Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma

Maaseutupoliittinen julkilausuma on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa. ”Maaseutu tulee ajatella uusiksi ja sen monet mahdollisuudet tulee tunnistaa ja hyödyntää”, todetaan julkilausumassa.

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu -julkilausuma sisältää maaseudulle tärkeitä toimia ja tavoitteita, joita nostetaan poliittiseen keskusteluun niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. Päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. 

Lue Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma .