomuuksista mahdollisuuksia ja Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumaa!

Maaseutuparlamentin päävastuutahona toimii Maaseutupolitiikan neuvosto MANE

Pääjärjestäjät ovat yhteistyössä MANEn kanssa Maaseutuverkosto, Suomen Kylätoiminta ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry sekä Pohjois-Savon kylät ry, joka vastaa paikallisista ja alueellisista järjestelyistä.


Arteles-3Kuva @maaseutuverkosto